ŠKOLNÍ ROK 2021/22

RAF – 3. ročník

Dne 20. 5. proběhl 3. ročník RAF – Radovánky s fyzikou. Žáci ze 3. O třídy naší školy předváděli pokusy před žáky 1. – 3. třídy ze Scio školy. Bylo představeno 15 pokusů s výkladem a odpověďmi na dotazy. Malým žáčkům ze Scio školy se pokusy moc líbily a žáci 3. O byli vzorně připraveni a vystoupení se jim povedlo.

Předmětová komise fyziky všem zúčastněným moc děkuje.

Fotodokumentace z akce je zde:

Výsledky krajského kola krajského kola Fyzikální olympiády

V květnu byly vyhlášeny výsledky kraqjského kola Fyzikální olympiády. Z naší školy se zapojili dva žtáci a oba byli úspěšnými řešiteli. V kategorii C získal pěkné 10. místo Vojtěch Pytlík a v kategorii D 26. místo Vojtěch Fojtík.

Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Výsledky krajského kola Astronomické olympiády

Dne 17. 4 byly vyhlášeny výsledky krajského kola Astronomické olympiády, která proběhla v online formě.

Úspěšnými řešiteli v kategorii E, F se stali dva žáci ze 3. O. Do této kategorie se zapojilo 71 soutěžících a na krásném 10. místě se umístil Pavel Křivý a na 16. místě Michaela Opělová.

Dalším řešitelem v kategorii E, F je Tomáš Kornel, který získal 21. místo, v kategorii G, H soutěžila  Barbora Zárubová, která se umístila na 16. místě z celkového počtu 83 soutěžících.

V kategorii C, D se umístil Dominik Jurášek z 2. A na 24. místě.

V kategorii A, B se umístil Matyáš Kohut na 13. místě a Lukáš Bubík na 17. místě, oba žáci jsou ze 3. A

Předmětová komise fyziky děkuje všem účastníkům za reprezentaci školy a blahopřeje k dosaženým výsledkům.

 

              

 

Okresní kolo Fyzikální olympiády

Dne 23. 3. proběhlo okresní kolo fyzikální olympiády kategorie F

Z naší školy se zúčastnili tři žáci ze 3. O, všichni byli úspěšní.

Výsledky okresního kola fyzikální olympiády:

2. místo se stejným počtem bodů získali Michaela Opělová a Pavel Křivý

3. místo získal Tomáš Kornel

Předmětová komise fyziky děkuje za reprezentaci školy a gratuluje žákům k výsledkům.

Okresní kolo Zeměpisné olympiády

Okresní kolo se konalo 23. 2. 2022 on line formou.

Z naší školy se soutěže účastnilo 12 žáků ve všech kategoriích.

Všichni naši žáci byli úspěšnými řešiteli ZO.

Žáci umístění na 1. a 2. místě postupují do krajského kola, které se uskuteční 30. 3. 2022.

kategorie A-prima:

1. místo Škapa Marek

kategorie C-tercie:

2. místo Kornel Tomáš

kategorie D-SŠ:

1. místo Kohut Matyáš 3. A 

Děkujeme za reprezentaci školy všem úspěšným řešitelům.

Školní kolo Biologické olympiády

Dne 1.února 2022 proběhlo školní kolo Biologické olympiády kategorie A a B, která zahrnovala test odborných znalostí, laboratorní úkol a praktické určování přírodnin. V kategorii A zvítězila Zora Lisníková (3.A). Druhé místo obsadil Štěpán Nevlud (3.B) a třetí místo Nela Onderková (3.B). V kategorii B byla úspěšným řešitelem Leontýna Kolderová (2.A).

Školního kola kategorie D se zúčastnili studenti primy. Prošli testem odborných znalostí a praktickým určováním přírodnin. Vítězem se stala Ainoa Lluch Pavlíková, jako druhá se umístila Anna Bartozelová a třetí místo obsadila Barbora Zárubová. Úspěšným řešitelem byl také Filip Gorgol a Markéta Mecová.

Oceňujeme snahu a vynaložené úsilí všech soutěžících. K úspěchům gratulujeme a přejeme mnoho dobrodružství s přírodními vědami.

Vyučující biologie

Soutěž Periodická soustava prvků

V lednu probíhala na naší škole soutěž určená 1. ročníku čtyřletého gymnázia, věnována PERIODICKÉ SOUSTAVĚ PRVKŮ.

Celkovým vítězem se stal Vojtěch Fojtík z 1.A, dalšími úspěšnými řešiteli byli:

1.A Lucie Gryžbonová a Beáta Čubová;

1.B Barbora Šputová, Veronika Rodková a Kristýna Lyčková

Bodové hodnocení je uvedeno na nástěnce chemie.

Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme!

 

okresním kole hodně štěstí!

VÝSLEDKY ŠKOLNÍHO KOLA ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY 2021-2022

ZE DNE 25. 1. 2022

Poprvé jsme letos uskutečnili zeměpisnou olympiádu ve všech kategoriích.

Kategorie A 6. třída, 1.O

1. místo Lacková Ludmila

2. místo Kouřilová Kristýna

3. místo Škapa Marek

Kategorie B 7. třída, 2.O

1. místo Michal Janík

2. místo Hugo Čmiel

3. místo Oldřich Slezák

Kategorie C 8. a 9. třída, 3.O

1. místo Tomáš Kornel

2. místo Robin Franek

3. místo Karel Drozd

Kategorie D SŠ

1.- 2. místo Matyáš Kohut, 3.A

1.- 2. místo Vojtěch Fojtík, 1.A

3. místo Martin Čajánek, 2.B

Vítězům blahopřejeme, všem zúčastněným děkujeme za snahu a předvedený výkon. Postupujícím žákům přejeme v okresním kole hodně štěstí a úspěchů.

Vítězové obdrží ceny od Klubu rodičů a všichni účastníci malou odměnu.

Projektový den mimo školu – Astronomie

Projektový den proběhl dne 3. 12. v Planetáriu Ostrava. Projektový den „Astronomie“ byl zaměřen na žáky, kteří se zapojují do Astronomické olympiády a mají o tento obor zájem. Protože se tento obor vyskytuje v rámcových vzdělávacích programech velmi sporadicky, vybrali jsme zájemce ze všech ročníků a uspořádali ve spolupráci s Planetáriem Ostrava program zaměřený na témata: poznávání souhvězdí v různých obdobích, Slunce jako jedna z hvězd Galaxie, blízké hvězdy, souhvězdí, poloha Slunce v Galaxii, let vesmírem, místní skupina Galaxií, galaktické kupy, struktura vesmíru. Jako navazující program byla prohlídka hvězdárny s  pozorováním Slunce a prohlídka Experimentária s fyzikálními experimenty.

Velký zájem žáků upoutal živě moderovaný program v planetáriu Zrození Země, pozorování souhvězdí v různých ročních obdobích a pozorování Slunce v hvězdárně, také je uchvátily různé experimenty v Experimentáriu. Tento den byl pro žáky, kteří mají zájem o Astronomii a pravidelně se zúčastňují astronomických olympiád, velkým přínosem, mnozí zvýšili svůj zájem o Vesmír.

Fotodokumentace zde:

 

Výsledky školního kola Astronomické olympiády

kategorie E, F, G, H

Dne 1.12 proběhlo školní kolo  Astronomické olympiády kategorie E, F, G, H (1. O, 2. O a 3.O).

Do soutěže v těchto kategoriích se zapojilo se 12 žáků.

Výsledky AO:

Kategorie G, H

 1. místo – Křivý Pavel, Vondrouš Jan – 3.O
 2. místo – Balounová Anežka – 3.O
 3. místo – Opělová Michaela, Kornel Tomáš – 3.O

Kategorie E, F

 1. místo – Zárubová Barbora – 1.O
 2. místo – Gurňák Hugo – 2.O
 3. místo – Szkandera Matěj, Zemek Antonín – 2.O

Předmětová komise fyziky děkuje všem za účast a blahopřeje úspěšným řešitelům.

Výsledky školního kola Astronomické olympiády

kategorie A, B, C, D

Dne 24.11 proběhlo školní kolo  Astronomické olympiády kategorie A, B, C, D (1. – 4. ročník).

Do soutěže v těchto kategoriích se zapojilo se 22 žáků.

Výsledky:

Kategorie A,B

 1. místo – Lukáš Bubík, Matyáš Kohut – 3.A
 2. místo – Robin Gřunděl, David Jakubowski, Matěj Pobucký – 3.A
 3. místo – Tomáš Svoboda – 3.B

Kategorie C, D

 1. místo – David Jurášek, Ondřej Klimíček, Adéla Olšarová – 2.A
 2. místo – Bartoloměj Šrubař, Vojta Pytlík – 2.A
 3. místo – Tomáš Konečný – 2. A

Předmětová komise fyziky děkuje všem za účast a blahopřeje úspěšným řešitelům.

