Název projektu: Podpora talentovaných žáků na gymnáziu s technickým zaměřením

Anotace projektu: Projekt „Podpora talentovaných žáků na gymnáziu s technickým zaměřením“ řeší problém s tím, jak zaujmout děti školního věku základních škol a gymnázia a jak je přimět k tomu, aby projevili zájem o technické obory, a ještě se dozvěděli i něco z historie. Projekt vychází z myšlenky, že dokážeme účinně popularizovat vědu a techniku a povzbudit zájem zejména mladé generace o studium technických a přírodovědných oborů. V rámci projektu bude připraven vzdělávací program ve studijním centru na škole.

Cíle projektu: Cílem projektu je podpoření, zvyšování kvality a rozšiřování péče o podporu kognitivního nadání žáků základních škol a středních škol. V rámci projektu bude připraven výukový program ve studijním centru na škole se zaměřením na rozvoj výuky v oblasti technických věd. V rámci projektu budou aplikovány nové metody výuky s důrazem na klíčové kompetence žáků požadované současnou dobou. Mezi konkrétní kompetence v rámci projektu patří: dovednosti v oblasti praktické využitelnosti poznatků v oboru matematiky, fyziky, chemie a biologie. Účastnící projektu z řad žáků budou moci pracovat s moderním ICT vybavením, moderními edukačními sadami pro experimentální výuku přírodních věd a to vše v nové multimediální učebně školy C 209. Součástí bude rovněž možnost účasti na exkurzích, seminářích či workshopech, kde si budou moci vyzkoušet své dovednosti a znalosti v praxi. V rámci projektu podporujeme rozvoj:

1. Kompetence k učení: zvýšení stupně samostatnosti a vedení žáků
k sebehodnocení (k tématům jsou vytvořeny pracovní listy – každý žák získává zdrojové informace jinak a
v jiném rozsahu).

2. Kompetence k řešení problémů: zvyšování schopnosti a ochoty k řešení problémů s podporou vlastní kreativity (především během soutěží a workshopů).

3. Kompetence komunikativní: zvýšení možností komunikace (verbální, neverbální), prezentace, využití IT ve studijním centru C 209.

4. Kompetence sociální a personální: vedení ke spolupráci/týmové práci, zvýšení iniciativy, tvořivosti, samostatnosti a odpovědnosti.

5. Kompetence občanská: zapojení se do života školy, města, regionu.

6. Kompetence pracovní: seznámení žáků s pracovními návyky.

7. Kompetence k podnikavosti: vytrvalost a rozhodování, organizace práce a studia, flexibilita a přizpůsobení se. V rámci projektu nabídneme mimoškolní aktivity, které uspokojí poznávací potřeby a tvořivost nadaných, a zároveň jim poskytneme i základní průpravu v oblasti vědecké práce. Odborná učebna C 209 je velmi dobře vybavena a bude v rámci projektu využita k práci a k rozvoji talentu dětí a mládeže v rámci zájmového a neformálního vzdělávání v době, kdy v ní neprobíhá běžná školní výuka.

 

S Vojtou v učebně C 209 – o studiu technických oborů v Brně na MU

vojta

Jsme s FEI – spolupráce s VŠB – TU Ostrava

den-s-fei

Seminář Ogar – spolupráce s AMD ČR, Př. f. UK Praha

vikend-ogar

Klokan 2016 – soutěž

klokan

Věda a malí debrujáři 3 – 2016 – děláme vědu pro mladé

veda-adeb

Pevnost poznání – spolupráce s Př. f. UP Olomouc

pevnost

Náboj 2016 – soutěž, Opava

naboj

Počtáři – Mám školu rád, hodlám v ní i spát.

poctar

Evropský den vědy – SPORT, děláme vědu společně s celou Evropou

esdy

Přednáška – Doc. Mgr. Michal Botur Ph.D. – spolupráce s UP Olomouc

botur

Den vědy

den-vedy

Chůze po žhavém uhlí – věřím tomu, co na škole učí.

chuze-uhli

Bambifest Ostrava – popularizace vědy na veřejnosti.

bambifest

Debrujáři v Dolním Benešově – spolupráce s AMD ČR

debrujari-db

Vida ji – Brno 2016

vida-ji

Vida ho – Brno 2016

vida

 

