Pro odhlášení stravy nebo volbu oběda použijte tento odkaz: Odhláška stravy nebo volba oběda


Prodej obědů

26.08.2021 8.00 – 10.00 hodin
11.00 – 13.00 hodin
27.08.2021 9.00 – 11.00 hodin
12.00 – 13.00 hodin
30.08.2021 9.00 – 11.00 hodin
11.00 – 13.00 hodin
31.08.2021 Prodej zrušen z důvodu školení
V dalších dnech vždy od 7.00 do 8.30 hodin.

Noví strávníci přinesou vyplněnou přihlášku, souhlas s inkasem a zálohu za stravné 1000 Kč.

Strávníci, kteří odebírali stravu v minulém školním roce, pouze nahlásí telefonicky, mailem nebo osobně, od kdy se chtějí znovu stravovat.

1. 9. 2021 bude výdej obědů od 10.30 hod. (Z důvodu malování je možné, že se strava první tři dny školní docházky nebude vydávat – bude upřesněno.)

Mail: deseyve@ssgos.cz

Telefon: 558 622 716, 602 529 790

Přihláška ke stravování a informace ke stravování v docx.

Vnitřní řád školní jídelny v docx.