Volitelné předměty pro školní rok 2018-2019 pro současné druháky v pdf

Dva bloky volitelných předmětů – z každého bloku si volte jeden – pro školní rok 2018-2019 pro současné druháky v pdf

Pro současné druháky byl na základě jejich zájmu doplněn do bloku 1 předmět Konverzace v německém jazyce – dvouletý – Mgr. Brigita Bužková. Jedná se o přípravu ke státní i profilové zkoušce, procvičování jednotlivých konverzačních témat, prohlubování znalostí reálií a literatury, práce s textem, poslechy, komunikace.

Volitelné předměty pro školní rok 2018-2019 pro současné třeťáky v pdf