ZŘIZOVATEL:

Moravskoslezský kraj, IČ: 70 890 692
ul. 28. října 117
702 18 OSTRAVA

IČO: 00 846 881
IZO: 000 846 881
Identifikátor právnické osoby: 600 016 234
Tel.: 558 441 351
e-mail adresa: skola@gsos.cz
www.gsos.cz

ID DATOVÉ SCHRÁNKY:

s6bfebg

BANKOVNÍ SPOJENÍ:

Komerční banka Frýdek-Místek, č. účtu: 35434781/0100

VEDENÍ ŠKOLY:

Ředitel: PhDr. Pavel Carbol, Ph.D.

ZÁSTUPCI ŘEDITELE:

Mgr. Martina Janecká – statutární zástupce
Mgr. Lenka Horutová

OBORY VZDĚLÁNÍ:

79-41-K/41 GYMNÁZIUM
Denní forma vzdělávání, délka studia 4 roky

79-41-K/81 GYMNÁZIUM
Denní forma vzdělávání, délka studia 8 let

68-43-M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
Denní forma vzdělávání, délka studia 4 roky
(dobíhající obor vzdělání)
 
 
PROVOZ PODATELNY
Provoz podatelny v pdf
 

Na základě čl. 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) uvádíme kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Společnost Jobman s.r.o.,

se sídlem Livornská 449, Praha -109 00,

IČO: 27177726,

doručovací / komunikační adresa: Sedmidomky 456/2, Praha – 101 00,

e-mail: dpo@dpohotline.cz,

telefon: +420 910 120 377,

datová schránka: tkyd8fz,

kontaktní osoba: Ing. Michal Merta, MBA.

 

Odkaz na stránku Ochrana osobních údajů

 

Pravidla distanční výuky v pdf

Informace o pravidlech (Covid 1) v pdf

Pravidla pro žáky – x-tero zásad (Covid 2) v pdf