Krouch 2019-2020

KrouCh – první kolo

Drazí přátelé a nadšenci chemie. Je tady listopad a s ním opět náš kroužek chemie. V prvním kole si zopakujeme znalosti základní školy (uhlovodíky, oxidy, vyčíslení chemických rovnic) a také oxidy v přírodě. Doufáme, že se vám toto kolo bude líbit a těším se na vaše řešení.

Nejzazší termín odevzdání prvního kola je pondělí 16. prosince 2019. Pokud se tedy rozhodnete úlohy KrouChu řešit, vypracované úkoly odevzdávejte buď osobně Martinu Kohutovi (2.B – A 304) nebo Petru Zemanovi (1.B – A 220), eventuálně svým vyučujícím chemie.

Úlohy 1. kola v pdf nebo v docx.

 

KrouCh – druhé kolo

Milí řešitelé KROUChu,

je tady druhé kolo letošního ročníku, ve kterém se podíváme na alkalické kovy a kovy alkalických zemin. Zopakujeme si sloučeniny, které vytvářejí, a spočítáme pár jednoduchých příkladů.

Vyřešené úlohy odevzdejte do 21. února 2020 buď osobně (Martinu Kohutovi  2.B  –  A304 , Petru Zemanovi 1.B – A220), nebo vyučujícímu chemie.

Zadání v pdf nebo v docx.

 

KrouCh – třetí kolo

Krouch 3. kolo v docx.   Odevzdejte do 12. 6. 2020