Výchovný poradce – obor vzdělání GYMNÁZIUM: Mgr. Milena Šrubařová

Výchovný poradce – obor vzdělání Veřejnosprávní činnost (SOŠ) a G8: Mgr. Eva Kristalasová

Obě výchovné poradkyně působí rovněž v oblasti prevence sociálně patologických jevů.


 

Konzultační hodiny
 

Mgr. Eva Kristalasová pondělí 14:10 – 14.55
Mgr. Eva Kristalasová středa 7:30 – 8:00
Mgr. Milena Šrubařová úterý 14:10 – 15:00
Mgr. Milena Šrubařová čtvrtek 12:30 – 13:00

Mimo tyto hodiny kdykoliv po domluvě.

Odkaz pro zájemce o studium na vysokých školách.

Kontakty:
Tel: 558 441 351
Eva.Kristalasova@gsosfm.cz
Milena.Srubarova@gsosfm.cz


Koordinátor environmentální výchovy – pro oba studijní obory: Mgr. Stanislava Typovská

logo