Jsme moderní škola s více než pětadvacetiletou tradicí...

Gymnázium všeobecné

Letos přijímáme 45 žáků.
Tradiční čtyřletý maturitní obor, který poskytuje široké všeobecné vzdělání.
Po složení maturitní zkoušky mohou absolventi dále pokračovat ve studiu na různém typu vysokých či vyšších odborných škol nebo se mohou uplatnit také v některých profesích v praxi.

Gymnázium technické

Letos přijímáme 15 žáků.
Perspektivní čtyřletý maturitní obor poskytující všeobecné vzdělání s hodinově posíleným studiem matematiky, výpočetní techniky, fyziky a deskriptivní geometrie.
Úspěšní absolventi dále pokračují ve studiu na vysokých či vyšších odborných školách.

Gymnázium osmileté

Letos přijímáme 30 žáků.
Nově otevíraný osmiletý maturitní obor, který poskytuje široké všeobecné vzdělání.
Obor určený žákům pátých tříd, kteří se již chtějí vydat na cestu za hlubším porozuměním světu.

Fota z maturitních zkoušek

Fota z předávání maturitních vysvědčení 4.B a 4.C od fotografky Markéty Sekaninové ze 3.B – fota.

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení 4.C od fotografky Adély Chrenkové ze 3.A – fota.

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení 4.B od fotografky Aděly Chrenkové ze 3.B – fota.

Děkujeme oběma žákyním ze 3.A a 3.B za fota z předávání.

Ukončení ústních maturitních zkoušek ve 4.S a 4.A – fota.

Zahájení a průběh ústních maturitních zkoušek – 4.A – fota.

Výsledky semifinále mezinárodní soutěže Poháru vědy

Dne 15. května byly vyhlášeny výsledky 4. kola Poháru vědy a celkové vyhodnocení semifinále této mezinárodní soutěže. Velmi hezkého výsledku dosáhl tým Atraktor z 2. A  s celkovým počtem 362 bodů obsadil 10. místo, tým Čmeláků získal 331 bodů a obsadil tak 16. místo, tým fraktál z 1. A 242 bodů se umístil na 19. místě.

Předmětová komise fyziky gratuluje!

Fotodokumentace ze 4. kola: tým Atraktor, tým Čmeláci, tým Fraktál

bublina

Konference Living planet symposium – School Lab 2016 Prague

Žáci 2.A a 3.A se vypravili na konferenci ESA (Evropská vesmírná agentura) – Living planet symposium v Praze do Kongresového centra dne 10.5. 2016. Zde se zúčastnili vzdělávacího programu pro školy School Lab, kdy žáci rozděleni do skupinek měli na různých stanovištích možnost vyslechnout, jak od českých, tak i od světových vědců přednášky ohledně evropského vesmírného programu doprovázené četnými pokusy a programy na tablety. Vědci představovali to nejlepší, co je v Evropě pro vzdělávání k tématu dálkového průzkumu Země: Globální problémy z nadhledu, satelity Sentinel, polní spektrometr, termokamera, 3D modely, 3D brýle a 3D obrazovka s modely satelitů. Žáci byli také obdarováni plakáty se satelitními snímky Prahy a Vídně.

Akci organizovala ESERO (European Space Education Resource Office) Česká republika a Univerzita Karlova v Praze ve spolupráci s ESA, National Space Academy of United Kingdom a DLR (Německé výzkumné centrum pro letectví a kosmonautiku).

Krom School Lab kroky studentů vedly i na nedaleký Vyšehrad, na procházku podél břehu Vltavy či na ochutnávku místní české kuchyně.

Izabela Smyčková

Fotodokumentace zde

26947603965_9b72af146b_z

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme zájemce o studium na naší škole a jejich zákonné zástupce, že všichni uchazeči přijatí od 1. 9. 2016 budou studovat na naší škole až do maturitní zkoušky. Šířící se zprávy o stěhování jakéhokoliv oboru v průběhu studia na jinou školu nejsou pravdivé.

Ekologická olympiáda

Ve dnech 14.-15. 4. 2016 se konalo krajské kolo Ekologické olympiády. Pořadateli byli Středisko volného času Klíč a Muzeum Beskyd. Z naší školy se zúčastnily 2  tříčlenné týmy z 2.B ve složení: 1. tým: Veronika Ondračková, Andrea Růžičková, Eva Šigutová a 2. tým: Karin Kročková, Viktorie Žídková a Barbora Vlochová. V konkurenci 18 týmů z celého MS kraje se umístilo v náročné soutěži naše první družstvo na 8. místě. Děkujeme za reprezentaci školy a blahopřejeme.

eo16_2 eo16_3