Pro letošní druháky

Seznam a náplň dvouletých volitelných předmětů v pdf pro současné druháky na třetí ročník.

Volitelné předměty pro 3. ročník – žáci si zvolí v každém bloku jeden předmět – v pdf.

Pro letošní třeťáky

Seznam a náplň jednoletých volitelných předmětů v pdf. Pouze pro obor vzdělání: Gymnázium zaměření všeobecné.

Gymnázium zaměření technické má nasazen předmět Deskriptivní geometrie – nevolí si nic.

Volitelné předměty pro 4. ročník gymnázium zaměření všeobecné – žáci si zvolí jeden předmět – v pdf.

Doporučení pro volbu předmětu

  1. možnost: Volím si předměty s ohledem na to, co chci studovat na vysoké škole.

Kdo zatím neví, může se mrknout na videa z besedy 4 vysokoškoláků – tehdejších studentů z Brna – lékařská fakulta, právnická fakulta, stavební fakulta a ještě jedna –  s žáky 2. B z roku 2014: Video 1. část  2. část.

      2. možnost: Volím si předměty s ohledem na to, z čeho budu maturovat.

      3. možnost: Volím si předměty s ohledem na to, co mě baví.

      4. možnost: Volím si předmět, kde si myslím, že nebudu muset moc dělat, abych se příliš nenamáhal.

Přihláška do volitelného předmětu

Žáci se budou přihlašovat v anketách v Bakaláři. Ankety budou připraveny ve webové aplikaci Bakaláře. Třeťáci postupují jako minulý rok. Předměty si zvolte do pátku 28. 1. 2022 do 14.00 hod.

Protože může být otevřen jen omezený počet seminářů, zvolí si každý žák ještě v každém bloku jeden náhradní předmět, kdyby seminář, do kterého se přihlásil, nebyl otevřen.