Pro letošní druháky

Seznam a náplň dvouletých volitelných předmětů v pdf pro současné druháky na třetí ročník. V IVT byl opraven programovací jazyk na Phyton.

Volitelné předměty pro 3. ročník – žáci si zvolí v každém bloku jeden předmět – v pdf.

Pro letošní třeťáky

Seznam a náplň jednoletých volitelných předmětů v pdf. Pouze pro obor vzdělání: Gymnázium zaměření všeobecné.

Gymnázium zaměření M- IVT – F má nasazen předmět Deskriptivní geometrie.

Volitelné předměty pro 4. ročník – žáci si zvolí jeden předmět – v pdf.

Doporučení pro volbu předmětu

  1. možnost: Volím si předměty s ohledem na to, co chci studovat na vysoké škole.

Kdo zatím neví, může se mrknout na videa z besedy 4 vysokoškoláků – tehdejších studentů z Brna – lékařská fakulta, právnická fakulta, stavební fakulta a ještě jedna –  s žáky 2. B z roku 2014: Video 1. část  2. část.

      2. možnost: Volím si předměty s ohledem na to, z čeho budu maturovat. Upozorňuji všechny druháky z gymnázia, že budou povinně maturovat ze státní matematiky.

      3. možnost: Volím si předměty s ohledem na to, co mě baví.

      4. možnost: Volím si předmět, kde si myslím, že nebudu muset moc dělat, abych se příliš nenamáhal.

Přihláška do volitelného předmětu

Žáci se budou přihlašovat v anketě v Bakaláři do středy 27. 3. 2019 do 10.00 hod. Anketa zatím není připravena. Až bude, dozvíte se to.

Protože může být otevřen jen omezený počet seminářů, zvolí si každý žák ještě v každém bloku jeden náhradní předmět, kdyby seminář, do kterého se přihlásil, nebyl otevřen.