Zde budou postupně doplňovány informace pro žáky nastupující do 1. ročníku.

Informace o adaptačním pobytu v pdf.

Pracovní sešity pro primu (1. ročník osmiletého gymnázia) v pdf.

Učebnice pro čtyřleté gymnázium 1. ročník zaměření všeobecné v xlsx.

Učebnice pro čtyřleté gymnázium 1. ročník zaměření technické v xlsx.