Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání

https://prijimacky.cermat.cz

Přihláška pro čtyřleté a osmileté studium v pdf (staženo z cermatu)

Návod pro vyplnění přihlášky (na cermatu)

Přijímačky bez obav – příprava na jednotnou přijímací zkoušku (na cermatu)

Zadání všech předchozích ilustračních i ostrých testů řešení některých testů je na stránkách cermatu: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

Zadání a řešení všech testů z matematiky a z češtiny je na stránkách https://www.statniprijimacky.cz/