logo_kr

Náplň činnosti Klubu rodičů při Gymnáziu a Střední odborné škole Frýdek-Místek, z.s.:

Klub rodičů pomocí členských příspěvků a jiných finančních naplňuje účel spolku, t.j. především spolupracuje se školou při zajišťování školních akcí, podporuje mimoškolní zájmové činnosti žáků, pomáhá při morální, materiálové a finanční podpoře kvality výuky a výchovy a pomáhá při profilování působnosti školy.
Nejvýznamnější a již tradiční akcí je ples Klubu rodičů spojený s představením maturitních tříd. V letošním školním roce se uskuteční ples Klubu rodičů dne 1. 3. 2019 v prostorách Národního domu ve Frýdku-Místku. Rádi přivítáme pomoc všech členů Klubu a přátel školy při zajištění soutěže o ceny, která je tradiční součástí této naší akce.

Vážení rodiče, obracíme se na Vás, s prosbou o poskytnutí cen, případně sponzoringu, pokud je to ve Vašich možnostech.

Výbor Klubu děkuje všem rodičům za poskytnuté příspěvky na školní rok 2018-19.

Stanovy klubu k nahlédnutí v pdf.

Pravidla čerpání prostředků z KR v pdf.

IČ: 64121194

Složení Výboru Klubu rodičů:

Předseda: Mgr. Kateřina Langrová

Místopředseda: doc. Ing. Kateřina Skotnicová, Ph.D

Členové:
Blanka Pekárková
Ivona Gřesová
Markéta Závodná
Ing. Radek Michalák