Týden vědy a techniky – 5. 11. 2021

Dne 5. 11. proběhly v rámci Týdne vědy a techniky fyzikální experimenty, které si připravili žáci 3.O a předvedli před svými spolužáky. Zhlédli jsme 28 pokusů a poslechli fyzikální vysvětlení daného experimentu, které žákům umožnilo lepší pochopení fyzikálního jevu. Mnohé pokusy byly velmi zdařilé a žáci se seznámili s fyzikálními principy zábavnou formou.

Fotodokumentace z akce je zde: 

Exkurze do světa vědy a techniky – Záhada jaderné elektrárny

Dne 24.9.2021 jsme byli ze semináře z chemie/4.ročník na exkurzi ve Světě techniky v Ostravě-Vítkovicích. Exkurze se jmenovala Záhada jaderné elektrárny.

Dozvěděli jsme se o pozitivech, ale také negativech výroby elektrického proudu pomocí jaderných elektráren, které máme v Česku dvě: jedna je v Dukovanech a druhá v Temelíně.

Dále jsme si objasnili pojem radioaktivita; učili jsme se ji měřit i jak se před ní chránit.

Martin Holéczy

Exkurze do světa vědy a techniky – Prvky

Ve čtvrtek 23.9.2021 v dopoledních hodinách jsme v rámci semináře z chemie vyrazili na exkurzi do Světa techniky. Zde už na nás čekal připravený program na téma “Prvky“. Ujala se nás paní lektorka a zavedla do laboratoře. Prvně jsme si poslechli krátké video o periodické soustavě prvků a poté si i samotnou tabulku sestavili. Jakmile nám bylo vše jasné, oblekli jsme se do laboratorních plášťů a šli dělat pokusy, které se týkaly hlavně barvení plamene různými prvky a tvorby sraženin. Mezitím, co my jsme pracovali, se nám vytvořilo falešné “zlato“, což jsme si odvezli jako suvenýr.

Exkurze byla zábavná a těšíme se na další.

Lucie Krasulová

Exkurze do Muzea alchymie

Dne 9.9. navštívila třída 4.A Muzeum alchymistů a mágů v Praze.

V přízemí objektu se nachází replika pokoje, ze kterého byl údajně odnesen alchymista Faust.

Poté se prohlídka přenesla do podkroví věže, ve které byl k vidění sklad laboratorních pomůcek Edwarda Kellyho, mága a alchymisty (oblíbence Rudolfa II.), jenž obýval tyto prostory a konal v nich své pokusy.

Mimo jiné je zde k spatření právě socha Rudolfa II., na jehož dvoře pracovalo mnoho nejvýznamnějších alchymistů té doby, nebo také portrét Williama Shakespeara.

Ve vedlejší místnosti se pak nachází postavičky Homuncula, tedy kopie bájného Golema.

Roman Růžička, 4.A

Exkurze do světa vědy a techniky – Svět civilizace

Dne 8.9.2021 se žáci 2.O vydali na exkurzi do Velkého světa techniky v Otravě. Navštívili expozici Svět civilizace, kde se zúčastnili výukového programu Záchrana planety. Po ukončení programu měli studenti možnost prozkoumat další expozice a projít se vyhlášenou střešní zahradou.

Exkurze do světa vědy a techniky – Roboti v denním životě

Dne 3. 9. se žáci 3. O účastnili exkurze, která byla zaměřena na robotiku.

Vzdělávací program rozšířil znalosti žáků v oblasti robotiky – uvědomili si, co to vlastně robot je a jakým způsobem funguje.

Dozvěděli se, kde všude se mohou s robotem setkat.

V praktické části lekce se sami pokusili sestavit si vlastního robota z Lega a zkusili jej také naprogramovat.

Intuitivně se naučili základům algoritmizace.

ŠKOLNÍ ROK 2020/21

Výsledky finále Astronomické olympiády kategorie G,H

Dne 12.5 byly vyhlášeny výsledky finále Astronomické olympiády. Do finále mezi 25 řešitelů se probojovali dva žáci naší školy: Michaela Opělová a Pavel Křivý z 2.O. Michaela Opělová získala velmi krásné 7. místo a postupuje tak do výběrového soustředění astronomické olympiády, které proběhne v červnu. Pavel Křivý byl také úspěšným řešitelem a obsadil 17. místo.

Předmětová komise gratuluje a děkuje za skvělou reprezentaci naší školy.

Výsledky SOČ – krajské kolo

Aleš Socha, žák 4. A, dne 7. května 2021 v krajském kole SOČ – Středoškolské odborné činnosti úspěšně obhájil práci z fyziky „Poloha zóny vytváření turbulentních struktur v okrajovém plazmatu tokamaku GOLEM“ a obsadil 2. místo. Jeho práce je určena k licitace a existuje šance k postupu do republikového kola. Blahopřeji k druhému místu v krajském kole SOČ, učitel fyziky Libor Lepík.

Výsledky okresního kola Archimediády

Do okresního kola Archimediády postoupili 4 žáci ze třídy 2.O.  Toto okresní kolo Archimediády proběhlo dne 27.4. Výsledky byly zveřejněny, všichni žáci byli úspěšnými řešiteli a krásné 2. místo obsadili se stejným počtem bodů Tomáš Kornel a Pavel Křivý.

Předmětová komise fyziky děkuje žákům za reprezentaci školy a blahopřeje k dosaženým výsledkům.

Výsledky 3. kola Poháru vědy

V 3. kole Poháru vědy získali naši mladí badatelé 80 bodů ze 100 bodů. V tomto kole napsali a realizovali pohádku s fyzikálními experimenty, kterou by v případě postupu do finále sehráli na pódiu před publikem. Jejich práci si můžete prohlédnout zde: Cihličky

Výsledky 2. kola Poháru vědy

Žáci z badatelského fyzikálního klubu se zapojili do mezinárodní soutěže Pohár vědy, která má 3 kola. Výsledky 2. kola byly zveřejněny a náš tým Cihličky získal v tomto kole opět 95 bodů ze 100 bodů.

Předmětová komise fyziky gratuluje, chválí zapojené žáky a přeje hodně zdaru ve finále.

Jejich práci si můžete prohlédnout zde: Cihličky (2)

Okresní kolo Astronomické olympiády 2020/21

Do krajského kola Astronomické olympiády, které proběhlo online formou postoupilo 6 žáků naší školy. Z toho se úspěšnými řešiteli stali 3 žáci ze třídy 2. O.

Na 2. místě krajského kola se umístil Pavel Křivý, na 6. místě Michaela Opělová a na 9. místě Jan Vondrouš.

Do finále pak postupuje Pavel Křivý a Michaela Opělová.

Fyzikální předmětová komise všem žákům děkuje za reprezentaci školy, gratuluje úspěšným řešitelům a drží palce do finále.

Okresní kolo zeměpisné olympiády 2020/2021

Dne 17. 2. 2021 se uskutečnilo okresní kolo zeměpisné olympiády 2020/2021 online přes informační systém Masarykovy univerzity.

kategorii B se umístil na 2. místě Adam Dryšl (2. O).

kategorii D obsadil 2. místo Matyáš Kohut (2. A) a 3. místo David Szotkowski (4. A). 

Děkujeme za reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů v krajském kole.

Výsledky 1. kola soutěže Pohár vědy

Žáci z badatelského fyzikálního klubu se zapojili do mezinárodní soutěže Pohár vědy, která má 3 kola. Výsledky 1. kola byly zveřejněny a náš tým Cihličky získal v tomto kole 95 bodů ze 100 bodů.

Předmětová komise fyziky gratuluje, chválí zapojené žáky a přeje hodně zdaru i v dalších kolech soutěže.

Jejich práci si můžete prohlédnout zde: Cihličky (1)

Astronomická olympiáda – výsledky školního kola

Do školního kola Astronomické olympiády, které probíhalo online, se zapojilo 8 žáků, z toho je 6 úspěšných řešitelů. V kategorii G,H jsou úspěšní řešitelé Anežka Balounová, Michaela Opělová, Jan Vondrouš, Tomáš Kornel, Pavel Křivý z 2. O,  a v kategorii C, D se stal úspěšným řešitelem Tomáš Svoboda z 2. B.

diplomy

Úspěšní řešitelé tak  postupují do krajského kola, které bude probíhat online formou do 20.3. 2021.

Předmětová komise fyziky žákům děkuje za účast a úspěšným řešitelům blahopřeje a přeje jim bystrou hlavu a radost z poznání při řešení krajského kola.

