Základní informace k přijímacím zkouškám na stránkách Cermatu:

http://www.cermat.cz/zakladni-informace-1404035397.html

Přihláška ke studiu v pdf. Staženo z Cermatu.

Přihláška ke studiu v xls. Staženo ze stránek Ministerstva školství.

Přihláška ke studiu – vyplněný vzor v pdf. Staženo z Cermatu.

Vysvětlivky k tiskopisům přihlášek v pdf. Staženo z Cermatu.

Přihláška, vzor přihlášky a vysvětlivky k tiskopisům byly staženy ze stránek Cermatu:

Cermat – Jednotná přijímací zkouška 2018 – Tiskopisy přihlášek SŠ.

Odkaz: http://www.cermat.cz/tiskopisy-prihlasek-sl-1404035400.html