Konzultace

Ti, kteří se přihlásili ke konzultacím, mohou přijít na všechny čtyři termíny (2 z ČJ a 2 z matematiky).

Konzultace budou vždy od 15.00 do 17.00 hod.

Termíny:

– úterý 29. března 2022 – 15.00 do 17.00 hod.

– čtvrtek 31. března 2022 – 15.00 do 17.00 hod.

– úterý 5. dubna 2022 – 15.00 do 17.00 hod.

– čtvrtek 7. dubna 2022 – 15.00 do 17.00 hod.

Vyhlášení přijímacího řízení a kritérií pro školní rok 2022-2023

Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2022-2023 v pdf

Kritéria G8 gymnázium 2022-23 v pdf

Kritéria G4 gymnázium technické 2022-2023 v pdf

Kritéria G4 gymnázium všeobecné 2022-2023 v pdf

Informace k přihláškám a konzultacím pro školní rok 2022-2023 v pdf

Přihláška ke studiu druhého cizího jazyka – gymnázium, technické v docx

Přihláška ke studiu druhého cizího jazyka – gymnázium, všeobecné v docx

Informace k přijímacímu řízení v pdf.

Konzultace k přijímacím zkouškám pro uchazeče o studium ve školním roce 2022/2023

Škola bude pořádat přípravné konzultace z českého jazyka a matematiky pro zájemce z řad uchazečů, žáků pátých a devátých tříd základních škol, kteří hodlají studovat na naší škole a podají si k nám do 1. března 2022 přihlášku.

Konzultace jsou bezplatné. Termínově budou předcházet přijímacím zkouškám a jejich ambicí je přispět ke kvalitnější přípravě uchazečů.

Termíny konzultací (vždy po vyučování v odpoledních hodinách):

– úterý 29. března 2022

– čtvrtek 31. března 2022

– úterý 5. dubna 2022

– čtvrtek 7. dubna 2022

Do 31. ledna 2022 budou zveřejněna kritéria k přijímacímu řízení.

Zájemci o konzultace k přijímacím zkouškám se mohou přihlásit zasláním vyplněné přihlášky mailem na adresu: skola@gsosfm.cz do 18. 3. 2022.

Přihláška ke konzultacím v docx.

Konzultace

Ti, kteří se přihlásili ke konzultacím, mohou přijít na všechny čtyři termíny (2 z ČJ a 2 z matematiky).

Konzultace budou vždy od 15.00 do 17.00 hod.

Termíny:

– úterý 29. března 2022 – 15.00 do 17.00 hod.

– čtvrtek 31. března 2022 – 15.00 do 17.00 hod.

– úterý 5. dubna 2022 – 15.00 do 17.00 hod.

– čtvrtek 7. dubna 2022 – 15.00 do 17.00 hod.

Přihlášky ke studiu na střední školu pak musí být odevzdány do 1. března 2022. Poté, dle aktuálního počtu zájemců o konzultace, budou vytvořeny jednotlivé skupiny a bude upřesněno, kdy mají jednotliví zájemci konzultace z daných předmětů. Konzultace pak budou v budově školy probíhat v souladu s aktuálními epidemiologickými opatřeními.

Užitečné odkazy:

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

Pro nácvik přijímacích zkoušek si můžete vypočítat testy z předchozích přijímacích zkoušek na stránkách cermatu: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf.

Kromě 18 testů jsou tam i vzorová řešení testů, klíče správných odpovědí a záznamové archy.

Zadání a řešení testů (která chybí na stránkách cermatu) jsou i na: https://www.statniprijimacky.cz/matematika – je tam i čeština.