Výsledky soutěže KROUCH

Milí řešitelé KROUCHu!
Určitě už netrpělivě očekáváte výsledky 1.kola soutěžních úkolů v KROUCHu.
Přestože do školy nechodíte, mohli jste řešit zadané úkoly korespondenčně. No a konečně umístění: na 1. – 3. místě se umístili žáci ze třídy 3. A Marek Dobiáš, Aleš Dvorský a Roman Růžička se shodným bodovým hodnocením 54,5 bodů.
Podrobnější výsledkovou listinu najdete v záložce KROUCH. 
Vítězům blahopřejeme a všem soutěžícím přejeme hodně elánu do řešení dalšího kola soutěže!
Organizátoři soutěže

Školní kolo zeměpisné olympiády

Ve složité době přijali naši žáci – mladí geografové výzvu k účasti v letošním kole zeměpisné olympiády.  Školní kolo se uskutečnilo v online prostředí Microsoft Teams v pondělí 25. 1.
Výsledky a postupující do okresního kola:
Kategorie A (6. třída 1.O): Hugo Čmiel
Kategorie B (7. třída- 2.O):  1. místo Adam Dryšl, 2. místo Eliška Gřundělová, 3. místo Tomáš Kornel
Kategorie D (SŠ):  1. místo David Szotkowski 4.A, 2. místo Jiří Preiner 2.B, 3. místo Matyáš Kohut 2.A.
Okresní kolo letos pořádá online Masarykova univerzita a účast našich vítězů bude jistě novou zkušeností a výzvou zároveň.
Po obnovení prezenční výuky obdrží všichni účastníci školního kola z dotace Klubu rodičů drobnou odměnu, žáci umístění na 1.-3. místě věcné ceny.
Vítězům blahopřejeme a přejeme v okresním kole hodně štěstí a úspěchů při řešení úloh.

OCENĚNÍ ALEŠE SOCHY ZE 4. A

Moravskoslezský kraj tradičně oceňoval nejúspěšnější středoškoláky za uplynulý školní rok. Je proto velmi potěšující, že za školní rok 2019/2020 je mezi vybranými i žák naší školy. Aleš Socha ze 4. A byl nominován za 1. místo v krajském kole středoškolské odborné činnosti ve fyzice. Konkrétně za automatizaci testování stripových křemíkových detektorů pro experiment ATLAS v CERN. V celostátním měřítku tato odborná aktivita Alešovi vynesla vynikající 5. místo. K tomu získal i 5. místo v rámci středoškolské odborné činnosti za práci Analýza kvality spánku středoškolských studentů.  Hodnotitelé ocenili i mezinárodní úspěch Aleše Sochy, kdy se účastnil soutěže ESI 2019, Expo Science International v Abu Dhabi s projektem Měření terestriálního a kosmického záření a pokusy z modré planety.

Aleš Socha navštěvuje v rámci svého ročníku třídu, resp. její část, která se zaměřuje technicky a v rámci navýšení daných předmětů může pod vedením svého třídního Mgr. Libora Lepíka rozvíjet svůj zájem o výše popsané aktivity a účastnit se i dalších akcí propagujících techniku. Tím si mohl rozšířit své rozhledy, poznat hlouběji taje fyziky i dalších oborů a nakročit konkrétněji k vysokoškolskému studiu. Budeme rádi, když o Alešovi uslyšíme i v dalších letech v některém z technických oborů a věříme, že si nadále zachová svou kreativitu, soutěživost a nadhled.

 

Astronomická olympiáda

Online školní kolo Astronomické olympiády  proběhne od 7. do 23. prosince 2020!!!

Školní kolo bude otevřeno v obvyklých kategoriích AB, CD, EF a GH. Na řešení bude k dispozici časový limit 40 minut a struktura zadání bude podobná jako v předchozích ročnících. Soutěžící se přihlásí samostatně (bez nutnosti součinnosti učitele). Budou potřebovat vlastní funkční e-mailovou adresu. Vyhodnocení školního kola zajistí organizační tým AO a vzorové řešení bude k dispozici až po jeho skončení.

Další informace zde: https://olympiada.astro.cz/

62. ročník Fyzikální olympiády 2020/2021

Bylo vyhlášeno školní kolo 62. ročníku Fyzikální olympiády. Zadání úloh pro jednotlivé kategorie a informace jsou zde: školní kolo A, B, C, D a školní kolo Archimédiády pro kategorii G

Kategorie A je pro 4. ročník, B pro 3. ročník, C pro 2. ročník a D pro 1. ročník  G pro sekundu-2.O. Krajské a celostátní kolo Fyzikální olympiády proběhne s největší pravděpodobností distanční formou. Řešení jednotlivých úkolů školního kola posílejte na email: hana.hulova@gsosfm.cz

Exkurze ve Světě vědy a techniky – Záhada jaderné elektrárny

Dne 21. 9. 2020 proběhla exkurze pro technickou skupinu 3. A ve Světě vědy a techniky. Exkurze byla zaměřena na jadernou fyziku, na ověření znalostí v praxi. Žáci se seznámili a využili Geigerův–Müllerův počítač pro měření radioaktivní dávky záření u různých materiálů a označili ten nejradioaktivnější, měřili taky například radioaktivitu banánu. Dalším úkolem bylo vybrat ze šesti materiálů ten, který nejvíce ochrání před zářením.

Exkurze byla velmi hezky připravena pracovníkem Světa vědy a techniky.

Fotodokumentace:

Exkurze ve Světě vědy a techniky – Magnetická levitace

Dne 15. 9 se žáci 2. O zúčastnili exkurze na téma Magnetická levitace v ostravském Světě vědy a techniky. Žáci si osvojili fyzikální látku Magnetické pole, kterou probírali v minulém školním roce distanční výukou. Zopakovali si své poznatky a prostřednictvím pokusů upevnili znalosti. Velkou radost a nadšení projevili při pokusu s levitující tužkou, který byl velmi náročný na zručnost a trpělivost.

Fotodokumentace zde:

Badatelské kluby

V letošním roce se opět rozběhnou v rámci projektu Cihelní klub badatelské kluby fyzikální, chemický a robotiky. Náplň klubů a vedoucí je uveden v letáčku – Badatelské kluby

Časový harmonogram klubů:

Badatelský fyzikální – středa 13:30-15:00

Badatelský chemický – pondělí 14:10 – 15:40

Badatelský – robotika – úterý 13:30-15:00

 

 

ŠKOLNÍ ROK 2019/20

Exkurze do Planetária

Dne 11. 2 proběhla exkurze do ostravského Planetária žáků 1. O a 2. A třídy. Žáci zhlédli pořad „Dobrodružná cesta k planetám“ a seznámili se se základní orientaci na hvězdné obloze. Proběhla ukázka nejznámějších souhvězdí.

Další část exkurze spočívala v dohledávání informací v experimentáriu. Žáci dostali pracovní listy s otázkami zaměřené na expozice „Za světlem“, „K planetám“, „Ke hvězdách“ a „Do hlubin Země“. Většina z nich dohledala správné odpovědi na všechny otázky.

Krajské kolo Astronomické olympiády kategorie A, B

dne 18. 11 bylo zahájeno krajské kolo. Žáci se mohou přihlásit na této adrese:

https://olympiada.astro.cz/korespondencni/login.php

Přihlašovací údaje Vám předá učitel fyziky. Prezenční část proběhne 18 . 1. 2020

Výsledky školního kola Astronomické olympiády

V kategorii G, H se umístili:

 1. místo: Adam Dryšl
 2. místo: Jan Vondrouš
 3. místo: Jakub Ševčík

Všichni žáci byli úspěšní. Gratulujeme 🙂

 

Předvádění pokusů v rámci soutěže Zlatá cihla

Žáci primy, kteří navštěvují badatelský kroužek předváděli pokusy pro žáky základních škol. Primáni nacvičili řadu pokusů, které předvedli a vysvětlili fyzikální principy před publikem. Byli velmi šikovní a zaslouží si pochvalu.

Zde je fotodokumentace z akce:

Dokončení výzdoby fyzikální laboratoře

Ve fyzikální laboratoři byla dokončena výzdoba. Na zeď byly namalovány fyzikální vzorce a objekty podle předlohy žákyně Adriany Kralovanské ze 2. B. Adriana sama překreslila vše na zadní bílou zeď a předmětová komise ji moc děkuje a uděluje pochvalu za její dílo.

Výsledky školního kola Astronomické olympiády

V kategorii A, B se umístili:

 1. místo: Patrik Lapiš ze 4. B
 2. místo: Kateřina Mališová z 3. B
 3. místo: Kateřina Plošková z 3. B a Michael Šostý ze 4. B

V kategorii C, D se umístili:

 1. místo: Matyáš Kohut, Matěj Pobucký z 1. A a Tomáš Svoboda z 1. B

Předmětová komise fyziky děkuje všem žákům za účast a gratuluje vítězům.

Všichni úspěšní řešitelé postupují do krajského kola.

 

Astronomická olympiáda – 17. ročník

Školní kolo Astronomické olympiády proběhne dne 23. 10. 2019 pro kategorii C, D (1. a 2. ročník) 1. vyučovací hodinu v učebnách D 191 a B 2015 a 23. 10. pro kategorii A, B (3. a 4. ročník) 2. vyučovací hodinu v učebnách D 189 a B 215.  Zájemci se nahlásí do 21. října Mgr. Haně Hůlové.

