Provozní úsek

 

Vedoucí provozního úseku: PhDr. Pavel Carbol, Ph.D. – ředitel školy

 

Ekonomicko – organizační část

Ekonom, hlavní účetní: Ing. Petra Matzová

Mzdová účetní, personalistka školy: Ing. Svatava Holíková

Asistentka vedení školy, referentka BOZP: Lucie Sačková

 

Údržba

Peter Fanta

Jiří Houzar

Jaroslav Plouhar

 

Úklid

Monika Jenknerová

Lenka Oháňková

Danuše Skoumalová