Jsme moderní škola s více než pětadvacetiletou tradicí...

Gymnázium všeobecné

Letos přijímáme 45 žáků.
Tradiční čtyřletý maturitní obor, který poskytuje široké všeobecné vzdělání.
Po složení maturitní zkoušky mohou absolventi dále pokračovat ve studiu na různém typu vysokých či vyšších odborných škol nebo se mohou uplatnit také v některých profesích v praxi.

Gymnázium technické

Letos přijímáme 15 žáků.
Perspektivní čtyřletý maturitní obor poskytující všeobecné vzdělání s hodinově posíleným studiem matematiky, výpočetní techniky, fyziky a deskriptivní geometrie.
Úspěšní absolventi dále pokračují ve studiu na vysokých či vyšších odborných školách.

Gymnázium osmileté

Letos přijímáme 30 žáků.
Nově otevíraný osmiletý maturitní obor, který poskytuje široké všeobecné vzdělání.
Obor určený žákům pátých tříd, kteří se již chtějí vydat na cestu za hlubším porozuměním světu.

Skvělý úspěch autorského týmu Zuzka Škvárová – Ema Čerňáková

Žákyně tercie naší školy Zuzka Škvárová a Ema Čerňáková se zapojily do mezinárodní literárně-výtvarné soutěže Tvoříme vlastní vydavatelství.

V českém kole se umístily na prvním místě a získaly také cenu za výtvarné zpracování knihy. Dílo s názvem Příběh trosečníka bylo oceněno pro vyzrálý autorský styl, který má už prvky literatury pro dospělé.

Autorky postupují do mezinárodního kola a 7. června se zúčastní vyhlášení výsledků v Bialsko-Biale.

Blahopřejeme a držíme pěsti v dalším kole!

Fota z akce.

 

Volejbalový maraton

V pátek 6. 5. 2022 proběhl na naší škole 14. ročník Volejbalového maratonu.

Vítězem se stal Davteam, na 2. – 3. místě se umístily Zmiteam a Kafteam a 4. místo obsadil Cihlateam. Výkony všech týmů byly velice vyrovnané a hra probíhala na vysoké úrovni.

Po celou dobu turnaje vládla příjemná nálada.

Děkujeme žákům i absolventům za účast a těšíme se na další už 15. ročník.

Fota z akce.

Den Země

V pátek 22. 4. 2022 byl Den Země. Byli jsme požádáni městem F-M, abychom připravili k tomuto dni program ke globálnímu oteplování a prezentovali jej na stánku, který jsme měli v Místku v sadu Bedřicha Smetany. Prezentace začala v 8:15 a byla ukončena v 17:30. Žáci naší školy se této aktivity zúčastniliaktivně. Na stánku debrujárů jsme prezentovali různé pokusy z fyziky, chemie, bilologie a ekologie. Na stánku byli i dva letošní maturanti a krajští finalisté Středoškolské odborné činnosti s prací “Voda a její šetření“. Naši školu vzorně reprezentovali na veřejnosti tito žáci: Barbora Zárubová, Tadeáš Grešl, Eliška Nitrová, Ludmila Lacková, Tomáš Urbánek, Marek Matyskiewicz, Jan Šik. I pro mě to byl moc pěkný den, Libor Lepík

Výsledky přijímacích zkoušek

Výsledky přijímacích zkoušek 1. kolo – osmileté gymnázium

Uchazeči přijati do oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium, denní forma vzdělávání, ve školním roce 2022/2023 v pdf

Celkové výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023, 79-41-K/81 Gymnázium, denní forma vzdělávání v pdf

Další informace v odkaze Přijímací řízení

 

Výsledky přijímacích zkoušek 1. kolo – čtyřleté gymnázium

Uchazeči přijati do oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium, zaměření: všeobecné, denní forma vzdělávání, ve školním roce 2022/2023 v pdf

Uchazeči přijati do oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium, zaměření: technické, denní forma vzdělávání, ve školním roce 2022/2023 v pdf

Celkové výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023, obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium, zaměření: všeobecné v pdf

Celkové výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023, obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium, zaměření technické v pdf

Další informace v odkaze Přijímací řízení