TEL_SKOLNI Vyučované předměty  
PhDr.; Ph.D. Pavel Carbol pavel.carbol@gsosfm.cz 558 441 351 D, ZSV ředitel, vedoucí provozního úseku
Mgr. Lenka Horutová lenka.horutova@gsosfm.cz 558 441 355 CH, M zástupkyně ředitele
Mgr. Martina Janecká martina.janecka@gsosfm.cz 558 441 370 PN,VS zástupkyně ředitele
PaedDr. Iva Krulikovská iva.krulikovska@gsosfm.cz 558 441 370 Čj, D, Nj statut. zástupkyně ředitele
Bc. Michal Baker michal.baker@gsosfm.cz 558 441 357 Aj  
PaedDr. Marie Bednářová marie.bednarova@gsosfm.cz 558 441 378 TV, ZSV  
Ing. Hana Dvořáková hana.dvorakova@gsosfm.cz 558 441 358 Aj  
Mgr. Petr Exner petr.exner@gsosfm.cz 558 441 360 Aj, D, ZSV, IVT  
Mgr. Alena Friedlová alena.friedlova@gsosfm.cz 558 441 357 Aj  
Mgr. Jana Fucimanová jana.fucimanova@gsosfm.cz 558 441 363 M, CH  
Mgr. Aneta Gavlasová aneta.gavlasova@gsosfm.cz 558 441 362 Čj, VV  
Mgr. Tomáš Horut tomas.horut@gsosfm.cz 558 441 364 M, F, IVT  
Mgr. Lumír Hradil lumir.hradil@gsosfm.cz 558 441 360 Čj, ZSV  
Mgr. Hana Hůlová hana.hulova@gsosfm.cz 558 441 364 F, M projektový manažer školy
Mgr. Eva Chlebková eva.chlebkova@gsosfm.cz 558 441 385 Bi  
Mgr. David Koval david.koval@gsosfm.cz 558 441 357 Aj, Bi  
Mgr. Pavel Král pavel.kral@gsosfm.cz 558 441 373 F, IVT, M metodik, koordinátor ICT
Mgr. Eva Kristalasová eva.kristalasova@gsosfm.cz 558 441 353 Čj, D výchovný poradce
Mgr. Irena Krplová irena.krplova@gsosfm.cz 558 441 372 PN, VS  
Mgr. Dagmar Krublová dagmar.krublova@gsosfm.cz 558 441 358 Aj, Z  
Mgr. Pavel Kuběna pavel.kubena@gsosfm.cz 558 441 353 Čj, DG  
Mgr. Naděžda Kurowská nadezda.kurowska@gsosfm.cz 558 441 385 Bi, M  
Mgr. Libor Lepík libor.lepik@gsosfm.cz 558 441 361 F, IVT, M  
Mgr. Pavlína Lipowczan pavlina.lipowczan@gsosfm.cz 558 441 362 EV, HV  
Mgr. Pavla Rudzká pavla.rudzka@gsosfm.cz 558 441 348 Aj, Rj, Z koordinátor ŠVP
Mgr. Ivana Samiecová ivana.samiecova@gsosfm.cz 558 441 359 DG, M  
PaedDr. Lenka Schneiderová lenka.schneiderova@gsosfm.cz 558 441 353 Čj, D  
Ing. Jana Sojková jana.sojkova@gsosfm.cz 558 441 372 EK, TA  
Ing. Zbyněk Ševčík zbynek.sevcik@gsosfm.cz 558 441 373 IVT  
Mgr. Milena Šrubařová milena.srubarova@gsosfm.cz 558 441 388 Rj, TV šk. metodik prevence
Mgr. Lenka Svobodová lenka.svobodova@gsosfm.cz 558 441 375 Nj, ZSV kariérový poradce
Mgr. Daniela Steblová daniela.steblova@gsosfm.cz 558 441 375 Z, Aj, N  
Mgr. Stanislava Typovská stana.typovska@gsosfm.cz 558 441 359 ENV, Rj, Z koordinátor EVVO
Bc. David Ulrich david.ulrich@gsosfm.cz 558 441 378 Tv, Z