Struktura školního řádu

Hlava I Práva a povinnosti nezletilých žáků, jejich zákonných zástupců a zletilých žáků

Hlava II Provoz a vnitřní režim školy a školského zařízení

Hlava III Podmínky zajištění bezpečnosti žáků

Hlava IV Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků

Hlava V Pravidla hodnocení žáků

Příloha 4

Zkratky

Celý školní řád obsahuje 32 stran.

Doplnění a změny vůči minulému školnímu roku jsou vyznačeny barevně.

Školní řád 2019-2020 ke stažení v pdf.