Výchovný poradce – obor vzdělání GYMNÁZIUM: Mgr. Milena Šrubařová

Výchovný poradce – obor vzdělání Veřejnosprávní činnost (SOŠ): Mgr. Hana Konečná

Obě výchovné poradkyně působí rovněž v oblasti prevence sociálně patologických jevů.


 

Konzultační hodiny
 

Mgr. Hana Konečná pondělí 14:05 – 14:25
Mgr. Hana Konečná pátek 7:20 – 7:45
Mgr. Milena Šrubařová úterý 14:10 – 15:00
Mgr. Milena Šrubařová čtvrtek 12:30 – 13:00

Mimo tyto hodiny kdykoliv po domluvě.

Odkaz pro zájemce o studium na vysokých školách.

Kontakty:
Tel: 558 441 351
Hana.Konecna@gsosfm.cz
Milena.Srubarova@gsosfm.cz


Koordinátor environmentální výchovy – pro oba studijní obory: Mgr. Stanislava Typovská

logo