Informace pro rodiče žáků nastupujících do 1. ročníku osmiletého gymnázia od 1. 9. 2021

Informace pro rodiče žáků nastupujících do 1. ročníku čtyřletého gymnázia od 1. 9. 2021 

Prodej obědů

Zahájení školního roku dne 1. 9. 2021

Výuka od 1. 9. do 3. 9. 2021

Prosíme žáky 1.A, 1.B a 1.O, aby ve středu 1. září 2021 donesli při svém nástupu do školy ukázat třídním učitelům ke kontrole vysvědčení za poslední ročník základní školy. Tj. 1.A a 1.B z deváté třídy a 1.O z páté třídy.