Jsme moderní škola s více než pětadvacetiletou tradicí...

Gymnázium všeobecné

Letos přijímáme 45 žáků.
Tradiční čtyřletý maturitní obor, který poskytuje široké všeobecné vzdělání.
Po složení maturitní zkoušky mohou absolventi dále pokračovat ve studiu na různém typu vysokých či vyšších odborných škol nebo se mohou uplatnit také v některých profesích v praxi.

Gymnázium technické

Letos přijímáme 15 žáků.
Perspektivní čtyřletý maturitní obor poskytující všeobecné vzdělání s hodinově posíleným studiem matematiky, výpočetní techniky, fyziky a deskriptivní geometrie.
Úspěšní absolventi dále pokračují ve studiu na vysokých či vyšších odborných školách.

Gymnázium osmileté

Letos přijímáme 30 žáků.
Nově otevíraný osmiletý maturitní obor, který poskytuje široké všeobecné vzdělání.
Obor určený žákům pátých tříd, kteří se již chtějí vydat na cestu za hlubším porozuměním světu.

SCIENCE IN THE KITCHEN

Řada našich žáků natočila brilantní fyzikální pokusy v době covidu, na chvíli se stali mladými vědci v rámci ESDY – evropského dne vědy mládeže. Byli oceněni diplomy, které jim udělil president MILSET Europe Mr Antoine van Ruymbeke.

Úspěšným žákům blahopřeji a přeji jen zdařilé pokusy. Mgr. Libor Lepík

 

MATEMATICKÝ KLOKAN 2021

Největší úspěch žáka za dobu existence školy v matematické soutěži MATEMATICKÝ KLOKAN 2021.
V celostátním kole soutěže je Robin Gřunděl na 13. místě v republice v kategorii JUNIOR.
Jménem svým a jménem předmětové komise matematiky blahopřeji k dosaženému úspěchu a přeji radost z odměn. Mgr. Libor Lepík

Mezinárodně koordinovaná soutěž Matematický klokan byla vytvořena podle obdobné soutěže, která byla v osmdesátých letech minulého století pořádána v Austrálii. Od roku 1991, kdy se konal první ročník ve Francii, se rozšířila do zemí Evropy a postupně i na další kontinenty. V roce 2016 se již této soutěže účastnilo přes 6 milionů soutěžících z více než 60 zemí celého světa sdružených v asociaci Kangourou sans frontieres, jejíž koordinační centrum je v Paříži. V ČR se soutěž Matematický klokan konala poprvé v roce 1995. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Naše gymnázium je fakultní školou Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci.

Další informace a sbírky úloh naleznete na https://matematickyklokan.net/

Výsledky 9. ročníku Zlaté cihly za školní rok 2020/2021

I navzdory epidemické situaci se nám podařilo na počátku června uskutečnit další ročník matematické soutěže Zlatá cihla. Nejúspěšnější řešitelé budou oceněni. Doufáme, že na podzim 2021 zorganizujeme desátý ročník už tradičně v prostorách naší školy.
Zlatá cihla  – leták v pdf
Výsledky jednotlivci kategorie Cihlička (5. ročník) v pdf
Výsledky jednotlivci kategorie CI (6. a 7. ročník) v pdf
Výsledky jednotlivci kategorie HLA (8. a 9. ročník) v pdf
Výsledky družstva kategorie Cihlička (5. ročník) v pdf
Výsledky družstva kategorie CI (6. a 7. ročník) v pdf
Výsledky družstva kategorie HLA (8. a 9. ročník) v pdf

Změna v provozu školy od 8. června 2021

Od úterý 8. června 2021 končí povinnost pro žáky i vyučující používat ve výuce ochranné prostředky dýchacích cest (respirátory a roušky). Ve společných prostorách (šatny, chodby atd.) tato povinnost zůstává.

 PhDr. Pavel Carbol, Ph.D.

        ředitel

Výuka ve škole od 7. června 2021

Výuka na GSOŠ probíhá od pondělí 7. června 2021 pro všechny ročníky prezenčním způsobem ve třídách a v souladu s platnými hygienickými předpisy, včetně pravidelného testování žáků. O případných změnách budou žáci i zákonní zástupci s předstihem informováni.

 PhDr. Pavel Carbol, Ph.D.

         ředitel školy

Vítězství mezi školami v kraji

V rámci soutěže „Kraje pro bezpečný internet“ se naše škola umístila opět na prvním místě mezi všemi zúčastněnými školami. Děkujeme všem našim žákům, protože to je jejich vítězství. Mezi jednotlivci jsme byli vylosováni celkem třikrát. Žáci obdrželi drobné ceny a dva chytré náramky. Více v článku na stránkách MSK zde.