Jsme moderní škola s více než pětadvacetiletou tradicí...

Gymnázium všeobecné

Letos přijímáme 45 žáků.
Tradiční čtyřletý maturitní obor, který poskytuje široké všeobecné vzdělání.
Po složení maturitní zkoušky mohou absolventi dále pokračovat ve studiu na různém typu vysokých či vyšších odborných škol nebo se mohou uplatnit také v některých profesích v praxi.

Gymnázium technické

Letos přijímáme 15 žáků.
Perspektivní čtyřletý maturitní obor poskytující všeobecné vzdělání s hodinově posíleným studiem matematiky, výpočetní techniky, fyziky a deskriptivní geometrie.
Úspěšní absolventi dále pokračují ve studiu na vysokých či vyšších odborných školách.

Gymnázium osmileté

Letos přijímáme 30 žáků.
Nově otevíraný osmiletý maturitní obor, který poskytuje široké všeobecné vzdělání.
Obor určený žákům pátých tříd, kteří se již chtějí vydat na cestu za hlubším porozuměním světu.

Krajské kolo chemické olympiády

Ve středu 6.4.2016 proběhlo na Střední průmyslové škole chemické akademika Heyrovského a gymnáziu v Ostravě – Zábřehu krajské kolo CHEMICKÉ OLYMPIÁDY, na kterém reprezentovala naši školu KATEŘINA SLIVKOVÁ, žákyně třídy 2.B. Zařadila se tak mezi 40 nejúspěšnějších žáků středních škol Moravskoslezského kraje, kteří byli vybráni do krajského kola CHEMICKÉ OLYMPIÁDY kategorie C (1. a 2. ročník). Kateřina má také možnost účastnit se červencového soustředění mladých chemiků a biologů BĚSTVINA 2016.

BLAHOPŘEJEME!

Pohár vědy – výsledky 2. kola

Dne 28. 3. 2016 byly zveřejněny výsledky 2. kola Poháru vědy. Toto kolo bylo zaměřeno na teorii telekomunikace a žáci měli za úkol mimo jiného sestavit mikrofon. Všechny týmy si zaslouží pochvalu za velmi náročnou přípravu a řešení všech tří částí této mezinárodní soutěže. Celkový bodový zisk za obě kola dohromady je následující: tým Fraktál 1. A – 150 bodů, Atraktor 2. A – 180 bodů, Čmeláci 3. A – 160 bodů.

Fotodokumentace z jednotlivých příprav pod vedením Mgr. Hany Hůlové najdete zde: tým Atraktor, tým Čmeláci, tým Fraktál

.fraktál - 2.kolo

Jarní exkurze do planetária

Dne 21. března proběhla exkurze v ostravském planetáriu pod názvem “Spanilá jízda sluneční soustavou”. Žákům prvních ročníků byla promítnuta hvězdná obloha, zdůrazněny nejznámější souhvězdí, souhvězdí zvěrokruhu, nejjasnější hvězdy na obloze, mlhoviny a galaxie, které lze vidět za příznivých podmínek pouhým okem. Po ukončení programu se žáci seznámili s “Experimentáriem”, kde mohli vidět například mlžnou komoru a detekci částic, polární zář a mnoho interaktivních exponátů určených ke hravému poznávání přírodních zákonů a dějů.
Fotodokumentace z exkurze je zde

exkurze

Chemiklání

Dne 5.2.2016 se pětičlenný tým vášnivých chemiků z našeho gymnázia vypravil na CHEMIKLÁNÍ v Pardubicích, což je soutěž určená pro 3-5 členné skupiny středoškoláků se zájmem o chemii.
Tato soutěž se konala na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Vlak s naším týmem dorazil do Pardubic před devátou hodinou ranní, na fakultu chemicko-technologickou jsme přijeli těsně před oficiálním zahájením soutěže. Tam se týmy seznámily s pravidly CHEMIKLÁNÍ – mohli jsme používat jakoukoli papírovou literaturu a kalkulačky, jiná elektronika byla přísně zakázána. Na řešení úloh měly týmy 2 hodiny: dostaly 6 začátečních úloh, pokud je jednotlivě nevyřešily, nemohly se dostat dále. Vyřešenou úlohu zanesl člen týmu k opravovateli, který ji zkontroloval. V případě, že byla správně vyřešená, dostal tým úlohu novou, pokud byla špatně, musela si ji skupinka opravit. S každým neúspěšným pokusem se snižoval bodový zisk za vyřešení úlohy. Soutěž byla zaměřená hlavně na organickou chemii a biochemii. Z anorganické chemie převládaly příklady s nutnou znalostí z oblasti fyziky. Po dokončení samotného řešení úloh se všichni odebrali na oběd a následně na vyhlášení výsledků.
CHEMIKLÁNÍ byla báječná zkušenost, účast v příštím roce je jistá!!!

Diplom v pdf.

Tereza Heinrichová, 3.A

chemiklani Pardubice chemiklání

Pohár vědy – Rojko 2016 – výsledky 1. kola

Dnes 22. 2. 2016 byly zveřejněny výsledky 1. kola Poháru vědy. Z naší školy se zapojily do této mezinárodní soutěže čtyři týmy. Nejvyšší počet bodů 100 ze 100 získal tým Atraktor z 2. A, velmi hezký výsledek dosáhl i tým Čmeláků ze 3. A, který získal 95 bodů, tým Fraktál z 1. A dosáhl 70 bodů. Všechny týmy si zaslouží pochvalu za velmi náročnou přípravu a řešení všech tří částí 1. kola této soutěže. Fotodokumentace z jednotlivých příprav pod vedením Mgr. Hany Hůlové najdete zde: tým Atraktor, tým Čmeláci, tým Fraktál.

Do soutěže se taky zapojil pod vedením Libora Lepíka tým Roko z 3. B, který v této soutěži získal 85 bodů. Gratulujeme.

pohár vedy 1