Informace pro zákonné zástupce – v doc nebo v pdf. Ze souboru odstřihnout a vyplnit spodní část a žák ji odevzdá ve škole do 30. 1. 2020 – souhlas zákonného zástupce s účastí na kurzu.

Co s sebou na LSVVZ a telefonní číslo na vedoucí kurzu-2020 v pdf.

Prohlášení zákonného zástupce žáka -2020 –  v docx nebo v pdf. Vyplnit a odevzdat obě části při odjezdu na kurz – že je žák zdravý a nebyl ve styku s infekční nemocí a že má seřízené vázání.

Lyžařský kurz žáku 1. ročníku – termín: neděle 9. 2. – pátek 14. 2. 2020.

Místo konání: Skiareál Kohutka

Předběžná cena: 4200 Kč (strava, ubytování, doprava, vleky, pitný režim)

Přihláška na lyžařský a snowboardový kurz 2020 v doc.

Druhá splátka – 2000 Kč – do 25. 11. 2019.

Třetí splátka – 1200 Kč – do 15. 1. 2020. Obě splátky možno zaplatit najednou – 3200 Kč – do 25. 11. 2019. Číslo účtu je uvedeno na přihlášce na lyžařský a snowboardový kurz – viz výše.