Jsme moderní škola s více než pětadvacetiletou tradicí...

Gymnázium všeobecné

Letos přijímáme 45 žáků.
Tradiční čtyřletý maturitní obor, který poskytuje široké všeobecné vzdělání.
Po složení maturitní zkoušky mohou absolventi dále pokračovat ve studiu na různém typu vysokých či vyšších odborných škol nebo se mohou uplatnit také v některých profesích v praxi.

Gymnázium technické

Letos přijímáme 15 žáků.
Perspektivní čtyřletý maturitní obor poskytující všeobecné vzdělání s hodinově posíleným studiem matematiky, výpočetní techniky, fyziky a deskriptivní geometrie.
Úspěšní absolventi dále pokračují ve studiu na vysokých či vyšších odborných školách.

Gymnázium osmileté

Letos přijímáme 30 žáků.
Nově otevíraný osmiletý maturitní obor, který poskytuje široké všeobecné vzdělání.
Obor určený žákům pátých tříd, kteří se již chtějí vydat na cestu za hlubším porozuměním světu.

Puškinův památník

Letošní ročník se nesl ve znamení 220. výročí narození Alexandra Sergejeviče Puškina. Při této příležitosti si přední český písničkář Jaromír Nohavica připravil zvláštní koncert pro všechny účastníky Puškinova památníku, který se konal v sále Ruského centra vědy a kultury v Praze v předvečer básníkových narozenin. I my, jako škola, jsme se ho mohli zúčastnit díky vítězství Zuzany Durčákové v sólové recitaci žáků středních škol v krajském kole v Bohumíně dne 29. března 2019.

Naše studentka vystoupila s básní současné moskevské básnířky Olgy Mojsejevové Dva letící draci. Její vystoupení ocenili diváci velkým potleskem.

Protože celostátní kolo má charakter přehlídky, nebyla udělována žádná umístění.

Zpráva z akce v docx nebo v pdf.

Pavla Rudzká, Jaroslav Konečný, Zuzana Durčáková a dva draci

Informace pro maturanty

Žáci, kteří chtějí jít k podzimnímu maturitnímu termínu, se k němu musí přihlásit do úterý 25. 6. 2019.

Přihlásit se mohou každý pracovní den kromě pátku vždy od 7.00 do 7.45 hod. v kabinetě Mgr. Lenky Horutové.

Oznámení

Dne 4. 6. 2019 byla nevyřízená odvolání (Gymnázium, zaměření: všeobecné) předána odvolacímu orgánu KÚ MSK v Ostravě.

O svém rozhodnutí bude odvolací orgán informovat zákonné zástupce uchazečů písemně.

 

Dne 31. 5. 2019 byla nevyřízená odvolání (Gymnázium osmileté) předána odvolacímu orgánu KÚ MSK v Ostravě.

O svém rozhodnutí bude odvolací orgán informovat zákonné zástupce uchazečů písemně.

Vedení školy