Termíny jednotlivých kol naleznete již v tomto okamžiku v kalendáři 17. ročníku AO.

letacek_na_nastenku

61. ročník Fyzikální olympiády 2019/2020

Zahájení nového ročníku – 30. 9. 2019

Kategorie A – střední školy

Domácí kolo do 10. ledna 2020
Krajské kolo středa 22. ledna 2020
Celostátní kolo 25.–28. února 2020 Slaný
Výběrové minisoustředění s testy duben 2020 Hradec Králové
Přípravné soustředění před MFO červen 2020 Hradec Králové

Kategorie B, C, D – střední školy

Domácí kolo do 8. dubna 2020 Praha do 23. března 2020
Krajské kolo úterý 21. dubna 2020
Celostátní soustředění v kategoriích B a C září 2020 Pec pod Sněžkou

Zadání domácího kola:

http://fyzikalniolympiada.cz/domaci-kolo

Exkurze na  vodní dílo Šance na Ostravici

4.10. se konala exkurze na  vodní dílo Šance na Ostravici. Akce se konala v rámci semináře a cvičení ze zeměpisu.  V rámci prohlídky jsme navštívili nejprve návštěvní centrum a technické zařízení nad hladinou přehrady. Seznámili jsme se s dokumentem o fungování povodí Odry a opravami vodního díla v letech 2015-2018. V nejzajímavější části exkurze jsme sestoupili  štolou pod  úroveň dna přehrady. Kromě informací o fungování vodního díla jsme měli možnost ověřit i geologickou stavbu MS Beskyd.

 

Odpoledne s chemii

Dne 27.9.2019 se skupina chemických nadšenců rozhodla strávit páteční odpoledne s chemií – vyjeli jsme totiž v rámci semináře z chemie do Ostravy.

Nejdříve jsme navštívili výstavu CRASH!!! ve Velkém světě techniky v Dolních Vítkovicích, kde jsme viděli simulace několika dopravních nehod a prostřednictvím komiksů byli poučeni o bezpečném chování na silnici.

Nejvíce nás bavilo simulované řízení pod vlivem omamných látek.

Pak jsme se přesunuli do Ostravy – Výškovic na VŠB-TU,  Fakultu bezpečnostního inženýrství, kde jsme absolvovali program v rámci celorepublikového projektu NOC VĚDCŮ, letos zaměřeného na ochranu planety. Viděli jsme ohnivá tornáda, výbuchy, činnost termokamery, řešili křížovku na téma lidské tělo, skládali “puzzle” –  nebezpečnost chem. látek, navštívili laserovou střelnici a nakonec jsme absolvovali workshop “rentgenové oči” o bezpečnostních opatřeních na letištích a podobných veřejných prostorách.

Exkurze Saft Ferak

Ve středu 2. 10. 2019 byli žáci 2. B na exkurzi v Saft Feraku v Raškovicích.

Exkurze -seminář z chemie

V pátek 13.9.2019 jsme se v rámci semináře z chemie zúčastnili exkurze do podniků MARLENKA INTERNATIONAL, a.s.  a VIROPLASTIC CZ.

Sraz jsme měli v 8:45 hod. před objektem MARLENKY, odkud jsme se přemístili dovnitř budovy, kde už na nás čekal zástupce firmy, který se nám celou dobu věnoval. Každý ze zúčastněných dostal talířek s ochutnávkou sortimentu od MARLENKY a kdo chtěl, mohl zkusit i jejich vlastní kávu. Při ochutnávce jsme samozřejmě poslouchali výklad o vzniku, vývoji a zpracování nejen původního dortu, ale také o historii firmy. Zjistili jsme hodně zajímavých informací, např. i to, že název firmy je odvozen od jména dcery zakladatele. Další zajímavostí je to, že výrobky jsou ještě před distribucí na pulty obchodů testovány pod vodou z důvodu testování kvality a těsnosti obalu. Přesto, že se při výrobě nepoužívají konzervanty, neměl by dort Marlenka zplesnivět, ale pouze uschnout. Po výkladu následovala i prohlídka míst, kde se tento dort a další sortiment vyrábí.

Po prohlídce Marlenky jsme se přemístili přes ulici, kde nás čekala další exkurze, a to do podniku VIROPLASTIC CZ. Byli jsme první skupinou, která byla oficiálně ve firmě na exkurzi, takže to byla premiéra jak pro nás, tak i pro zaměstnance, kteří vše zvládli perfektně.  VIROPLASTIC CZ v Lískovci, pobočka italské firmy na výrobu a zpracování syntetických makromolekulárních látek, vyrábí víčka pro PET láhve. Po malém občerstvení následoval výklad o technologii výroby a pak prohlídka samotného výrobního provozu. Měli jsme možnost vidět všechny stroje, které jsou potřeba pro výrobu, ale také laboratoř, kde se vyrobená víčka testují.

Exkurze se všem moc líbily, děkujeme všem za jejich umožnění a už se těšíme na další.

Veronika Potočárová, 4.C

 

Badatelské kluby

V letošním roce se rozběhnou v rámci projektu Cihelní klub badatelské kluby fyzikální, chemický a robotiky. Náplň klubů a vedoucí je uveden v letáčku – Badatelské kluby

Časový harmonogram klubů:

Badatelský fyzikální – středa 13:30-15:00

Badatelský chemický – pondělí 14:10 – 15:40

Badatelský – robotika – od 2. pololetí

 

ŠKOLNÍ ROK 2018/19

Krajské kolo Fyzikální olympiády

Dne 29. 4 proběhlo v Ostravě krajské kolo 60. ročníku Fyzikální olympiády. Z naší školy se zapojili odvážní studenti 1. ročníku, kteří úspěšně zvládli školní kolo. Do krajského kola tedy postoupili Marek Matyskiewicz, Jan Šik z 1.A, Dominik Jursa a Martin Kohut z 1. B.

 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme za bojovnost a reprezentaci školy.

Výsledky Astronomické olympiády – krajské kolo

Vítězem krajského kola Astronomické olympiády na naší škole se stal Jan Šik z 1. A a v kraji obsadil hezké 11. místo.

Další výsledky jsou zde:

AO_vysl_skolni_201819

Všem žákům děkuji za účast a reprezentaci školy.

EXKURZE V LABORATOŘÍCH VŠB – TU

Dne 4.4.2019 žáci 3.ročníku naší školy, kteří navštěvují seminář z chemie, zavítali na půdu Vysoké školy báňské v Ostravě-Porubě  – Technické univerzity. Exkurze se zúčastnili také žáci, kteří byli v letošním školním roce zapojeni do chemických soutěží.

Byli provedeni laboratořemi fyzikální a částečně také analytické chemie.

Každá laboratoř byla specificky zaměřena – pro výzkum anorganických tavenin, složení odpadních vod, termickou analýzu látek apod.

Prohlídky byly doprovázeny precizním, profesionálním výkladem. Vybavení laboratoří se pohybuje v hodnotě mnoha milionú korun, takže šlo opravdu o nevšední zážitek.

Snad se nám ještě někdy naskytne příležitost podobnou exkurzi si zopakovat!

Astronomická olympiáda – krajské kolo kategorie CD

Milí úspěšní řešitelé školního kola AO kategorie C, D (1. a 2. ročník) můžete se zapojit do krajského kola, ve kterém vás čeká online test, úlohy domácí části a prezenční část, která proběhne 25. 3. 2019 od 8:00 ve škole.
Podrobné informace naleznete zde:
https://olympiada.astro.cz/201819_krajske.html
Pro online test se přihlaste stejnými přihlašovacími údaji jako ve školní části. Přihlášení provedete zde: https://olympiada.astro.cz/korespondencni/login.php
Pokud jste zapomněli údaje, stavte se za mnou v příštím týdnu do kabinetu fyziky.
Úlohy pro domácí řešení jsou zde:
https://olympiada.astro.cz/201819_krajske_zadani.html

Přeji příjemné chvíle při bádání a řešení 16. ročníku Astronomické olympiády!

Astronomická olympiáda – krajské kolo kategorie A, B

Milí úspěšní řešitelé školního kola AO kategorie A, B (3. a 4. ročník) můžete se zapojit do krajského kola, ve kterém vás čeká online test, úlohy domácí části a prezenční část, která proběhne 17. 1. 2019 od 8:00 ve škole.
Podrobné informace naleznete zde:
https://olympiada.astro.cz/201819_krajske.html
Pro online test se přihlaste stejnými přihlašovacími údaji jako ve školní části. Přihlášení provedete zde: https://olympiada.astro.cz/korespondencni/login.php
Pokud jste zapomněli údaje, stavte se za mnou v příštím týdnu do kabinetu fyziky.
Úlohy pro domácí řešení jsou zde:
https://olympiada.astro.cz/201819_krajske_zadani.html

Přeji příjemné chvíle při bádání a řešení 16. ročníku Astronomické olympiády!

Fyzikální Náboj

Fyzikální Náboj je mezinárodní soutěž pro pětičlenné týmy středoškoláků. Celá soutěž trvá 120 minut, během kterých se týmy pokouší vyřešit co nejvíce zadaných úloh. V letošním ročníku se do kategorie senior (3. a 4. ročník) přihlásilo 121 týmu z České republiky, Slovenska, Polska, Ruska a Maďarska.

