logo

Tento projekt byl spolufinancován státním rozpočtem České republiky.

Cílem projektu bylo vytvořit interaktivní elektronické studijní materiály pro vybrané kapitoly výuky dějin umění učebního předmětu estetická výchova – výtvarná. Úkolem bylo vytvořit kartotéku kvalitního obrazového materiálu, který bude systematicky a chronologicky doplňovat stávající učebnice.

Realizační tým: Mgr. Hana Konečná, Mgr. Eva Haganová, PeadDr. Iva Krulikovská, Radmila Vaňková, Mgr. Pavel Král, Mgr. Libor Lepík, Petra Matzová, Blanka Pekárková

Vstup do projektu pro žáky po přihlášení zde.