První pololetí: 2. 9. 2019 – 30. 1. 2020

Druhé pololetí: 1. 2. 2020 – 30. 6. 2020

Žákům se vydávají vysvědčení s datem 30. 1. 2020 za první pololetí a s datem 30. 6. 2020 za druhé pololetí.

Termín školních výletů pro 4. ročník: st 4. – pá 6. 9. 2019 a po 9. 9. – st 11. 9. 2019

Adaptační pobyt pro žáky 1. ročníků: čt 5. 9. a  pá 6. 9. 2019

Ústní maturitní zkoušky v opravném termínu: po 2. 9. 2019

První třídní schůzka: plenární schůze Klubu rodičů ve třídách a třídní schůzky st 2. 10. 2019 v 16.00 hod.

Podzimní prázdniny: út 29. 10. a st 30. 10. 2019

Druhá třídní schůzka: st 13. 11. 2019 v 16.00 hod.

Setkání s výchovnými poradci ZŠ: čt 7. 11. 2019

První den otevřených dveří: čt 5. 12. 2019 9.00 – 16.00 hod.

Vánoční prázdniny: po 23. 12. 2019 – pá 3. 1. 2020

Jednodenní pololetní prázdniny: pá 31. 1. 2020

Druhý den otevřených dveří: čt 6. 2. 2020 14.30 – 17.00 hod.

Školní ples: pá 21. 2. 2020

Lyžařský kurz pro 1. ročník: bude upřesněno

Jarní prázdniny: po 24. 2. – ne 1. 3. 2020

Velikonoční prázdniny: čt 9. 4. 2020

I. kolo přijímacího řízení bude upřesněno dle pokynů zřizovatele (období od 12. 4. – 28. 4. 2020) a event. II. kolo bude upřesněno dle zájmu žáků v I. kole.

Třetí třídní schůzka: čt 2. 4. 2020 v 16.00 hodin ve třídách

Praktické zkoušky profilové části: 1. 4. 2020

Maturitní zkoušky: 2. 5. – 10. 6. 2019

Turistický kurz pro 3. ročník: po 15. 6. – pá 19. 6. 2020

Termín školních výletů: st 24. 6. a čt 25. 6. 2020

Termín školních výletů pro budoucí 4. ročník: 9. – 11. 9. 2020

Hlavní prázdniny: st 1. 7. 2020 – po 31. 8. 2020

Školní rok 2020-2021 – začátek: út 1. 9. 2020