Školská rada při Gymnáziu a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o. je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školskou radu při Gymnáziu a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o pro funkční období od 1.9.2017 do 31.8.2020 tvoří:

a) členové jmenovaní zřizovatelem:
  Mgr. Vlastimil Charvát
  prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček – předseda

b) členové zastupující zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky:
  Richard Blažek
  Tomáš Celta

c) členové zastupující pedagogické pracovníky:
PaedDr. Iva Krulikovská – místopředseda
Mgr. et PhDr. Pavel Carbol, Ph.D.