Přihláška na lyžařský kurz pro žáky 1. A a 1. B v docx nebo v pdf.

Přihláška pro žáky 2. O bude dodána později.

Druhá splátka na lyžařský kurz pro čtyřleté gymnázium do 20. 11. 2020 je 2000 Kč.

Třetí splátka pro čtyřleté gymnázium bude do 20. 1. 2021 a bude činit 1400 Kč.

Obě splátky pro čtyřleté gymnázium možno zaplatit najednou ve druhé splátce (tj. najednou 3400 Kč).

Informace k platbě jsou uvedeny na přihlášce na kurz.