1. ročník  
Laboratorní práce č.1 Bezpečnost
Laboratorní práce č.2 Práce se sklem a plynovým kahanem
Laboratorní práce č.3 Chemické směsi
Laboratorní práce č.4 Typy chemických reakcí
Laboratorní práce č.5 Příprava chemicky čisté látky
Laboratorní práce č.6 Rychlost chemických reakcí
Laboratorní práce č.7 Protolytické reakce
Laboratorní práce č.8 Vodík, kyslík a jejich sloučeniny
Laboratorní práce č.9 Halogeny
Laboratorní práce č.10 Chalkogeny

 

2. ročník  
Laboratorní práce č.1 p prvky 1
Laboratorní práce č.2 p prvky – kovy
Laboratorní práce č.3 s prvky
Laboratorní práce č.4 d prvky
Laboratorní práce č.5 Kvalitativní chemická analýza
Laboratorní práce č.6 Kvantitativní chemická analýza
Laboratorní práce č.7 Uhlovodíky – názvosloví a struktura
Laboratorní práce č.8 Uhlovodíky nasycené
Laboratorní práce č.9 Uhlovodíky nenasycené
Laboratorní práce č.10 Uhlovodíky aromatické

 

3. ročník  
Laboratorní práce č.1 Halogenderiváty
Laboratorní práce č.2 Kyslíkaté deriváty – alkoholy a fenoly
Laboratorní práce č.3 Aldehydy a ketony
Laboratorní práce č.4 Karboxylové kyseliny
Laboratorní práce č.5 Funkční deriváty karboxylových kyselin
Laboratorní práce č.6 Substituční deriváty karboxylových kyselin
Laboratorní práce č.7 Heterocyklické sloučeniny – alkaloidy
Laboratorní práce č.8 Sacharidy
Laboratorní práce č.9 Lipidy
Laboratorní práce č.10 Bílkoviny