Přijímací řízení bylo uzavřeno ke dni 30. 6. 2021.

Počty žáků ve všech oborech vzdělání jsou naplněny.