Školní metodik prevence pro oba obory vzdělání:
Mgr. Milena Šrubařová


Konzultační hodiny kdykoliv podle potřeby.

Kontakty:
Tel: 558 441 351
Milena.Srubarova@gsosfm.cz


Školní preventivní program.


Postup při řešení sociálně patologických jevů.

Školní program proti šikanování jako součást MPP


Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Dnem 1.11.2010 nabývá účinnosti toto metodické doporučení Ministerstva školství.
K jednotlivým kapitolám.


Síť sociálních organizací – kontakty.


Komunikační soubor pro komunikaci s osobami s autismem

Informační leták

Desatero komunikace s pacienty s PAS

Klíč pro komunikaci krátká verze

Klíč pro komunikaci s osobami s autismem

Průkaz osoby s PAS