Pavel Carbol v novinách a televizi

21. 8. 2019 vystoupil Pavel Carbol v pořadu Dobré ráno na ČT2. V rozhovoru s komentátory hovořil o prvním výročí vstupu vojsk Varšavské smlouvy na naše území. První vstup na ČT2. Druhý vstup na ČT2.

24. 8. 2019 vyšel v Mladé frontě Dnes další článek našeho kolegy Pavla Carbola s názvem Ďábelské dělení Evropy, ve kterém autor popisuje okolnosti vzniku paktu Molotov – Ribbentrop a jeho důsledky. Článek v pdf.

 

Důležité upozornění

Upozorňujeme zákonné zástupce a rodiče nezletilých žáků a zletilé žáky, že klasifikace za 2. pololetí šk. roku 2018/2019 je dostupná ve webové aplikaci Bakalář pod přihlášením žáka.

Vedení školy