Vážení rodiče, 

vzhledem k mimořádnému opatření, které vyhlásilo Ministerstvo zdravotnictví ČR, se nekonala v červnu 2021 schůzka s rodiči žáků nastupujících od 1. 9. 2021 do 1. ročníku.

Schůzka se uskuteční (pokud to bude možné) ve čtvrtek 2. 9. 2021 v 15.30 hod. ve školní jídelně.

Věnujte, prosím, proto pozornost následujícím informacím:

Adaptační pobyt se uskuteční. Organizace pobytu bude upřesněna podle aktuální epidemiologické situace. Informace v pdf.

Učebnice pro 1. ročník čtyřletého gymnázia, zaměření: technické v xlsx. Učebnice si žáci kupují sami s výjimkou učebnice a pracovního sešitu do anglického jazyka. Pokyny k zajištění učebnice a pracovního sešitu do anglického jazyka jsou uvedeny na konci tabulky.

Učebnice pro 1. ročník čtyřletého gymnázia, zaměření: všeobecné v xlsx. Učebnice si žáci kupují sami s výjimkou učebnice a pracovního sešitu do anglického jazyka. Pokyny k zajištění učebnice a pracovního sešitu do anglického jazyka jsou uvedeny na konci tabulky.

První cizí jazyk je pro všechny žáky jazyk anglický.

Skupiny druhého cizího jazyka byly vytvořeny podle zájmu žáků. Bude se vyučovat jazyk německý a jazyk ruský.

Učebnice do německého a ruského jazyka si žáci zajišťují sami.