Pro odhlášení stravy nebo volbu oběda použijte tento odkaz: Odhláška stravy nebo volba oběda


Přihláška ke stravování ve školní jídelně pro školní rok 2017 – 2018 v docx nebo v pdf.

Cena obědu pro žáka je 29 Kč.


Odhlašování a výběr varianty obědů se provádí elektronicky na adrese www.estrava.cz nebo na terminálu ve školní jídelně nejpozději do 12 hodin předešlého dne. Ve výjimečných případech lze oběd odhlásit do 8 hod. téhož dne a to pouze telefonicky 558 622 716 nebo 558 441 383 nebo 602 529 790.
POZOR: Školní jídelna neprovádí automaticky jakékoliv změny za strávníky, tzn. NEODHLÁŠENÁ (nevybraná) strava PROPADÁ !!
Podle Vyhlášky č. 107/2005 Sb. O školním stravování jsou všichni strávníci povinni odhlásit stravu pro dobu nepřítomnosti (první den nepřítomnosti se ale považuje za pobyt ve škole a plyne z toho nárok na oběd, následující musí být odhlášeny). V případě neodhlášení stravy, musí žák režijní náklady doplatit hotově na pokladně školy. Náklady na jeden oběd činí 39,- Kč.


Odhlašování a výběr varianty obědů se provádí elektronicky na adrese www.estrava.cz nebo na terminálu ve školní jídelně nejpozději do 12 hodin předešlého dne. Ve výjimečných případech lze oběd odhlásit do 8 hod. téhož dne a to pouze telefonicky. V tomto případě používejte pouze výše uvedená čísla.


V případě nemoci nezapomeňte odhlásit stravu, jinak budete muset ještě navíc za každý oběd, kdy žák nebude ve škole kromě prvního dne nemoci, doplatit 39 Kč!!!

Pro odhlášení stravy nebo volbu oběda použijte tento odkaz: Odhláška stravy nebo volba oběda
Zde pouze zadáte číslo karty a heslo.