První pololetí: 1. 9. 2020 – 28. 1. 2021

Druhé pololetí: 1. 2. 2021 – 30. 6. 2021

Žákům se vydávají vysvědčení s datem 28. 1. 2021 za první pololetí a s datem 30. 6. 2021 za druhé pololetí.

Termín školních výletů pro 4. ročník: st 9. 9. – pá 11. 9. 2020 a st 23. 9. – pá 25. 9. 2020 (4. S)

Adaptační pobyt pro žáky 1. ročníků: čt 10. 9. a  pá 11. 9. 2020

Ústní maturitní zkoušky v opravném termínu: út 1. 9. 2020

První třídní schůzka: plenární schůze Klubu rodičů ve třídách a třídní schůzky st 30. 9. 2020 v 16.00 hod.

Podzimní prázdniny: čt 29. 10. a pá 30. 10. 2020

Druhá třídní schůzka: st 4. 11. 2020 v 16.00 hod.

Setkání s výchovnými poradci ZŠ: 5. 11. 2020

První den otevřených dveří: čt 3. 12. 2020 12.00 – 17.00 hod.

Vánoční prázdniny: st 23. 12. 2020 – ne 3. 1. 2021

Jednodenní pololetní prázdniny: pá 29. 1. 2021

Druhý den otevřených dveří: čt 4. 2. 2021 14.30 – 17.00 hod.

Školní ples: pá 19. 2. 2021

Lyžařský kurz pro 1. ročník: bude upřesněno

Jarní prázdniny: po 1. 3. – ne 7. 3. 2021

Velikonoční prázdniny: čt 1. 4. 2021

I. kolo přijímacího řízení bude upřesněno dle pokynů zřizovatele (období od 12. 4. – 28. 4. 2021) a event. II. kolo bude upřesněno dle zájmu žáků v I. kole.

Třetí třídní schůzka: čt 8. 4. 2021 v 16.00 hodin ve třídách

Praktické zkoušky profilové části: 7. 4. 2021

Maturitní zkoušky: 2. 5. – 30. 6. 2021

Turistický kurz pro 3. ročník: po 14. 6. – pá 18. 6. 2021

Termín školních výletů: čt 24. 6. a pá 25. 6. 2021

Termín školních výletů pro budoucí 4. ročník: bude upřesněno

Hlavní prázdniny: čt 1. 7. 2021 – út 31. 8. 2021

Školní rok 2020-2021 – začátek: st 1. 9. 2021