třída obor vzdělání třídní učitel zastupující třídní učitel učebna šatna
I. O G8 Mgr. Tomáš Horut Mgr. Eva Kristalasová D 290 13
1. A G/G Mgr. Naděžda Kurowská Mgr. Hana Hůlová A 219 2
1. B G PhDr. Pavel Carbol, Ph.D. Mgr. Aneta Gavlasová A 220 3
2. A G/G  Mgr. Jana Fucimanová  Mgr. Naděžda Kurowská A 303 4
2. B G  Mgr. Stanislava Typovská  Ing. Hana Dvořáková A 304 5
2. S VS  Mgr. Milena Šrubařová  Mgr. Lenka Schneiderová B 208 6
3. A G/G Mgr. Libor Lepík Mgr. Eva Chlebková A 123 7
3. B G Mgr. Hana Hůlová Mgr. Alena Friedlová A 124 8
3. S VS Mgr. Lenka Svobodová Mgr. Milena Šrubařová A 203 9
4. A G/G Mgr. Tomáš Horut Mgr. Lenka Horutová A 312 10
4. B G Mgr. Stanislava Typovská Mgr. Brigita Bužková A 313 boxy
4. C G PaedDr. Marie Bednářová Mgr. Pavel Mynář A 314 11
4. S VS Mgr. Martina Janecká Ing. Jana Sojková A 316 12
V5. S VS Mgr. Dagmar Krublová Mgr. Martina Janecká A 123