Jsme moderní škola s více než pětadvacetiletou tradicí...

Gymnázium všeobecné

Letos přijímáme 45 žáků.
Tradiční čtyřletý maturitní obor, který poskytuje široké všeobecné vzdělání.
Po složení maturitní zkoušky mohou absolventi dále pokračovat ve studiu na různém typu vysokých či vyšších odborných škol nebo se mohou uplatnit také v některých profesích v praxi.

Gymnázium technické

Letos přijímáme 15 žáků.
Perspektivní čtyřletý maturitní obor poskytující všeobecné vzdělání s hodinově posíleným studiem matematiky, výpočetní techniky, fyziky a deskriptivní geometrie.
Úspěšní absolventi dále pokračují ve studiu na vysokých či vyšších odborných školách.

Gymnázium osmileté

Letos přijímáme 30 žáků.
Nově otevíraný osmiletý maturitní obor, který poskytuje široké všeobecné vzdělání.
Obor určený žákům pátých tříd, kteří se již chtějí vydat na cestu za hlubším porozuměním světu.

Rekonstrukce hlavního vstupu budovy školy a šaten

V uplynulém školním roce byla v naší škole úspěšně realizovaná investice ze strany zřizovatele – Moravskoslezský kraj. Jednalo se o rekonstrukci hlavního vstupu budovy školy a šaten. Původní vstupní prostory pro žáky byly z roku 1985 a nebyly dosud rekonstruovány. Vstup byl řešen bez recepce, šatny tvořily původní kóje z pletiva, kryty otopných těles byly z laminátových desek stejně jako obklady stěn.  Předmětem rekonstrukce uvedených prostor byla úprava dispozic, včetně řešení recepce, provedení výměny nášlapných vrstev podlah, nových podhledů, vybavení prostor novým nábytkem a uzamykatelnými šatními skříňkami.

V prvních zářijových dnech začaly nově rekonstruované prostory sloužit žákům i zaměstnancům a reprezentovat školu u veřejnosti, která jimi vstupuje do areálu. Poděkování za zvýšení konkurenceschopnosti budovy naší školy patří kromě zřizovatele i zhotoviteli, a sice firmě TECHARTSTAV a.s.

Fota.

Dny NATO na GSOŠ

Dne 17. 9. 2021 naši školu navštívili dva američtí piloti Severoatlantické aliance, kteří do našeho kraje zavítali v souvislosti s každoroční akcí Den NATO, jež bývá uskutečněna na nedalekém letišti v Mošnově za účelem osvěty veřejnosti o činnosti této nadnárodní organizace.

Lt. David Miller a SgtLeger si pro naše žáky připravili krátké povídání, v němž popsali náplň jejich činnosti, které doplnili poutavými obrázky a videy. Posluchačům byl rovněž vyhrazen čas na kladení dotazů zástupcům Severoatlantické aliance, kteří žákům poskytli autentický a poučný pohled na činnost této organizace a na každodenní život v armádě. Nechybělo ani povídání o letadlu B-52, se kterým mají oba bohaté zkušenosti.

Na závěr byla pro piloty v doprovodu našich učitelů Bc. Michala Bakera a Mgr. Petra Exnera připravena prohlídka prostorů školy, díky níž si mohli hosté prohlédnout jak některé specializované učebny, tak nově zrenovované prostory šaten.

Fota z akce.

 

 

Čtvrťáci v Praze

Ve dnech 8. až 10. září 2021 se navzdory covidu uskutečnil výlet do Prahy pro 4. ročník. Každý den jsme měli připravený zajímavý program a zároveň nám zůstal také volný čas pro sebe a kamarády. Viděli jsme mnoho známých kulturních památek Prahy a navštívili jsme Národní muzeum, kde byl pro nás přichystaný program. Velký dojem na nás udělalo také Národní divadlo a jeho prostory, kde jsme se dověděli mnoho zajímavostí o stavbě a obecně historii divadla.

Z výletu jsme si všichni odnesli skvělé zážitky a těšíme se na další společnou akci. Děkujeme paní učitelce Typovské a paní učitelce Svobodové za společně prožitý výlet.

 

Adaptační pobyt

V průběhu dvou prosluněných dnů 9. 9. – 10. 9. 2021 se v areálu Gymnázia a SOŠ  uskutečnil adaptační pobyt pro žáky nastupující do  1. ročníků.

Jsme rádi, že obzvláště v současné situaci, po dlouhém období distanční výuky, jsme mohli pobyt zrealizovat. Věříme, že společné zážitky podpoří  adaptaci žáků na nové prostředí a utuží třídní kolektiv.

Fota.

Exkurze do Světa vědy a techniky – Roboti v denním životě

Dne 3. 9. se žáci 3. O účastnili exkurze, která byla zaměřena na robotiku.

Vzdělávací program rozšířil znalosti žáků v oblasti robotiky – uvědomili si, co to vlastně robot je a jakým způsobem funguje.

Dozvěděli se, kde všude se mohou s robotem setkat.

V praktické části lekce se sami pokusili sestavit si vlastního robota z Lega a zkusili jej také naprogramovat.

Intuitivně se naučili základům algoritmizace.

Fota z akce.