Lyžařské kurzy pro 1. A, 1. B a II. O byly zrušeny.

Zaplacené zálohy budou zákonným zástupcům vráceny na jejich účty.