Školní metodik prevence – obor vzdělání GYMNÁZIUM:
Mgr. Hana Konečná
 
Školní metodik prevence – obor vzdělání Veřejnosprávní činnost (SOŠ):
Mgr. Milena Šrubařová


Konzultační hodiny

Mgr. Hana Konečná pondělí 14:05 – 14:25
Mgr. Hana Konečná pátek 7:20 – 7:45
Mgr. Milena Šrubařová pondělí 13:20 – 14:00
Mgr. Milena Šrubařová středa 7:15 – 7:45

Mimo tyto hodiny kdykoliv po domluvě.

Kontakty:
Tel: 558 441 351
Hana.Konecna@gsosfm.cz
Milena.Srubarova@gsosfm.cz


Školní preventivní program.


Postup při řešení sociálně patologických jevů.

Školní program proti šikanování jako součást MPP


Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Dnem 1.11.2010 nabývá účinnosti toto metodické doporučení Ministerstva školství.
K jednotlivým kapitolám.


Síť sociálních organizací – kontakty.


Komunikační soubor pro komunikaci s osobami s autismem

Informační leták

Desatero komunikace s pacienty s PAS

Klíč pro komunikaci krátká verze

Klíč pro komunikaci s osobami s autismem

Průkaz osoby s PAS