Milán – vědeckotechnický poznávací zájezd

milano

Florencie – vědeckotechnický poznávací zájezd

florencie

Řím – vědeckotechnický poznávací zájezd

roma

Vatikán – vědeckotechnický poznávací zájezd

vatikan

Sluníčkové projekty – finálový program pro MV, Ostravice

slunicko

Fyzikální liga 2016 – 14. ročník soutěže

fyzikalni-liga

Piškvorky 17.11.2016 – hrajeme s „o a x“

piskvorky

Taje elektroniky 10.11.2016, 24.11.2016, 8.12.2016

spolupráce s VŠB – TU

taje-ele

Holky do it 18.11.2016

spolupráce s Př. f. OU

do-it

Nula – Laura Samiecová v pdf

Loxodroma – Michal Juřica v pdf

Zlatý Řez – Benjamín Petržela v pdf

Pickova věta – Sabina Zmeškalová v pdf

Platónská tělesa – Dominik Taxa v pdf

Piškvorky – Zbyšek Stibor v pdf

Ludolfovo číslo – Marek Volný v pdf

Loxodroma – Michal Juřica v pdf

Pythagorova věta – Ondra Zeman v pdf

Vězňovo dilema – Vojtěch Ptáčník v pdf

Zenonovy paradoxy – Zubková Barbora v pdf

Algebra – Jiří Fojtík v pdf

Jezdcova procházka – Adéla Šebestová v pdf

Mravenčí krokoměr – Anežka Štupáková v pdf

Princip holubníku – Přemek Kožušník v pdf

Prvočísla a Ulamova spirála – Monika Pistovčáková v pdf

Pythagorova věta a pythagorejské trojúhelníky – Klára Sigmundová v pdf

Zenonovy paradoxy – Adéla Tomanovicsová v pdf

Vězňovo dilema – Markéta Reichenbachová v pdf

Problém čtyř barev – Andrea Nogová v pdf

Asteroida – Soňa Tichánková v pdf

Petrohradský paradox – Tereza Kišová v pdf

Bayesova věta a podmíněná pravděpodobnost – Vojta Krhovják v pdf

ENIAC- Marie Vondercikova v pdf

Kalkulačka CURTA – Dominika Nguyen v pdf

Eternity – Julie Masná v pdf

Věta o nekonečné opici – Barbora Tesarčíková v pdf

Smrt Hypatie 415 – Michaela Fojtíková v pdf

Ulamova spirála – Aneta Maierová v pdf

Pythagorova věta – Nikola Ivánková v pdf

Riemannova hypotéza – Martin Havlík v pdf

Nula – Martin Kopřiva v pdf

Velká Fermatova věta – Jakub Gřunděl v pdf

Imaginární čísla – Marcel Novák v pdf

Pickova věta – Valerie Ungesbrockova v pdf

Logaritmická spirála – Jakub Majer v pdf

Lieova grupa – Barbora Jouklová v pdf

Kostky – Lukáš Novotný v pdf

Kryptografie veřejným klíčem – Patricie Vyzinová v pdf

Chaos a efekt motýlích křídel – Simona Michálková v pdf

Eulerovo číslo – David Vojáček v pdf

Parrondův paradox – Martin Tejček v pdf

Pascalův trojúhelník – Dominik Lustig v pdf

Kleinova láhev – Sára Šebestová v pdf

Fraktály – Damián Mück v pdf

Petrohradský paradox – Ondřej Mohyla v pdf

Pythagorova věta – Ondřej Zeman v pdf

Pascalův trojúhelník – Lukáš Morisák v pdf

Zlatý řez – Nina Polachová v pdf

Hádanka provazu kolem země – Jan Palovský v pdf

HP-35 první vědecká kapesní kalkulačka – Denisa Rojíčková v pdf

Hanojské věže  – Veronika Masařová  v pdf

Prezentace projektu pro TOPík 2016 v ppt

Prezentace projektu pro TOPík 2016 prezentace-icemsk-ll

TOPík 2016

topik-5

Zlatá cihla a Zlatá cihlička 2016 (foto Filip Stres)

zlata-cihla

Zlatá cihla a Zlatá cihlička 2016 (foto Patrik Jásek)

zlata-cihla-3

Den vědy 2016, Zlatá cihla a cihlička 2016

zlata-cihla

Kroužek kybernetiky

kyb

 

Přednáška: 2. 12. 2016 Prof. RNDr. Josef Molnár, CSc.

Čtvrtý rozměr nebo čtyřrozměrný prostor (4D)? Je to abstraktní pojem, který vznikl zobecněním pravidel třírozměrného prostoru. Matematici i filosofové jej studují už skoro dvě stě let, protože je zaujal a nabízí zajímavé náhledy na matematiku a příbuzné obory. Prof. RNDr. Josef Molnár, CSc. z Přírodovědecké fakulty UP Olomouc se svojí přednáškou 4D – cube nadchnul 2. prosince 2016 padesát šest studentů gymnázia.

pepa

 

Den vědy 2016 – prezentace projektů
prezentace