Ilustrační test pro nácvik přijímacích zkoušek 2015 od Cermatu

Ilustrační testy se nacházejí na stránkách Cermatu na adrese: http://www.cermat.cz/ilustracni-testy-ctyrlete-obory-vzdelavani-1404035119.html

Testy jsou staženy i zde:

Ilustrační didaktický test z českého jazyka 2015

Záznamový arch pro ilustrační didaktický test 2015

Klíč řešení ilustračního testu z českého jazyka

Vzorově vyplněný záznamový arch je na stránkách Cermatu.

Ilustrační test z matematiky 2015

Záznamový arch

Klíč řešení ilustračního testu z matematiky

Vzorově vyplněný záznamový arch z matematiky je na stránkách Cermatu.

 

Ostrý test z přijímacích zkoušek z 15. dubna 2015

Tyto testy se nacházejí na stránkách Cermatu na adrese: http://www.cermat.cz/testy-radny-termin-duben-2015-1404035196.html

Testy jsou staženy i zde:

Didaktický test z českého jazyka 2015

Záznamový arch pro český jazyk

Klíč řešení českého jazyka

Protokol o způsobilosti testu a Protokol o klasifikaci úloh se nachází na stránkách Cermatu.

Didaktický test z matematiky 2015

Záznamový arch pro matematiku

Klíč řešení matematiky

Protokol o způsobilosti testu a Protokol o klasifikaci úloh z matematiky se nachází na stránkách Cermatu.

Na stránkách Cermatu se nacházejí i další informace k přijímacím zkouškám.

 

Ilustrační test z matematiky pro nácvik přijímacích zkoušek 2014 na naši školu od společnosti MATT A HURRY, o.s.

Novější test z matematiky 2014 v pdf
Záznamový arch pro nejnovější test z matematiky v pdf
Správné výsledky a body nejnovějšího testu z matematiky v pdf

Test z matematiky v pdf
Záznamový arch pro test z matematiky v pdf
Správné výsledky a body v pdf
Pokyny pro hodnotitele v pdf
Všechny soubory zabalené zde

Naše testy pro nácvik přijímacích zkoušek na střední školy v roce 2014

Pro nácvik 2 v pdf
Záznamový arch stejný s předchozím v pdf
Správné výsledky a body v pdf

Pro nácvik 1 v pdf
Záznamový arch stejný s předchozím v pdf
Správné výsledky a body v pdf

Testy pro nácvik přijímacích zkoušek na střední školy v roce 2013 od scio

Ilustrační test z matematiky v pdf od scio z roku 2013
Klíč řešení testu z matematiky v pdf od scio z roku 2013
Záznamový arch k testu z matematiky v pdf od scio z roku 2013

Testy jsou ke stažení i na stránkách www.kvic.cz

Testy, které jsme použili pro nácvik přijímacích zkoušek na naší škole z matematiky v roce 2013, vytvořené podle testů scio.

Test z matematiky v docx z nácviku z roku 2013 – první termín
Výsledky testu z matematiky v docx z nácviku z roku 2013 – první termín
Test z matematiky v docx z nácviku z roku 2013 – druhý termín
Výsledky testu z matematiky v docx z nácviku z roku 2013 – druhý termín