Jsme moderní škola s více než pětadvacetiletou tradicí...

Gymnázium všeobecné

Letos přijímáme 45 žáků.
Tradiční čtyřletý maturitní obor, který poskytuje široké všeobecné vzdělání.
Po složení maturitní zkoušky mohou absolventi dále pokračovat ve studiu na různém typu vysokých či vyšších odborných škol nebo se mohou uplatnit také v některých profesích v praxi.

Gymnázium technické

Letos přijímáme 15 žáků.
Perspektivní čtyřletý maturitní obor poskytující všeobecné vzdělání s hodinově posíleným studiem matematiky, výpočetní techniky, fyziky a deskriptivní geometrie.
Úspěšní absolventi dále pokračují ve studiu na vysokých či vyšších odborných školách.

Gymnázium osmileté

Letos přijímáme 30 žáků.
Nově otevíraný osmiletý maturitní obor, který poskytuje široké všeobecné vzdělání.
Obor určený žákům pátých tříd, kteří se již chtějí vydat na cestu za hlubším porozuměním světu.

Exkurze na vodním díle Šance

4.10. se konala exkurze na  vodní dílo Šance na Ostravici. Akce se konala v rámci semináře a cvičení ze zeměpisu.  V rámci prohlídky jsme navštívili nejprve návštěvní centrum a technické zařízení nad hladinou přehrady. Seznámili jsme se s dokumentem o fungování povodí Odry a opravami vodního díla v letech 2015-2018. V nejzajímavější části exkurze jsme sestoupili  štolou pod  úroveň dna přehrady. Kromě informací o fungování vodního díla jsme měli možnost ověřit i geologickou stavbu MS Beskyd.

 

Odpoledne s chemií

Dne 27.9.2019 se skupina chemických nadšenců rozhodla strávit páteční odpoledne s chemií – vyjeli jsme totiž v rámci semináře z chemie do Ostravy. 

Nejdříve jsme navštívili výstavu CRASH!!! ve Velkém světě techniky v Dolních Vítkovicích, kde jsme viděli simulace několika dopravních nehod a prostřednictvím komiksů byli poučeni o bezpečném chování na silnici. 

Nejvíce nás bavilo simulované řízení pod vlivem omamných látek. 

Pak jsme se přesunuli do Ostravy – Výškovic na VŠB-TU,  Fakultu bezpečnostního inženýrství, kde jsme absolvovali program v rámci celorepublikového projektu NOC VĚDCŮ, letos zaměřeného na ochranu planety. Viděli jsme ohnivá tornáda, výbuchy, činnost termokamery, řešili křížovku na téma lidské tělo, skládali “puzzle” –  nebezpečnost chem. látek, navštívili laserovou střelnici a nakonec jsme absolvovali workshop “rentgenové oči” o bezpečnostních opatřeních na letištích a podobných veřejných prostorách. 

Fota z akce.

Exkurze ze semináře z chemie

V pátek 13.9.2019 jsme se v rámci semináře z chemie zúčastnili exkurze do podniků MARLENKA INTERNATIONAL, a.s.  a VIROPLASTIC CZ.

Sraz jsme měli v 8:45 hod. před objektem MARLENKY, odkud jsme se přemístili dovnitř budovy, kde už na nás čekal zástupce firmy, který se nám celou dobu věnoval. Každý ze zúčastněných dostal talířek s ochutnávkou sortimentu od MARLENKY a kdo chtěl, mohl zkusit i jejich vlastní kávu. Při ochutnávce jsme samozřejmě poslouchali výklad o vzniku, vývoji a zpracování nejen původního dortu, ale také o historii firmy. Zjistili jsme hodně zajímavých informací, např. i to, že název firmy je odvozen od jména dcery zakladatele. Další zajímavostí je to, že výrobky jsou ještě před distribucí na pulty obchodů testovány pod vodou z důvodu testování kvality a těsnosti obalu. Přesto, že se při výrobě nepoužívají konzervanty, neměl by dort Marlenka zplesnivět, ale pouze uschnout. Po výkladu následovala i prohlídka míst, kde se tento dort a další sortiment vyrábí.

Po prohlídce Marlenky jsme se přemístili přes ulici, kde nás čekala další exkurze, a to do podniku VIROPLASTIC CZ. Byli jsme první skupinou, která byla oficiálně ve firmě na exkurzi, takže to byla premiéra jak pro nás, tak i pro zaměstnance, kteří vše zvládli perfektně.  VIROPLASTIC CZ v Lískovci, pobočka italské firmy na výrobu a zpracování syntetických makromolekulárních látek, vyrábí víčka pro PET láhve. Po malém občerstvení následoval výklad o technologii výroby a pak prohlídka samotného výrobního provozu. Měli jsme možnost vidět všechny stroje, které jsou potřeba pro výrobu, ale také laboratoř, kde se vyrobená víčka testují.

Exkurze se všem moc líbily, děkujeme všem za jejich umožnění a už se těšíme na další. 

Fota z akce.

Veronika Potočárová, 4.C

Wolfram 2019

Tým žáků z třídy 3. A si v minulém školním roce vítězstvím v oblastním kole branně – vědomostní soutěže Wolfram zajistil postup do krajského kola. To se konalo v sobotu 14. září 2019 ve Vojenském výcvikovém prostoru Libavá. Družstvo, které hájilo čest a slávu naší školy i 3. A mělo tentokrát obměněné složení ( A. Kaucký, J. Konečný, M. Švejkovský a A. Socha) a muselo se vypořádat s řadou obtížných disciplín. Jezdili na raftu, pracovali s detektorem kovu, stříleli ze vzduchovky, zdolávali překážky, zápasili s topografií a znalostmi mapy, demonstrovali dovednosti z oblasti zdravovědy, předváděli se v silovém trojboji, běhali kolem Barnovské přehrady, ale museli také oslnit znalostmi o Ostravské operaci z konce druhé světové války. Na medailové stupně to sice tentokrát nestačili, ale i tak družstvo z 3. A prožilo inspirativní den. Na přípravě žáků se podílel dr. Pavel Carbol a na místě je doprovázel a inspiroval Mgr. Pavel Mynář. Doufejme, že i v dalších ročnících soutěže Wolfram se najdou odvážlivci z řad žáků naší školy, kteří nás budou dobře reprezentovat.

Fota.

Video 1, video 2.