ZŘIZOVATEL:

Moravskoslezský kraj, IČ: 70 890 692
ul. 28. října 117
702 18 OSTRAVA

IČO: 00 846 881
IZO: 000 846 881
Identifikátor právnické osoby: 600 016 234
Tel.: 558 441 351
e-mail adresa: skola@gsos.cz
www.gsos.cz

ID DATOVÉ SCHRÁNKY:

s6bfebg

BANKOVNÍ SPOJENÍ:

Komerční banka Frýdek-Místek, č. účtu: 35434781/0100

VEDENÍ ŠKOLY:

Ředitel: Ing. Jaroslav Konečný

ZÁSTUPCI ŘEDITELE:

PaedDr. Iva Krulikovská
Mgr. Lenka Horutová

OBORY VZDĚLÁNÍ:

79-41-K/41 GYMNÁZIUM
Denní forma vzdělávání, délka studia 4 roky

79-41-K/81 GYMNÁZIUM
Denní forma vzdělávání, délka studia 8 let

68-43-M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
Denní forma vzdělávání, délka studia 4 roky
(dobíhající obor vzdělání)
 
68-43-M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
Večerní forma vzdělávání, délka studia 5 let
(dobíhající obor vzdělání)
 
PROVOZ PODATELNY
Provoz podatelny v pdf
 

Na základě čl. 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) uvádíme kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

společnost I3 Consultants s.r.o., IČO: 27921344, se sídlem K Trninám 945/34, 163 00 Praha

  • telefon: +420 543 214 714
  • e-mail: info@i3c.cz
  • ID datové schránky: mazc9cz

Zastoupená fyzickou osobou:

Ing. Igor Prosecký

Odkaz na stránku Ochrana osobních údajů