Pro odhlášení stravy nebo volbu oběda použijte tento odkaz: Odhláška stravy nebo volba oběda


Prodej obědů

Noví strávníci přinesou vyplněnou přihlášku, souhlas s inkasem a zálohu za stravné 1000 Kč.

Strávníci, kteří odebírali stravu v minulém školním roce, pouze nahlásí telefonicky, mailem nebo osobně, od kdy se chtějí znovu stravovat.

Mail: deseyve@ssgos.cz

Telefon: 558 622 716, 602 529 790

Přihláška ke stravování a informace ke stravování v docx.

Vnitřní řád školní jídelny v docx.