První pololetí: 3. 9. 2018 – 31. 1. 2019

Druhé pololetí: 1. 2. 2019 – 28. 6. 2019

Žákům se vydávají vysvědčení s datem 31. 1. 2019 za první pololetí a s datem 28. 6. 2019 za druhé pololetí.

Termín školních výletů pro 4. ročník: st 5. – pá 7. 9. 2018

Adaptační pobyt pro žáky 1. ročníků: čt 6. 9. a  pá 7. 9. 2018

Ústní maturitní zkoušky v opravném termínu: út 11. 9. 2018 a st 12. 9. 2018

První třídní schůzka: plenární schůze Klubu rodičů ve třídách a třídní schůzky st 3. 10. 2018 v 16.00 hod.

Podzimní prázdniny: po 29. 10. a út 30. 10. 2018

Druhá třídní schůzka: st 7. 11. 2018 v 16.00 hod.

Setkání s výchovnými poradci ZŠ: čt 6. 12. 2018

První den otevřených dveří: čt 6. 12. 2018 9.00 – 16.00 hod.

Vánoční prázdniny: so 22. 12. 2018 – st 2. 1. 2019

Jednodenní pololetní prázdniny: pá 1. 2. 2019

Druhý den otevřených dveří: čt 7. 2. 2019 14.30 – 17.00 hod.

Školní ples: pá 1. 3. 2019

Lyžařský kurz pro 1. ročník: bude upřesněno

Jarní prázdniny: po 18. 2. – ne 24. 2. 2019

Velikonoční prázdniny: čt 18. 4. 2019

I. kolo přijímacího řízení bude upřesněno dle pokynů zřizovatele (období od 12. 4. – 26. 4. 2019) a event. II. kolo bude upřesněno dle zájmu žáků v I. kole.

Třetí třídní schůzka: čt 4. 4. 2019 v 16.00 hodin ve třídách

Praktické zkoušky profilové části: 3. 4. 2019

Maturitní zkoušky: 2. 5. – 10. 6. 2019

Turistický kurz pro 3. ročník: po 17. 6. – pá 21. 6. 2019

Termín školních výletů: út 25. 6. a st 26. 6. 2019

Termín školních výletů pro budoucí 4. ročník: 4. – 6. 9. 2019

Hlavní prázdniny: so 29. 6. 2019 – ne 1. 9. 2019

Školní rok 2018-2019 – začátek: po 2. 9. 2019