INFORMACE PRO ZÁJEMCE O VEČERNÍ STUDIUM – OBOR VZDĚLÁNÍ 68-43-M/01
VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

1. Gymnázium a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o. přijímá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, večerní forma vzdělávání žáky do prvního ročníku.

2. Délka studia: 5 let.

3. Vyučovací dny: pondělí, úterý, čtvrtek od 13.20 – 18.10 hod.
Při závažných důvodech (pracovní, rodinné) lze u dospělých žáků průběh studia a docházku individuálně upravit.

4. Přihláška ke vzdělávání se podává řediteli školy průběžně.

5. Přijímací zkoušky se nekonají.

6. Uchazeči budou přijati na základě výsledků předchozího vzdělání a pohovoru.

7. Vzor přihlášky naleznete ZDE.
K přihlášce je nutno přiložit vysvědčení o nejvyšším dosud dosaženém vzdělání. Při osobním podání přihlášky budou vyhotoveny kopie vysvědčení z originálů. Při odeslání přihlášky poštou musí být přiloženy kopie vysvědčení notářsky ověřené.

8. Uznání jednotlivých předmětů
Na základě písemné žádosti řediteli školy může být uznáno dosažené částečné vzdělání (tj. absolvování některých předmětů při předchozím vzdělání), pokud je doloženo dokladem o tomto vzdělání a od doby jeho dosažení neuplynulo více než 10 let.

9. Ředitel školy uzná ucelené dosažené vzdělání, pokud je doloženo dokladem o tomto vzdělání.

10. U uchazečů, kteří již dříve absolvovali maturitní zkoušku, lze na základě výše uvedeného po předložení písemné žádosti řediteli školy uznat absolvování maturitní zkoušky především z všeobecně vzdělávacích předmětů.

11. Bližší informace:
558 441 351 p. Lucie Sačková (sekretariát školy)
558 441 370 PaedDr. Iva Krulikovská (zást. ředitele školy)

 

Formulář pro uznání ročníku v doc.

 

vs_vecerni15