Náš Tým, v zastoupení Richard Blažek, Dominik Lustik, David Vojáček ze 4. A a Vladimír Macura a Radek Opěla ze 3. A, se umístil v první třetině, tedy na 41. místě. V České republice pak obsadil velmi hezké 14. místo. BLAHOPŘEJEME!!!

Odkaz na stránky je zde:

TV POLAR vysílá reportáž o soutěži Fyzikální náboj v rámci magazínu Studuj u nás.
Reprízy pořadu:
22. 11 – Čtvrtek
05:25, 08:25, 11:25, 14:30
Sobota
17:15, 20:15, 23:15
Neděle
05:15, 09:15, 11:15
Pondělí
18:25, 21:25
Úterý
06:25, 09:25, 12:25, 15:25
Pořad je už také dostupný na webu v archivu:
Reportáž  je zařazena ve třetí části magazínu, od času 9:55.

RAF – radovánky s fyzikou

Dne 13. 11. proběhl 2. ročník RAF – radovánky s fyzikou, v rámci kterého žáci 4. A matematické skupiny předvedli žákům 1. – 6. třídy Scio školy velké množství pokusů z oblasti mechaniky, elektřiny, magnetismu a optiky. Celá akce trvala 2 vyučovací hodiny a byla velmi náročná pro organizování hladkého průběhu. Žáci ze 4. ročníku se zhostili tohoto úkolu velmi statečně a jejich fyzikální shou zapůsobila i na přítomné pedagogy ze Scio školy. Dokázali velmi hezky komunikovat se svými o hodně mladšími vrstevníky. Dávali všetečné otázky a vysvětlovali princip předváděného pokusu. Akce se povedla a předmětová komise fyziky děkuje všem studentům za jejich vystoupení.

Fotodokumentaci z průběhu týdne si můžete prohlédnout zde:

Týden vědy a techniky

V rámci týdne vědy a techniky, který probíhá od 5. – 11. listopadu v celé České republice si žáci našeho gymnázia připravili sérií fyzikálních pokusů, které předvedli před svými spolužáky. Pokusy byly velmi zdařilé a žáci dokázali správně vysvětlit i fyzikální princip experimentu.

Fotodokumentaci z průběhu týdne si můžete prohlédnout zde:

Zlatá cihla 2018

Dne 1. 11. proběhla na naší škole soutěž žáků ze základních škol okresu Frýdek-Místek – Zlatá cihla. Zúčastnilo se 20 základních škol a celkový počet žáků byl 255. V rámci této soutěže probíhaly v laboratořích fyzikální a chemické pokusy, které předváděli studenti ze 3. a 4. ročníku.

Logická olympiáda

Základního kola logické olympiády se zúčastnilo 18 žáků. Velmi hezké 10. místo v kraji dosáhl Benjamín Petržela ze 4. A a postupuje tak do semifinále. Dalším semifinalistou se stal Vítězslav Polách z 1. A, který se umístil na 27.-30. místě v kraji.

Astronomická olympiáda – školní kolo

Dne 18. 10. 2018 proběhl na naší škole 16. ročník školního kola Astronomické olympiády. Zúčastnilo se 33 žáků v kategorii C, D a 23 žáků v kategorii A, B.

Výsledky kategorie C, D (1. a 2. ročník) jsou zde: AO – Kategorie CD

Výsledky kategorie A, B (3. a 4. ročník) jsou zde: AO – Kategorie AB

Všem žákům děkujeme za účast a úspěšným řešitelům gratulujeme. Těšíme se na krajské kolo, do kterého postoupili všichni úspěšní řešitelé školního kola.

Domácí část krajského kola v kategorii AB proběhne od 15. 11. 2018 do 17. 1. 2019.
Prezenční část krajského kola v kategorii AB proběhne 17. 1. 2019

Domácí část krajského kola v kategoriích CD proběhne od 7. 1. 2019 do 25. 3. 2019.
Prezenční část krajského kola v kategoriích CD proběhne 25. 3. 2019.

Přírodovědný klokan

Dne 10. 10. 2018 proběhla na naší škole soutěž Přírodovědný klokan, kterou pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Pedagogická fakulta UP v Olomouci. Soutěže se zúčastnilo 25 žáků 1. a 2. ročníku (kategorie Junior), kteří řešili úlohy z matematiky, fyziky, chemie, biologie, zeměpisu a všeobecných znalostí.

Výsledky školního kola:

1. místo – David Szotkowski 2. A

2. místo – Tomáš Filip 2. A

3. místo – Alexandra Veličková 2. B

TAJEMNÁ SUBSTANCE  –  to je název projektu, který absolvovali seminaristé z chemie 3. ročníku.

31.10.2018 jsme se vydali do Světa techniky v Ostravě, kde jsme navštívili chemickou laboratoř, v níž jsme se vrátili do doby Rudolfa II. a jako alchymisté jsme využívali analytické metody ke stanovení neznámé látky.

Akce se nám líbila, byla realizována zábavnou formou a zopakovali jsme si znalosti z analytické chemie v jiném než školním prostředí.

Zároveň děkujeme KLUBU RODIČŮ za poskytnutou finanční dotaci, bez níž by se akce neuskutečnila.

Nicole Hanáková, 3. A

Astronomická olympiáda – 16. ročník

Školní kolo Astronomické olympiády proběhne dne 18. 10. 2018. Kategorie C, D (1. a 2. ročník) proběhne 5. vyučovací hodinu v učebnách B 203, B 207 a B 2015 a kategorie A, B (3. a 4. ročník) proběhne 6. vyučovací hodinu v učebnách B 203 a B 2015.  Zájemci se nahlásí do 10. října Mgr. Haně Hůlové.

Termíny jednotlivých kol naleznete již v tomto okamžiku v kalendáři 16. ročníku AO.

VYHLÁŠENÍ DOMÁCÍHO KOLA 60. ROČNÍKU FYZIKÁLNÍ OLYMIÁDY

Bylo vyhlášeno domácí kolo 60. ročníku Fyzikální olympiády.

Úlohy domácího kola FO pro kategorie D-1. ročník, C-2. ročník, B-3. ročník  odevzdejte vyučujícímu fyziky do 1. 4. 2019 a kategorie A-4. ročník do 11. 1. 2019.

Pokyny pro soutěžící:

Řešení pište úhledně a čitelně na listy formátu A4. Každou úlohu vypracujte na samostatný papír, pomocné obrázky a náčrty zhotovte tužkou. Jestliže používáte kalkulačku, nezapomeňte na správné zaokrouhlení výsledků.

Na první list řešení každé úlohy napište záhlaví:

Jméno a příjmení:
Třída: Zaměření: Kategorie:
Škola:
Učitel fyziky: Posudek: Posuzovali:
Úloha č.:

Texty úloh neopisujte, napište jen text řešení a udělejte legendu označení. Na každý další list napište svoje jméno, příjmení, školu, číslo úlohy a číslo strany řešení.

Texty úloh si můžete stáhnout zde:

Kategorie D – 1. ročník

Kategorie C  – 2. ročník

Kategorie B – 3. ročník

Kategorie A – 4. ročník

Studijní témata pro jednotlivé kategorie si stáhnete zde:

Kategorie D – hybnost

Kategorie C  – vrhy

Kategorie B – el. obvody

Kategorie A – supertezke

32. ročník Fykos

FYKOS (FYzikální KOrespondenční Seminář) pro vás představuje možnost si zajímavým způsobem rozšířit chápání fyziky a proniknout do dalších, dosud nepoznaných, oblastí této vědy. Seminář organizují studenti a zaměstnanci Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy již přes čtvrt století. Cílem FYKOSu je rozvíjet fyzikální myšlení, protože člověk, který se umí nad (nejen fyzikálními) problémy zamyslet a cítí touhu dobrat se k nějakému řešení, se uplatní všude, kde si schopností lidského mozku cení.

FYKOSí Fyziklání

32. ročník FYKOSího Fyziklání, proběhne pravděpodobně únoru 2019.

Fyziklání je tradiční soutěž maximálně 5členných týmů středoškoláků, kteří se zajímají o fyziku a matematiku. Jejich úlohou bude v daném časovém limitu získat za řešení úloh co nejvíce bodů.

Na začátku soutěže dostane každý tým 7 úloh. Jakmile někdo v týmu úlohu vyřeší, odevzdá ji u odevzdávacího stolu. Pokud bude výsledek správný, dostane další úlohu a jeho tým získá 5 bodů. V opačném případě musí svůj výsledek přehodnotit a při dalším pokusu o odevzdání už může získat pouze 3 body, při třetím pak jen 2 body. Při jakémkoliv dalším pokusu pak může získat jenom 1 bod. Cílem týmů v soutěži je během 3 hodin získat co nejvíce bodů.

Podrobnosti o průběhu soutěže najdete v pravidlech.

