Důležité upozornění

V úterý 11. 6. 2019 v 16.00 hod. se koná ve školní jídelně schůzka pro rodiče a zákonné zástupce žáků, kteří od 1. 9. 2019 nastupují do prvního ročníku čtyřletého i osmiletého gymnaziálního studia.

Vedení školy

Oznámení

Dne 4. 6. 2019 byla nevyřízená odvolání (Gymnázium, zaměření: všeobecné) předána odvolacímu orgánu KÚ MSK v Ostravě.

O svém rozhodnutí bude odvolací orgán informovat zákonné zástupce uchazečů písemně.

 

Dne 31. 5. 2019 byla nevyřízená odvolání (Gymnázium osmileté) předána odvolacímu orgánu KÚ MSK v Ostravě.

O svém rozhodnutí bude odvolací orgán informovat zákonné zástupce uchazečů písemně.

Vedení školy