Jsme moderní škola s více než pětadvacetiletou tradicí...

Gymnázium všeobecné

Letos přijímáme 45 žáků.
Tradiční čtyřletý maturitní obor, který poskytuje široké všeobecné vzdělání.
Po složení maturitní zkoušky mohou absolventi dále pokračovat ve studiu na různém typu vysokých či vyšších odborných škol nebo se mohou uplatnit také v některých profesích v praxi.

Gymnázium technické

Letos přijímáme 15 žáků.
Perspektivní čtyřletý maturitní obor poskytující všeobecné vzdělání s hodinově posíleným studiem matematiky, výpočetní techniky, fyziky a deskriptivní geometrie.
Úspěšní absolventi dále pokračují ve studiu na vysokých či vyšších odborných školách.

Gymnázium osmileté

Letos přijímáme 30 žáků.
Nově otevíraný osmiletý maturitní obor, který poskytuje široké všeobecné vzdělání.
Obor určený žákům pátých tříd, kteří se již chtějí vydat na cestu za hlubším porozuměním světu.

Školní kolo zeměpisné olympiády

Dne 28. 1. 2020 se konalo školní kolo zeměpisné olympiády pro čtyřleté obory vzdělávání a třídní kolo zeměpisné olympiády pro G8.

Výsledky:

Ve třídě 1.O zvítězili 2 žáci se stejným počtem bodů: Tomáš Kornel a Jakub Ševčík

V oborech G4:

1. místo: Tereza Pustková 2.B

2. místo: David Szotkowski 3.A

3. místo: Martin Kohut 2.B

Vítězům blahopřejeme.

Krajský úspěch žákyně naší školy Kristýny Řehové

Žákyně naší školy Kristýna Řehová se zúčastnila soutěže organizované Moravskoslezským krajem  o nejzajímavější multimediální prezentaci na téma „Znám historii, kulturu a každodenní život našich sousedů – Poláků“.  Kristýna se  rámci své  kategorie – 2. stupeň středních škol (druhou je kategorie pro základní školy), umístila na 2. místě. Její prezentace se věnovala problematice nacistických koncentračních táborů na území okupovaného Polska za 2. světové války a několika příběhům konkrétních internovaných osob. Cílem soutěže je podpořit poznání Polska a Poláků ze strany nejmladší české generace. Taktéž zatraktivnit  přeshraniční spolupráci a turistický ruch. Ocenění žáci obdrželi hodnotné ceny od Moravskoslezského kraje a Opolského vojvodství. To navíc výherce pozve na jaře k prohlídce několika míst ve svém regionu. Vyhlášení výsledků soutěže svou účastí podpořil náměstek hejtmana pro školství a sport pan Mgr. Stanislav Folwarczny. Kristýně blahopřejeme a doufáme, že i do příštího ročníku soutěže se přihlásí kreativní a průbojní žáci naší školy. Fota.

Odkaz na krajský web s výsledky jednotlivých kategorií zde.

 

Druhé kolo Krouchu

Milí řešitelé KROUChu,

je tady druhé kolo letošního ročníku, ve kterém se podíváme na alkalické kovy a kovy alkalických zemin. Zopakujeme si sloučeniny, které vytvářejí, a spočítáme pár jednoduchých příkladů.

Vyřešené úlohy odevzdejte do 21. února 2020 buď osobně (Martinu Kohutovi  2.B  –  A304 , Petru Zemanovi 1.B – A220), nebo vyučujícímu chemie.

Zadání v pdf nebo v docx.