Účast v soutěži je zdarma, ale bohužel téměř jistě nebudeme moci proplácet náklady na cestu do Prahy. Minulá Fyziklání si můžete prohlédnout na o historii.

Odkaz na 1. sérií zadání úloh: https://fykos.cz/rocnik32/ulohy/serie1

 Přednáška – Novinky ze světa elementárních částic

Dne 12. 9. 2018 se zúčastnili Mgr. Hana Hůlová a Mgr. Tomáš Horut přednášky RNDr. Vladimíra Wagnera, CSc  (Ústav jaderné fyziky AVČR Řež, ČVUT Praha), která byla zaměřena na novinky ze světa elementární částic a proběhla v Planetáriu Ostrava.

Exkurze – Lékárna v Ostravě

Dne 21. 9. 2018 se žáci chemického semináře čtvrtého ročníku  Gymnázia a Střední odborné školy Cihelní 410, p.o. ve Frýdku-Místku zúčastnili exkurze, která proběhla v Nemocniční lékárně v Ostravě.

Jako pilní žáci jsme na našem dohodnutém místě byli všichni včas a s dobrou náladou. Celou prohlídkou nás provedl vedoucí lékárník PharmDr. Kamil Hrubý, Ph.D., který nám prozradil mnoho zajímavých informací jak o lécích, tak o celém chodu lékárny. Nikdo z nás neměl ponětí, jak opravdu lékárna může být velká. To jsme ale brzy zjistili, jelikož jsme si ji následně celou prošli. Na závěr nám pan lékárník odpověděl na všechny dotazy a připomínky.

Po skončení exkurze byli všichni plní pozitivních dojmů. Všichni jsme se shodli na tom, že se nám to moc líbilo a jsme rádi za reálnou myšlenku toho, jak si představit lékárnu.

Adéla Šebestová, 4.B

ŠKOLNÍ ROK 2017/18

VYHODNOCENÍ MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE POHÁRU VĚDY – NEWTON 2018

Do mezinárodní soutěže Poháru vědy se zapojili žáci 3. A pod názvem Fraktál. Fraktál pod vedením Dominika Lustiga se umístil na velmi hezkém 4. místě za Českou republiku, v mezinárodním měřítku pak byli na 5. místě s celkovým počtem 352 bodů. Předmětová komise děkuje všem účastníkům za vzornou reprezentaci školy a za velmi zdárnou a náročnou práci v této soutěži.

Výsledky 4. kategorie

Postupující týmy Česká republika:
1. tým g6 – Hana Bártová – 380
2. tým Hmyzáci – Matěj Louda – 379
3. tým Popelnice-fyzikální odpad – Kateřina Lipertová – 357

Náhradníci (v případě toho, že některý z týmů odmítne účast):
tým Fraktál – Hana Hůlová – 352

SOUTĚŽ Z BIOLOGIE

16. 5. 2018 proběhla školní soutěž z biologie. Žáci, kteří se soutěže zúčastnili, dosáhli těchto výsledků:

1. ročník:

 1. místo: Anna Urbišová 1. B
 2. – 3. místo: Veronika Lednická 1. B a David Szotkowski 1. A

2. ročník:

 1. místo: Petr Gryžboň 2. B
 2. místo: Kristýna Kocichová 2. A
 3. místo: Karolína Kocichová 2. A

3. ročník:

 1. místo: Dominik Lustig  3. A
 2. místo: Jiří Fojtík   3. B
 3. místo: Kateřina Heinrichová 3. A

VÝSLEDKY KRAJSKÉHO KOLA FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDY

Dne 7. 5. byly zveřejněny výsledky krajského kola 59. ročníku FO. Úspěšnými řešiteli se stali v kategorii C Radek Opěla, který obsadil s celkovým počtem bodů 16,5 pěkné 15. místo a Vladimír Macura, který se umístil s celkovým počtem bodů 14  na 16. místě. V kategorii B se umístili jako řešitelé na 10. místě s celkovým počtem bodů 11 Dominik Lustig a David Vojáček na 17. místě. V kategorii D se umístil jako řešitel na 42. místě Aleš Socha s celkovým počtem bodů 11.

Všem řešitelům a především úspěšným řešitelům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

POHÁR VĚDY – VÝSLEDKY 4. KOLA

7. 5. 2018 byly zveřejněny výsledky čtvrtého kola mezinárodní soutěže Pohár vědy – Newton 2018. Skupina Fraktál ze 3. A pod vedením Mgr. Hany Hůlové získala 80 bodů ze 100. Velké poděkování patří Dominiku Lustigovi za řešení úkolů 4. kola, které bylo zaměřené především na 2. Newtonův zákon. Práci si můžete prohlédnout zde:Fraktál-4.-kolo

KRAJSKÉ KOLO FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDY

Dne 25. 4. 2018 proběhlo krajské kolo 59. ročníku Fyzikální olympiády. Do krajského kola postoupili v kategorii B -Dominik Lustig a David Vojáček ze 3. A, v kategorii C – Radek Opěla a Vladimír Macura ze 2. A  a v kategorii D – Aleš Socha z 1. A.  V krajském kole byly zadané čtyři teoretické úlohy a čas na řešení úloh byl 4 hodiny čistého času. Maximální dosažitelný počet bodů z jedné úlohy je 10. Výsledky budou známy v příštím týdnu.

Předmětová komise fyziky děkuje žákům za bojovnost a reprezentaci školy.

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA

19.4.2018 proběhlo v učebně přírodovědných předmětů vyhodnocení školního kola 54. ročníku chemické olympiády, jehož se zúčastnil rekordní počet žáků – celkem ve 3 kategoriích soutěžilo 14 žáků.

V kategorii A (3. a 4.ročník) se do soutěže přihlásila K. Slivková (4.B), školní kolo však neabsolvovala.

V kategorii C (1. a 2. ročník) soutěžilo celkem 8 žáků: 1.B – V.Musálková, P.Pistovčák, 2.A – T.Barvíková, N.Hanáková, R.Opěla,

2.B – P.Gryžboň, O.Krpec, P.Lapiš. Do krajského kola byli nominováni 3 nejlepší žáci, jejichž výsledky byly velice těsné (1. R.Opěla, 2. N.Hanáková, 3. P.Gryžboň), do krajského kola však byli pozváni pouze 2 nejúspěšnější – blahopřejeme Radku Opělovi, který se umístil na krásném 22.místě!

Do náročnější kategorie B se přihlásilo 5 žáků ze třídy 3.A (1. T.Majerová, 2. P.Hlaušková, 3. K.Heinrichová,4. K. Korcová 5. J.Gřunděl), z nichž do krajského kola byly nominovány Tereza Majerová a Petra Hlaušková (proběhne  10.5.2018).

Všichni účastníci obdrželi diplomy a sladké odměny.

Za dlouhodobou mimořádnou aktivitu v chemii (soutěže, vedení KROUCHu, …) byly odměněny také žákyně 4.B Kateřina Slivková a Tereza Syřínková.

POHÁR VĚDY – VÝSLEDKY 3. KOLA

17. 4. 2018 byly zveřejněny výsledky třetího kola mezinárodní soutěže Pohár vědy – Newton 2018. Skupina Fraktál ze 3. A pod vedením Mgr. Hany Hůlové získala 89 bodů ze 100. Velká gratulace za zvládnutí obtížných úkolů 3. kola, které bylo zaměřené především na skládání a rozklad světla. Práci si můžete prohlédnout zde: Fraktál-3.kolo

VÝSLEDKY KRAJSKÉHO KOLA ASTRONOMICKÉ OLYMPIÁDY

Dne 9. 4. 2018 byly zveřejněny výsledky krajského kola Astronomické olympiády. Z 54 řešitelů obsadil Patrik Lapiš z 2. B pěkné 10. místo, na 11.   místě se umístil Socha Aleš z 1. A  a na 12. místě Szotkowski David z 1. A.

Předmětová komise fyziky děkuje zúčastněným za vzornou reprezentaci školy.

POHÁR VĚDY – VÝSLEDKY 2. KOLA

19. 3. 2018 byly zveřejněny výsledky druhého kola mezinárodní soutěže Pohár vědy – Newton 2018. Skupina Fraktál ze 3. A pod vedením Mgr. Hany Hůlové získala 95 bodů ze 100. Velká gratulace patří celému týmu, ale především Dominikovi Lustigovi, který se velkou měrou podílí na závěrečné podobě zadaných úkolů. Práci si můžete prohlédnout zde: Fraktál

EXKURZE DO PLANETÁRIA

Žáci 1. ročníku se 13.3. 2018 zúčastnili exkurze Planetária v Ostravě . Jako první navštívili sál planetária, kde je čekalo zajímavé přestavení souhvězdí a následný film o vesmíru a planetách. Po té měli rozchod po komplexu planetária, kde si mohli vyzkoušet různé atrakce, jako např. skákání na měsíci, tvoření vlastního zemětřesení atd. Věříme, že se žákům exkurze líbila.

