Kritéria pro přijímací řízení do 1. ročníku pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, denní forma vzdělávání v pdf.

Kritéria pro přijímací řízení do 1. ročníku pro obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium, zaměření: technické v pdf.

Kritéria pro přijímací řízení do 1. ročníku pro obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium, zaměření: všeobecné v pdf.