třída obor vzdělání třídní učitel zastupující třídní učitel učebna
I. O G8 Mgr. Daniela Steblová Mgr. Lenka Svobodová D288
II. O G8 Mgr. Eva Chlebková PaedDr. Marie Bednářová D 289
III. O G8 Mgr. Tomáš Horut Mgr. Eva Kristalasová D 290
1. A G/G Mgr. Libor Lepík Mgr. Pavla Rudzká A 303
1. B G PaedDr. Lenka Schneiderová Mgr. Tomáš Horut A 124
2. A G/G Mgr. Alena Friedlová Mgr. Lenka Svobodová A 123
2. B G Mgr. Petr Exner Mgr. Dagmar Krublová A 203
3. A G/G Mgr. Naděžda Kurowská Mgr. Hana Hůlová A 219
3. B G Mgr. Aneta Gavlasová Mgr. David Ulrich A 220
4. A G/G  Mgr. Jana Fucimanová  Mgr. Naděžda Kurowská A 312
4. B G  Mgr. Stanislava Typovská  Ing. Hana Dvořáková A 313
4. S VS  Mgr. Milena Šrubařová  PaedDr. Lenka Schneiderová A 314