Žádost třídnímu učiteli o změnu limitu absence dle čl. 1.4. hlava 1 ke stažení v doc

Žádost o přerušení studia ke stažení v doc

Žádost o docházku podle článku 2.6. hlava 2 ke stažení v doc

Žádost o uvolnění z výuky (např. v případě dovolené v době vyučování) ke stažení v doc

Žádost o uvolnění z TV ke stažení v doc

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE NEZLETILÝCH ŽÁKŮ A ZLETILÉ ŽÁKY
Při podání žádosti o uvolnění z tělesné výchovy je žák nebo jeho zákonný zástupce povinen k žádosti dodat i lékařský posudek (dle vyhlášky č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, platné od 1. 1. 2014).
Toto opatření se týká žádostí podaných od 1. 2. 2014.
Možný vzor posudku o zdravotní způsobilosti v doc.

Žádost o druhopis vysvědčení ke stažení