třída obor vzdělání třídní učitel zastupující třídní učitel učebna šatna
I. O G8 Mgr. Eva Chlebková PaedDr. Marie Bednářová D 289 11
II. O G8 Mgr. Tomáš Horut Mgr. Eva Kristalasová D 290 10
1. A G/G Mgr. Alena Friedlová Mgr. Jana Fucimanová A 123 1
1. B G Mgr. Petr Exner Mgr. Daniela Steblová A 203 2
2. A G/G Mgr. Naděžda Kurowská Mgr. Hana Hůlová A 219 3
2. B G Mgr. Aneta Gavlasová Mgr. David Ulrich A 220 4
3. A G/G  Mgr. Jana Fucimanová  Mgr. Naděžda Kurowská A 303 5
3. B G  Mgr. Stanislava Typovská  Ing. Hana Dvořáková A 304 6
3. S VS  Mgr. Milena Šrubařová  PaedDr. Lenka Schneiderová B 208 7
4. A G/G Mgr. Libor Lepík Mgr. Eva Chlebková A 312 boxy
4. B G Mgr. Hana Hůlová Mgr. Alena Friedlová A 313 8
4. S VS Mgr. Lenka Svobodová Mgr. Milena Šrubařová A 314 9