Naše škola je fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Stránky Přírodovědecké fakulty UP Olomouc

Dny otevřených dveří se na Přírodovědecké fakultě UP uskuteční 6. prosince 2019 a 18. ledna 2020.

Setkání zástupců fakultních škol – 29. 11. 2019

Setkání se zúčastnili T. Horut a L. Horutová.

Setkání zástupců fakultních škol – 30. 11. 2018

Setkání se zúčastnili T. Horut a L. Horutová.


Setkání zástupců fakultních škol – 1. 12. 2017

V pátek 1. 12. 2017 proběhlo  na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci již tradiční setkání zástupců fakultních škol s děkanem fakulty. Za naši školu se tohoto setkání zúčastnila Lenka Horutová.

Účastníci se seznámili s aktuální možností studia na přírodovědecké fakultě a se studijními obory, s aktivitami pro školy v Pevnosti poznání, se závěry z Kulatého stolu kabinetu pedagogické přípravy a s dalšími aktivitami fakulty. V závěrečné diskusi byla vyhodnocena spolupráce fakultních škol s fakultou, prezentovány zkušenosti některých škol, týkající se spolupráce s fakultou, a účastníci hovořili i o svých představách o budoucí spolupráci.

Mgr. Lenka Horutová se před tímto setkáním zúčastnila prezentace a následné besedy, kterou měl proděkan fakulty v aule pro zájemce o studium v rámci dne otevřených dveří, který v tento den na fakultě probíhal.

Aktuální materiály pro zájemce o studium na Přírodovědecké fakultě UP Olomouc se nacházejí ve stojánku naproti kabinetu chemie.

Aktuální brožura této fakulty Studuj v pdf.


Přednáška na naší škole – 2. 12. 2016 

Prof. RNDr. Josef Molnár, CSc.

Čtvrtý rozměr nebo čtyřrozměrný prostor (4D)? Je to abstraktní pojem, který vznikl zobecněním pravidel třírozměrného prostoru. Matematici i filosofové jej studují už skoro dvě stě let, protože je zaujal a nabízí zajímavé náhledy na matematiku a příbuzné obory. Prof. RNDr. Josef Molnár, CSc. z Přírodovědecké fakulty UP Olomouc se svojí přednáškou 4D – cube nadchnul 2. prosince 2016 padesát šest studentů gymnázia.

pepa


Setkání zástupců fakultních škol – 1. 12. 2016

Ve čtvrtek 1. 12. 2016 proběhlo  na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci již tradiční setkání zástupců fakultních škol s děkanem fakulty.

Účastníci byli seznámeni s činností fakulty v minulém roce, zástupci fakuty prezentovali svá mezinárodně uznávaná špičková pracoviště – dvě vědecká centra: Centrum pro výzkum v oblasti nanotechnologií a Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum.

Následovala beseda s názvem: Začínající učitel přírodovědeckých předmětů. V závěrečné diskusi byla vyhodnocena spolupráce fakultních škol s fakultou, prezentovány zkušenosti některých škol, týkající se spolupráce s fakultou, a účastníci hovořili i o svých představách o budoucí spolupráci.

Fota.

20161201_131450   20161201_134810

Pro zájemce o studium na Přírodovědecké fakultě v Olomouci – 2015

Pro studenty připravili naši kolegové z Olomouce stránku http://www.prf.upol.cz/skupiny/zajemcum-o-studium/, kde studenti najdou důvody, proč studovat na PřF, brožuru pro zájemce o studium s přehledem oborů, nabídku stipendií včetně ubytovacího stipendia a odkaz na elektronickou přihlášku.

Leták pro info o studiu v pdf.


2. kolo přijímacího řízení – 2015

Vzhledem k tomu, že nebyla zcela naplněna kapacita některých oborů otevíraných na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pro akademický rok 2015/2016, vyhlašuje děkan 2. kolo přijímacího řízení. Termín pro podání přihlášek je do 15. července 2015.
Více informací studenti naleznou na stránce zde.
Leták k 2. kolu v pdf.


Pevnost poznání Univerzity Palackého v Olomouci

Nabídka výukových programů pro žáky naší školy v nově vznikajícím science centru Pevnosti poznání Univerzity Palackého v Olomouci. Tato nabídka platí exkluzivně v době od 9. března do 16. dubna 2015 a je součástí testovacího provozu muzea.
Oficiálně bude provoz zahájen 17. dubna 2015 v rámci 50. výročí festivalu AFO, kdy Pevnost poznání otevře hvězda světové vědy Richard Dawkins, který je jedním z nejvýznamnějších biologů 20. století.

Kdo má o hodinovou prohlídku interaktivního centra s programem zájem, domluví se v kabinetě fyziky. Návštěva před otevřením je pro naši školu ZDARMA.
Denně se lektoři mohou věnovat max. 60 žákům.
Od poloviny dubna pak na stránkách www.pevnostpoznani.cz najdete aktuální výukové programy na celý školní rok.


Setkání zástupců fakultních škol Přírodovědecké fakulty v Olomouci

Olomouc 2014 8. 12. 2014 proběhlo v Olomouci na přírodovědecké fakutě setkání zástupců fakultních škol. Za naši školu se akce zúčastnila Lenka Horutová.
S materiály z fakulty a možnostmi studia budou seznámeni žáci čtvrtého ročníku.
Zájemci si mohou prohlédnout i informace ve stojanu u kabinetu chemie.
Na fotkách přírodovědecká fakulta a její okolí s vysokoškolskými kolejemi.
Kalendář akcí pořádaných PřF UP v pdf.
Přehled otevíraných studijních oborů přírodovědecké fakulty 2015/2016 v pdf.
Informace o studiu, podrobný katalog studijních oborů a vše potřebné o přijímacím řízení pro akademický rok 2015/2016 najdou zájemci o studium přehledně v jedné publikaci, kterou lze stáhnout ve formátu pdf.
Možnosti studia na přírodovědecké fakultě – prezentace ze setkání zástupců fakultních škol v pdf.


1.2.2014 byl jmenován děkanem Přírodovědecké fakulty prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc.,Ph.D., dále proděkanem pro mimouniverzitní spolupráci, pod kterého spadá i spolupráce s fakultními školami, byl jmenován prof. RNDr. Josef Molnár, CSc.


Z návštěvy chemických laboratoří.

Z návštěvy fyzikálních laboratoří.

Internetové stránky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci www.prf.upol.cz


 

Zpravodaj PřF UP v roce 2014

Číslo 1

Číslo 2

Číslo 3