ZŘIZOVATEL:

Moravskoslezský kraj, IČ: 70 890 692
ul. 28. října 117
702 18 OSTRAVA

IČ: 00 846 881
IZO: 000 846 881
Identifikátor právnické osoby: 600 016 234
Tel.: 558 441 351
e-mail adresa: skola@gsos.cz
www.gsos.cz

ID DATOVÉ SCHRÁNKY:

s6bfebg

BANKOVNÍ SPOJENÍ:

Komerční banka Frýdek-Místek, č. účtu: 35434781/0100

VEDENÍ ŠKOLY:

Ředitel: Ing. Jaroslav Konečný

ZÁSTUPCI ŘEDITELE:

PaedDr. Iva Krulikovská
Mgr. Lenka Horutová

OBORY VZDĚLÁNÍ:

79-41-K/41 GYMNÁZIUM
Denní forma vzdělávání, délka studia 4 roky

79-41-K/81 GYMNÁZIUM
Denní forma vzdělávání, délka studia 8 let

68-43-M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
Denní forma vzdělávání, délka studia 4 roky
(dobíhající obor vzdělání)
 
68-43-M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
Večerní forma vzdělávání, délka studia 5 let
(dobíhající obor vzdělání)
 
PROVOZ PODATELNY
Provoz podatelny v pdf