Za 1. B Monika a Anita

POHÁR VĚDY – VÝSLEDKY 1. KOLA

28. 2. 2018 byly zveřejněny výsledky prvního kola mezinárodní soutěže Pohár vědy – Newton 2018. Skupina Fraktál ze 3. A pod vedením Mgr. Hany Hůlové získala 88 bodů ze 100. Práci si můžete prohlédnout zde:Fraktál-kolo1

SEMINÁŘE PRO ŘEŠITELE FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDY

Během posledních dvou měsíců, jsme se jako skupina, ve složení David Vojáček, Dominik Lustig, Radek Opěla a Vladislav Macura, zúčastnili několika seminářů,  pořádaných vysokou školou Báňskou, zaměřených na průpravu letošními tématy fyzikální olympiády. Účelem těchto seminářů bylo rozebrat s námi problematiku těchto úloh a ukázat nám pokročilejší způsoby jejich řešení. Na pravidelných setkáních se nám věnovali kantoři vysoké školy Báňské, kteří zde vyučují aplikovanou fyziku. Ze seminářů jsme si odnesli mnoho poznatků, které nám nyní usnadní řešení problémů, kterými se většinou zabývají vysokoškolští studenti, avšak my, fyzikální olympionici se bez nich neobejdeme 🙂

Přehled seminářů je zde:

TERMÍN PŘEDNÁŠEJÍCÍ TÉMA
25.1.2018 doc. Ing. O. Životský, Ph.D. Obvody střídavých proudů s cívkou a kondenzátorem
6.2.2018 Ing. Iva Bezděková Kmitání a moment setrvačnosti
20.2.2018 Mgr. Radim Uhlář, Ph.D. Valivý pohyb tělesa po nakloněné rovině
6.3.2018 Mgr. Jana Trojková, Ph.D. Dynamika složených systémů (úloha č. 3)

Chemiklání 2018

V pátek 9. 2. 2018 se dva týmy tvořené žáky naší školy vypravily na CHEMIKLÁNÍ do Pardubic. CHEMIKLÁNÍ je mezinárodní soutěž určená pro 3-5 členné týmy středoškoláků, kteří mají zájem o chemii. Soutěží se ve dvou kategoriích a to: kategorie A, která je určena pro všechny ročníky SŠ a kategorie B pro mladší určenou pro 1. a 2. ročníky SŠ. Tuto soutěž pořádá Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice.

Do Pardubic jsme vyrazili ráno vlakem a kolem půl desáté jsme dorazili na fakultu. Tam jsme se zapsali a do své péče si nás vzali organizátoři, kteří nás seznámili s průběhem soutěže. Na řešení úloh jsme měli dvě hodiny a na začátku jsme dostali 5 začátečních úloh. Jakmile jsme nějakou úlohu vyřešili, odnesli jsme ji opravovateli – pokud byla správně, obdrželi jsme nové zadání, ale v případě že byla špatně, museli jsme si ji opravit. Na opravu jsme měli neomezený počet pokusů, ale s každým neúspěšným pokusem se snižoval bodový zisk. Během soutěže jsme mohli používat kalkulačky a také nahlížet do jakékoli papírové literatury – veškerá elektronika byla zakázána. Po dvou hodinách řešení úloh jsme se odebrali na oběd do nedaleké menzy a poté jsme čekali na vyhlášení výsledků.I když jsme neobsadili žádnou z předních příček, CHEMIKLÁNÍ byla skvělá zkušenost.

Určitě nelitujeme toho, že jsme se zúčastnili a těšíme se na příští rok 🙂

Astronomická olympiáda – krajské kolo kategorie C, D

Krajské kolo se ve 15. ročníku (2017/2018) skládá z následujících částí:

Domácí část krajského kola v kategoriích CD, EF a GH proběhne od 8. 1. 2018 do 23. 3. 2018.
Prezenční část krajského kola v kategoriích CD, EF a GH proběhne 23. 3. 2018.

Žáci se pomocí přihlašovacího jména (login) a hesla, které si vyzvednou u Mgr. Hany Hůlové, přihlásí na stránce https://olympiada.astro.cz/korespondencni.

Podrobné informace naleznete zde

Pohár vědy – Newton 2018

Do Poháru vědy se přihlásila matematická skupina třídy 3. A pod názvem Fraktál. Tato mezinárodní soutěž má čtyři kola (leden, únor, březen a duben) a do finále, které proběhne v Nymburku v květnu postupují čtyři nejúspěšnější týmy.

1. kolo soutěže probíhá v lednu a zadání je k dispozici zde

Polytechnická exkurze ve Světě vědy a techniky

Dne 15. 12 se žáci ze semináře z chemie, biologie a žáci 3. A zúčastnili tří exkurzí na téma Chemická pitva vody a Od proteinu k DNA v ostravském Světě vědy a techniky.

Fotodokumentace z akce zde:

Den otevřených dveří 7. 12. 2017

Na Den otevřených dveří si žáci 2. A, 3. A, 4. A připravili ve fyzikální posluchárně a laboratoři sérií pokusů s výkladem a ukázkou demonstračních souprav pro měření fyzikálních veličin a jevů ve fyzikálních praktikách, které jsou součástí výuky fyziky na našem gymnáziu. Velmi hezky veřejnost prováděl Dominik Lustig, kterému tímto předmětová komise děkuje, ale i žáci 2. A se hezky zapojili do výkladu s podporou maturantů ze 4. A.

Fodokumentace zde:

In-flight call s Paolem Nespolim na ISS 

Dne 4. 12 jsme se zúčastnili videorozhovoru s italským astronautem Paolem Nespolim, který již potřetí pobývá na Mezinárodní vesmírné stanici jako palubní inženýr.

Na 7. základní škole ve Frýdku-Místku ve velké tělocvičně byl roztažen promítací stan mobilního planetária a v něm jsme mohli shlédnout živý videorozhovor, kterého se zúčastnily čtyři státy – Česká republika, Rakousko, Itálie a Finsko.

Paolova nynější vesmírná mise se nazývá VITA (Vitality, Innovation, Technology and Ability). Rozsáhlý program mise VITA obsahuje experimenty z biologie, lidské fyziologie, monitoring vesmírného prostředí a testování nových technologií a materiálů v něm. Na téma Paolovy mise bylo navázáno také téma celého videohovoru – život ve vesmíru – k tomu se vázaly navrhované otázky, které si můžete přečíst zde:

Celý rozhovor můžete sledovat zde:

Fotodokumentace z akce zde:

Za předmětovou komisi fyziky Mgr. Hana Hůlová

Zlatá cihla 2017 – pokusy ve fyzice

V rámci soutěže Cihla a Cihlička pro základní školy si žáci 3. A připravili řadu pokusů, které předvedli před skupinami žáků základní školy.

Fotodokumentace průběhu pokusů: zde

Astronomická olympiáda – školní kolo kategorie C, D – výsledky

Dne 20. 11 proběhlo školní kolo Astronomické olympiády v kategorii C, D, tedy pro 1. a 2. ročníky. Zúčastnilo se 42 žáků a z toho 22 žáků bylo úspěšnými řešiteli.

 1. místo – Lukáš Holub 2. A
 2. místo – Patrik Lapiš 2. B
 3. místo – 1. A – Aleš Socha, 2. A – Lukáš Cebula, Pavel Ivaniuk, Vladimír Macura, Marek Prymus, Tomáš Vavříček, 2. B – Michal Diblík, David Forch, Petr Gryžboň, Ji yul Song.

Soutěžícím děkuje a vítězům gratuluje za předmětovou komisi fyziky Mgr. Hana Hůlová

Astronomická olympiáda – školní kolo kategorie A, B – výsledky

Dne 13. 11 proběhlo školní kolo Astronomické olympiády v kategorii A, B, tedy pro 3. a 4. ročníky. Zúčastnilo se 26 žáků a z toho 19 žáků bylo úspěšnými řešiteli.

 1. místo – Markéta Hájková 4. A
 2. místo – Ondřej Mohyla 3. B, Adéla Karteczková 4. A  a Petr Hyner 4. A
 3. místo – Jakub Gřunděl 3. A, Lukáš Morisák 3. B, Monika Čaganová 4. A, Matěj Hanke 4. A, Martin Pustka 4. A, Veronika Vaňková 4.A

Soutěžícím děkuje a vítězům gratuluje za předmětovou komisi fyziky Mgr. Hana Hůlová

Chemická evoluce života v pekle rané Země – přednáška

Dne 8. listopadu se Mgr. Hana Hůlová a Mgr. Tomáš Horut zúčastnili v ostravském planetáriu přednášky na téma Chemická evoluce života v pekle rané Země. Přednáška byla zaměřena na současné teorie vzniku prebiotických sloučenin, bází, aminokyselin, cukru a sebereplikující RNA v  nehostinných podmínkách od počátku vzniku Země, tedy před 4,6 miliardami let.

