Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace

IČO: 00846881

 

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2021/2022

 • Přijímací řízení pro obor vzdělání 79–41-K/41 Gymnázium (čtyřleté) a  pro obor vzdělání 79–41-K/81 Gymnázium (osmileté) bude spolu s kritérií vyhlášeno ředitelem školy a zveřejněno na úřední desce a webových stránkách školy do 31. ledna 2021.
 • Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do prvního ročníku oboru vzdělání 79–41-K/41 Gymnázium (čtyřleté) pro školní rok 2021/2022 z řad žáků 9. tříd a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií je 60 žáků v pravděpodobném členění:

Gymnázium: zaměření všeobecné – 45 žáků,

Gymnázium: zaměření technické – 15 žáků.

 • Pro obor vzdělání 79–41-K/81 Gymnázium (osmileté) je předpokládaný počet přijímaných uchazečů z řad žáků 5. tříd 30 žáků.
 • Den otevřených dveří proběhne ve čtvrtek 3. prosince 2020  formou virtuální prohlídky školy a ve čtvrtek 4. 2. 2021 v době od 14:00 do 16:00 hodin formou on-line videokonference.
 • Přihlášky ke vzdělávání pro 1. kolo přijímacího řízení se přijímají  do 1. března 2021.
 • Uchazeč se může přihlásit na dva obory vzdělávání (může podat 2 přihlášky na 2 školy), školy (obory vzdělání) se na obou dvou přihláškách vždy uvádějí ve stejném pořadí. Přihláška nemusí být potvrzena lékařem.
 • Každý uchazeč musí konat jednotnou přijímací zkoušku, která se koná formou testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.
 • Uchazeč může konat jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech  (v 1. termínu na škole uvedené v 1. pořadí, ve 2. termínu na škole uvedené v 2. pořadí), započítává se pouze lepší výsledek z každého testu.
 • Jednotnou zkoušku musí vykonat všichni uchazeči o studium bez ohledu na výsledky vzdělávání na ZŠ.
 • Jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV).
 • Ilustrační testy budou zpřístupněny na webu https://prijimacky.cermat.cz/ od 11. 1. 2021.
 • Jednotná přijímací zkouška v řádném termínu se koná ve dnech:

12. dubna 2021 – 1. termín pro čtyřleté gymnázium

13. dubna 2021 – 2. termín pro čtyřleté gymnázium

14. dubna 2021 – 1. termín pro osmileté gymnázium

15.dubna 2021 – 2. termín pro osmileté gymnázium

 • Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny obory na dny:

12. května 2021 – 1. termín

13. května 2021 – 2. termín 

 • Ve dvou  termínech v březnu 2021 v době od 8:00 do 12:00 hodin (vždy v sobotu) pořádá škola zdarma konzultace k centrálně zadávaným jednotným testům z českého jazyka a literatury a matematiky pro uchazeče, kteří podali na školu přihlášku. Oba termíny platí pro čtyřleté i osmileté gymnázium.

Přihláška na konzultace bude zveřejněna na webových stránkách školy.

O konání konzultací bude rozhodnuto na základě aktuální epidemiologické situace.