Maturitní zkouška 2021-2022 v pdf

Aktuální termíny pro maturitní zkoušky (ze dne 29. 3. 2021) v xlsx

Ústní zkouška z předmětů navazujících na společnou část maturitní zkoušky

Žák posledního ročníku ve školním roce 2020/21 přihlášený k maturitní zkoušce nemusí konat ústní zkoušku z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka. Žák se však může rozhodnout, že tyto zkoušky vykoná. Pokud se tak žák rozhodne, písemně informuje ředitele školy do 31. 3. 2021.

Nahrazení zkoušky z cizího jazyka

Pokud by žák chtěl zkoušku z cizího jazyka nahradit výsledkem standardizované mezinárodní jazykové zkoušky, musí řediteli školy písemně sdělit, že bude tuto zkoušku konat a do 30. 4. 2021 požádat o její nahrazení.

Nejpozději 5 dní před konáním ústní MZ musí žák doložit doklad o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.

 

Návrh kritérií klasifikace maturitní zkoušky pro školní rok 2020/2021 jednotlivých předmětů v pdf

Žák podává přihlášku k maturitní zkoušce nebo opravné zkoušce do 30. 11. 2020.

Maturitní témata 2020 – 2021 – bude aktualizováno

Maturitní témata 2020-2021 – obor gymnázium

Biologie v pdf
Dějepis v pdf
Deskriptivní geometrie v pdf
Fyzika v pdf
Jazyk anglický v pdf
Jazyk anglický – písemná práce
v pdf
Jazyk německý v pdf
Jazyk německý – písemná práce
v pdf
Jazyk ruský v pdf
Jazyk ruský – písemná práce
v pdf
Matematika v pdf
Zeměpis a geologie v pdf
Zeměpis
v pdf
ZSV v pdf
Chemie v pdf
IVT v pdf
Umění a kultura v pdf

 

Maturitní témata 2020-2021 – obor veřejnosprávní činnost

Jazyk anglický v pdf
Jazyk anglický – písemná práce
v pdf
Jazyk německý v pdf
Jazyk německý – písemná práce
v pdf
Jazyk ruský
v pdf
Jazyk ruský – písemná práce
v pdf
Právo v pdf
Veřejná správa v pdf

 


Seznam literárních děl k maturitě z českého jazyka a literatury ve školním roce 2021-2022

Seznam literárních děl k maturitě v pdf.


Pročtěte si informace a nacvičte testy, které se nacházejí na https://maturita.cermat.cz/


Testy z matematiky v tabulce s výsledky pro nácvik ke státní maturitě:

Ilustrační test 13 test výsledky záznamový arch
Ostrý test 13 jaro test výsledky  
Ostrý test 13 podzim test výsledky  
Ilustrační test 14 test výsledky záznamový arch
Ilustrační test 14 druhý test výsledky záznamový arch
Ostrý test 14 jaro test výsledky záznamový arch
Ostrý test 14 podzim test výsledky záznamový arch
Ilustrační test 15 test výsledky záznamový arch
Ostrý test 15 jaro test výsledky záznamový arch
Ostrý test 15 podzim test výsledky záznamový arch
Katalog požadavků základní 2015 od str. 13 i s výsledky    
Soubor vzorových úloh Sbírka    
Ostrý test 16 jaro test výsledky záznamový arch
Ostrý test 16 podzim test výsledky záznamový arch
Ostrý test 17 jaro test výsledky záznamový arch
Ostrý test 17 podzim
test výsledky záznamový arch
Ostrý test 18 jaro
test výsledky záznamový arch
Ostrý test 18 podzim
test výsledky záznamový arch
Ostrý test 19 jaro
test výsledky záznamový arch
Ostrý test 19 podzim
test výsledky záznamový arch

Staré testy ke státní maturitě 2008, 2010, 2011, 2012.

Řešení státních maturit z matematky na https://www.statnimaturita-matika.cz/

Řešení státních maturit z matematky na https://www.novyamos.cz/matematika

Zadání a řešení státních maturit z matematiky na stránkách Cermatu: https://maturita.cermat.cz/menu/testy-a-zadani-z-predchozich-obdobi/matematika/testy-a-zadani-matematika

Vzorové řešení testu Jaro 2019 v pdf.

Všechny testy základní úrovně jsou vypočítány i s postupy na moodlu 2013 v kurzu pro 4. ročník s názvem: Seminář Matematika 4R Horut. Heslo pro vstup do kurzu je maturita.

Další testy pro nácvik ke státní maturitě z matematiky.

Výpočty ze sbírky kromě kapitoly Analytická geometrie v pdf nebo v docx.

Doplněk č. 1 s kratšími postupy u dvou příkladů v docx.

Výpočty ze sbírky – kapitola Analytická geometrie – videa
1. část
2. část


Okruhy pro nácvik školní maturity z matematiky v pdf.

Matematika – videa a materiály pro výuku z doby distanční výuky.


Co potřebujete umět z matematiky pro studium na VŠ.


Katalog studijních oborů na vysokých školách.

Odkaz pro zájemce o studium na vysokých školách http://www.vysokeskoly.cz/sekce/studium-na-vysoke-skole.

Seznam vysokých škol a další informace o vysokých školách je na odkaze: http://www.vysokeskoly.cz/

Seznam vysokých škol je na odkaze:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/prehled-vysokych-skol-v-cr-3 nebo na http://www.vejska.cz/vysoke-skoly/prehled

Doporučujeme navštívit stránky www.infoabsolvent.cz. Je zde umístěna úplná vzdělávací nabídka všech vyšších odborných škol v ČR s množstvím informací o každé škole i oboru vzdělání.

Výchovná poradkyně doporučuje navštívit internetové stránky http://www.unium.cz. Jsou zde informace, které studenti vysokých škol uvádějí o školách, na kterých studují. Tyto stránky mohou pomoci hlavně žákům 4. ročníku při výběru vysoké školy.
Stránky umožní žákům zjistit, co konkrétně se na jednotlivých VŠ studuje – dokonce umožňuje i prohlédnout si zápisky z hodin, ukázky testů, atd., prohlédnout si názory studentů jednotlivých škol na jejich fakultu a školu – každá škola i fakulta má svou vlastní skupinu s diskusními fóry, fotografiemi, atd., komunikovat se studenty VŠ

Výchovná poradkyně doporučuje navštívit internetové stránky www.primat.cz. Jsou zde informace, které studenti vysokých škol uvádějí o školách, na kterých studují. Tyto stránky mohou pomoci hlavně žákům 4. ročníku při výběru vysoké školy.
Portál www.primat.cz je tvořen studenty vysokých škol, kteří mimo jiné na fakultních fórech v sekci „Dotazy středoškoláků“ radí a odpovídají studentům středních škol, jak zvládnout přijímačky, jak správně zvolit školu či obor, jak se připravit na studium na vysoké škole atd. Středoškoláci tak pomocí portálu www.primat.cz s vysokoškoláky komunikují a zjišťují potřebné informace.

Video z Palackého univerzity.

Prohlédněte si volně přístupné testy na www.sokrates.cz.

Prohlédněte si volně přístupné testy na www.aleph.cz Masarykovy univerzity.

Výchovná poradkyně doporučuje navštívit internetové stránky www.neflakamse.cz. Týká se profesních a vzdělávacích možností.