Paragrafiáda

Soutěž pro žáky 9. tříd ZŠ, jež zábavnou formou prověřuje teoretické vědomosti z oblasti právního základu a správy státu. Nedílnou součástí soutěže je také tvorba elektronické prezentace na předem zadané téma.

Paragrafiáda-logo