Zdravotní způsobilost uchazečů

 

OBOR VZDĚLÁNÍ KATEGORIE
79-41-K/41 Gymnázium, zaměření: všeobecné 28
79-41-K/41 Gymnázium, zaměření: matematika,
výpočetní technika a fyzika
28
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, denní forma
vzdělávání
28
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, večerní
forma vzdělávání
28

Podle NV č. 211/2010 SB., Příloha č. 2 obory vzdělání zařazené do kategorie 28 nevyžadují zvláštních zdravotních požadavků.

Škola nevyžaduje na přihlášce ke studiu potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu.

Areál školy není bezbariérový. Je proto nezbytné, aby zákonní zástupci nebo rodiče zdravotně postižených nebo zdravotně znevýhodněných uchazečů před podáním přihlášky konzultovali s vedením školy, zda je studium uchazeče v tomto areálu technicky možné.