RNDr. Martin Ferus, Ph.D. z Ústavu fyzikální chemie v přednášce osvětlil chemii vzniku biomolekul v kontextu současných teorií o složení rané zemské atmosféry, datace prvních živých struktur a vysoké četnosti impaktů mimozemských těles.

Fotodokumentace z přednášky: zde

Týden vědy – 3. A pro Scio školu

Dne 8. listopadu předvedli žáci 3. A sérii zdařilých pokusů pro žáčky od 1. do 6. třídy Scio školy. Studenti se velmi hezky připravili a předvedli  12 pokusů z různých oblastí fyziky, dovedli velmi hezky s žáky komunikovat a hodnotit jejich zdařilé odpovědi. Žáčci byli velmi kreativní při vysvětlování fyzikálních principů a moc se jim to líbilo. Těšíme se na další společnou akci.

Fotodokumentace z akce: zde

Týden vědy a techniky od 6. do 12. listopadu

V tomto týdnu proběhlo na naší škole mnoho akcí, které podpořily polytechnické vzdělávání.

Dne 7. listopadu se vydala třída 3. A na přednášku, která se konala ve Velkém světě techniky v Ostravě v rámci Týden vědy a techniky. Vojtěch Horný z Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd ČR přednesl zajímavým způsobem svoji práci o Urychlování elektronů v laserovém plazmatu, o počítačové animaci, modelových situací urychlování, o využití urychlovačů v medicíně, současný a budoucí stav urychlovačů a současný stav experimentů konaných ve světě.

Fotodokumentace z akce: zde

Dne 6. listopadu prováděla třída 1. B sérii pokusů. Dvojice žáků si připravili pokusy z různé oblasti fyziky a předvedli je i s výkladem před svými spolužáky. Někteří si pro svůj pokus připravili i prezentaci s výkladem. Největší úspěch zaznamenal pokus „vejce do skla“ od Sáry Novotné a Anity Prokopové. Děvčeta měla velmi hezky zpracovanou doprovodnou prezentaci.

Fotodokumentace z akce: zde

Exkurze na VŠB

Dne 2. listopadu se žáci zúčstnili exkurze na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství VŠB. Mimo jiné zhlédli elektronový mikroskop, elektromobil a řadu zajímavých experimentů v oblasti materiálového inženýrství.

Fotodokumentace z akce: zde

Logická olympiáda

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.

Základní kolo kategorie C proběhlo od 15. – 21. října.

Výsledky na naší škole:

 1. místo David Vojáček  3. A
 2. místo Lukáš Morisák 3. B
 3. místo Benjamín Petržela 3. A
 

Přírodovědný klokan

11. 10. 2017 proběhla na naší škole soutěž Přírodovědný klokan. 26 žáků 1. a 2. ročníku (kategorie Junior) řešilo úlohy z matematiky, fyziky, chemie, biologie, zeměpisu a všeobecných znalostí.

Výsledky školního kola:
1. místo Jakub Ondrušík        2. C
2. místo David Szotkowski    1. A
3. místo Matouš Zita               2. C

Nové objevy s pomocí největšího urychlovače LHC

Dne 11. 10. 2017 se Mgr. Hana Hůlová a Mgr. Tomáš Horut zúčastnili v ostravském planetáriu přednášky na téma Nové objevy s pomocí největšího urychlovače LHC.
RNDr. Vladimír Wagner, CSc., Ústav jaderné fyziky AV ČR podal informace o urychlovači LHC, který už dva roky po přestávce využité pro jeho vylepšení intenzivně sráží protony i jádra olova. Dozvěděli jsme se, jaké nové poznatky o struktuře hmoty se pomocí něj podařilo získat a jak by měly vypadat urychlovače a detektory, které LHC v budoucnu nahradí.

Exkurze do Jaderné elektrárny Dukovany

  

Dne 4.10.  se žáci 3. B, 4. A a 4. B pod vedením pana Mgr. Libora Lepíka a Mgr. Jany Fucimanové zúčastnili návštěvy infocentra jaderné elektrárny Dukovany, přečerpávací vodní elektrárny Dalešice a muzea rakousko-uherského pivovarství. Odjezd byl v 5:45 od školy. Cestou do Dukovan se krásně vyjasnilo a v autobuse panovala dobrá nálada. V 9:00 jsme přijeli do Dukovan, kde nás čekaly 2 krátké filmy a posléze prohlídka elektrárny. V 11 hodin jsme se přesunuli do Dalešic, kde nám paní průvodkyně pustila film a po zhlédnutí filmu nás vzala do elektrárny. Po exkurzi jsme opět nasedli do autobusu a vydali se do pivovaru, kde pro nás měli připravené jídlo. Po obědě nám průvodkyně shrnula dějiny piva a také nám řekla, jak se vyrábí. Po ukončení jsme všichni nasedli do autobusu a vydali se domů s velkým množstvím nových informací. 

Za 4. A Markéta Hájková

 

Exkurze do lékárny

V úterý 26. září se nám, seminaristům z chemie (4. ročník), naskytla možnost navštívit nemocniční lékárnu, která spadá pod Městskou nemocnici v Ostravě- Fifejdách. Zde nás velmi ochotně přivítal vedoucí lékárny PharmDr. Kamil Hrubý, Ph. D., který nás seznámil nejen s chodem lékárny, ale také nám zodpověděl všechny naše dotazy.

Mimo jiné jsme se dozvěděli, že zde funguje také pohotovostní výdej medikamentů, který umožnují pouze dvě lékárny v kraji. Lidé si zde mohou vyzvednout léky v pohotovostních hodinách, o svátcích a v době volna. Lékárna zásobuje městskou nemocnici, má tedy rozsáhlejší sortiment a zásoby než běžná zařízení.  Část lékárny se nachází přímo na oddělení klinické onkologie, kde se pro pacienty připravují léky zvané cytostatika.

Městská lékárna je také zásobovatelem opiátů, pro které platí přísná pravidla. Vydávají se pouze na speciální recept s modrým pruhem a každý pohyb (ať už příjem, či výdej) se musí zaevidovat do opiátové knihy. Skladují se ve speciálním trezoru, který se nachází ve skladu léků. Ty jsou zde uspořádány podle lékové formy (kapky, kapsle, tablety, čípky, ….) a dále podle abecedy.

V lékárně pracují farmaceutičtí asistenti a vysokoškolsky vzdělaní farmaceuti, kteří mohou jako jediní vydávat léky na recept. Toto povolání nese velkou zodpovědnost a je to poslední kontrola lékaře před vydáním léku pacientovi.

Exkurze pro nás byla velmi přínosná. Pomohla nám, potenciálním zájemcům o studium medicíny a farmacie, rozhodnout se při výběru budoucího vzdělávání.

Autoři příspěvku: Tereza Syřínková, Barbora Vlochová, Jan Hruška

Česká delegace KMD z Frýdku-Místku na ESI 2017

O ESI

Zkratka ESI znamená Expo Sciences International a jedná se o mezinárodní výstavu studentských vědeckých projektů pořádanou světovou nadací Milset, která letos oslavila třicáté výročí své existence.

Světové Expo se koná každé dva roky. Hostitelem letošní výstavy bylo město Fortaleza nacházející se na severovýchodě Brazílie.

Na výstavu přijelo 819 účastníků z celkem 36 světových zemí. Delegaci České republiky tvořilo 21 účastníků (včetně učitelů). Přestože oficiálním jazykem ESI je angličtina, díky místu pořádání a hojnosti účastníků z Latinské Ameriky bylo vše překládáno také do portugalštiny a španělštiny. Výstava trvala celkem 5 dní.

Náš projekt – Voda v akci – pojednává o fyzikálních, chemických a matematických vlastnostech vody. Zajímali jsme se také o udržitelnost vodních zdrojů, recyklaci vody a její vliv na životní prostředí. Na našem stánku jsme předváděli mnoho pokusů na vysvětlení vlastností vody jako například tlak vody, Leidenfrostův efekt, demonstrace Archimedova zákona nebo soudržnost povrchového napětí vody. Podstatou těchto pokusů je přiblížení a vysvětlení fyzikálních krás a tajů, které voda ukrývá ostatním lidem.

Poděkování

Chtěli bychom poděkovat všem, bez kterých bychom se nemohli této jedinečné akce zúčastnit. Děkujeme panu učiteli Mgr. Liboru Lepíkovi za organizaci této akce, která mu nepřinesla jenom plno radosti a nových zkušeností tak jako nám, ale také mnoho plánování, starostí a shánění sponzorů. Děkujeme sponzorům: Magistrátu města Frýdek-Místek, obci Sviadnov, obci Žabeň, Klubu rodičů při Gymnáziu a Střední odborné škole, Frýdek-Místek, Cihelní 410, firmě Mayer and Melnholfholz, firmě Motor Lučina a mnoha dalším, díky kterým se povedlo tuto nákladnou akci zorganizovat.

Za celý tým z Gymnázia a Střední odborné školy na ulici Cihelní 410 ve Frýdku-Místku děkuje Benjamín Petržela.