Přihlašování k maturitní zkoušce v jarním termínu 2019

Bývalí žáci, kteří byli neúspěšní u maturitní zkoušky a mají ještě maturitní termín a budou maturovat v jarním termínu, se musí k maturitě přihlásit do 30. 11. 2018 u Mgr. Lenky Horutové. Možno v úterý 27.11. 2018 v kabinetě Mgr. Horutové – kabinet chemie – od 9.00 do 12.00 hod., nebo se s ní telefonicky domluví na termínu odevzdání přihlášky k maturitě – telefon do školy 558 441 351. 

Současní žáci odevzdají přihlášky do 29. 11. 2018 svým třídním učitelům.

 

Informace k maturitním zkouškám 2018 – 2019

Informace pro žáky 4. ročníku k maturitním zkouškám v pdf.

Novinky v konání maturitní zkoušky 2019 v pdf.

Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky, dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky a celkového hodnocení maturitní zkoušky v pdf

Termíny pro 4. ročník v xls


Maturitní témata 2018 – 2019

Maturitní témata 2018-2019 – obor gymnázium

Biologie v pdf
Dějepis v pdf
Deskriptivní geometrie v pdf
Fyzika v pdf
Jazyk francouzský v pdf
Jazyk anglický v pdf
Jazyk anglický – zaměření technické v pdf
Jazyk německý v pdf
Jazyk ruský v pdf
Matematika v pdf
Umění a kultura v pdf
Zeměpis a geologie v pdf
ZSV v pdf
Chemie v pdf
IVT v pdf

Maturitní témata 2018-2019 – obor veřejnosprávní činnost

Právo v pdf
Veřejná správa v pdf
Matematika v pdf

 


Seznam literárních děl k maturitě z českého jazyka ve školním roce 2018-2019

Seznam literárních děl k maturitě v pdf.


Hodnocení zkoušek profilové části MZ ve školním roce 2017-2018

Hodnocení zkoušek profilové části MZ v pdf.


Pročtěte si informace a nacvičte testy, které se nacházejí na www.novamaturita.cz


Testy z matematiky v tabulce s výsledky pro nácvik ke státní maturitě:

Ilustrační test 13 test výsledky záznamový arch
Ostrý test 13 jaro test výsledky  
Ostrý test 13 podzim test výsledky  
Ilustrační test 14 test výsledky záznamový arch
Ilustrační test 14 druhý test výsledky záznamový arch
Ostrý test 14 jaro test výsledky záznamový arch
Ostrý test 14 podzim test výsledky záznamový arch
Ilustrační test 15 test výsledky záznamový arch
Ostrý test 15 jaro test výsledky záznamový arch
Ostrý test 15 podzim test výsledky záznamový arch
Katalog požadavků základní 2015 od str. 13 i s výsledky    
Soubor vzorových úloh Sbírka    
Ostrý test 16 jaro test výsledky záznamový arch
Ostrý test 16 podzim test výsledky záznamový arch
Ostrý test 17 jaro test výsledky záznamový arch
Ostrý test 17 podzim
test výsledky záznamový arch
Ostrý test 18 jaro
test výsledky záznamový arch
Ostrý test 18 podzim
test výsledky záznamový arch

Staré testy ke státní maturitě 2008, 2010, 2011, 2012.

Všechny testy základní úrovně jsou vypočítány i s postupy na moodlu 2013 v kurzu pro 4. ročník s názvem: Seminář Matematika 4R Horut. Heslo pro vstup do kurzu je maturita.

Další testy pro nácvik ke státní maturitě z matematiky.

Výpočty ze sbírky kromě kapitoly Analytická geometrie v pdf nebo v docx.

Doplněk č. 1 s kratšími postupy u dvou příkladů v docx.

Výpočty ze sbírky – kapitola Analytická geometrie – videa
1. část
2. část


Okruhy pro nácvik školní maturity z matematiky v pdf.


Co potřebujete umět z matematiky pro studium na VŠ.


Kódy studijních programů vysokých škol k 17. 8. 2015.

Katalog studijních oborů na vysokých školách.

Odkaz pro zájemce o studium na vysokých školách http://www.vysokeskoly.cz/sekce/studium-na-vysoke-skole.

Seznam vysokých škol a další informace o vysokých školách je na odkaze: http://www.vysokeskoly.cz/

Seznam vysokých škol je na odkaze:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/prehled-vysokych-skol-v-cr-3 nebo na http://www.vejska.cz/vysoke-skoly/prehled

Doporučujeme navštívit stránky www.infoabsolvent.cz. Je zde umístěna úplná vzdělávací nabídka všech vyšších odborných škol v ČR s množstvím informací o každé škole i oboru vzdělání.

Výchovná poradkyně Hana Konečná doporučuje navštívit internetové stránky http://www.unium.cz. Jsou zde informace, které studenti vysokých škol uvádějí o školách, na kterých studují. Tyto stránky mohou pomoci hlavně žákům 4. ročníku při výběru vysoké školy.
Stránky umožní žákům zjistit, co konkrétně se na jednotlivých VŠ studuje – dokonce umožňuje i prohlédnout si zápisky z hodin, ukázky testů, atd., prohlédnout si názory studentů jednotlivých škol na jejich fakultu a školu – každá škola i fakulta má svou vlastní skupinu s diskusními fóry, fotografiemi, atd., komunikovat se studenty VŠ

Výchovná poradkyně Milena Šrubařová doporučuje navštívit internetové stránky www.primat.cz. Jsou zde informace, které studenti vysokých škol uvádějí o školách, na kterých studují. Tyto stránky mohou pomoci hlavně žákům 4. ročníku při výběru vysoké školy.
Portál www.primat.cz je tvořen studenty vysokých škol, kteří mimo jiné na fakultních fórech v sekci „Dotazy středoškoláků“ radí a odpovídají studentům středních škol, jak zvládnout přijímačky, jak správně zvolit školu či obor, jak se připravit na studium na vysoké škole atd. Středoškoláci tak pomocí portálu www.primat.cz s vysokoškoláky komunikují a zjišťují potřebné informace.

Video z Palackého univerzity.

Prohlédněte si volně přístupné testy na www.sokrates.cz.

Prohlédněte si volně přístupné testy na www.aleph.cz Masarykovy univerzity.

Výchovná poradkyně Hana Konečná doporučuje navštívit internetové stránky www.neflakamse.cz. Týká se profesních a vzdělávacích možností.