logo_kr

Náplň činnosti Klubu rodičů při Gymnáziu a Střední odborné škole Frýdek-Místek, z.s.:

Klub rodičů pomocí členských příspěvků a jiných finančních naplňuje účel spolku, t.j. především spolupracuje se školou při zajišťování školních akcí, podporuje mimoškolní zájmové činnosti žáků, pomáhá při morální, materiálové a finanční podpoře kvality výuky a výchovy a pomáhá při profilování působnosti školy.
Nejvýznamnější a již tradiční akcí je ples Klubu rodičů spojený s představením maturitních tříd.

Výbor Klubu děkuje všem rodičům za poskytnuté příspěvky na školní rok 2020-21.

Stanovy klubu k nahlédnutí v pdf.

Pravidla čerpání prostředků z KR v pdf.

IČ: 64121194

Složení Výboru Klubu rodičů:

Předseda: Mgr. Kateřina Langrová

Místopředseda: doc. Ing. Kateřina Skotnicová, Ph.D

Členové:
Blanka Pekárková
Ivona Gřesová
Markéta Závodná
Ing. Radek Michalák

Pozvánka na valnou hromadu Klubu rodičů, která se bude konat 3.11. 2021 v 16 hodin ve třídách v pdf.

Zápis z jednání Klubu rodičů 2. 9. 2021 v pdf.

Zápis z jednání Klubu rodičů 5. 10. 2021 v pdf.