Informace pro žáky a rodiče

Milí žáci, vážení zákonní zástupci.

Provoz školy zůstává zatím i ve druhém pololetí školního roku 2020/2021 ve stejném režimu jako doposud.  Žáci se proto budou i od 1. února 2021 vzdělávat pouze distančně.

PhDr. Pavel Carbol, Ph.D.

       ředitel školy

Školní kolo Zeměpisné olympiády

Ve složité době přijali naši žáci – mladí geografové výzvu k účasti v letošním kole zeměpisné olympiády.  Školní kolo se uskutečnilo v online prostředí Microsoft Teams v pondělí 25. 1.
 
Výsledky a postupující do okresního kola:
Kategorie A (6. třída 1.O): Hugo Čmiel
Kategorie B (7. třída- 2.O):  1. místo Adam Dryšl, 2. místo Eliška Gřundělová, 3. místo Tomáš Kornel
Kategorie D (SŠ):  1. místo David Szotkowski 4.A, 2. místo Jiří Preiner 2.B, 3. místo Matyáš Kohut 2.A.
Okresní kolo letos pořádá online Masarykova univerzita a účast našich vítězů bude jistě novou zkušeností a výzvou zároveň.
Po obnovení prezenční výuky obdrží všichni účastníci školního kola z dotace Klubu rodičů drobnou odměnu, žáci umístění na 1.-3. místě věcné ceny. 
Vítězům blahopřejeme a přejeme v okresním kole hodně štěstí a úspěchů při řešení úloh.

Výsledky školního kola Astronomické olympiády

Do školního kola Astronomické olympiády, které probíhalo online, se zapojilo 8 žáků, z toho je 6 úspěšných řešitelů. V kategorii G,H jsou úspěšní řešitelé Anežka Balounová, Michaela Opělová, Jan Vondrouš, Tomáš Kornel, Pavel Křivý z 2. O,  a v kategorii C, D se stal úspěšným řešitelem Tomáš Svoboda z 2. B.

diplomy

Úspěšní řešitelé tak  postupují do krajského kola, které bude probíhat online formou do 20.3. 2021.

Předmětová komise fyziky žákům děkuje za účast a úspěšným řešitelům blahopřeje a přeje jim bystrou hlavu a radost z poznání při řešení krajského kola.

Informace k ISIC

INFORMACE K ISIC 

PLATNOST PRŮKAZŮ SE AUTOMATICKY PRODLUŽUJE DO 31. 1. 2021

Vzhledem k aktuální nejasné situaci v souvislosti s pandemií COVID-19 jsme se rozhodli automaticky prodloužit platnost všech průkazů ISIC, ITIC a ALIVE do 31. 1. 2021, a to všem držitelům průkazů s platností do prosince 2020.  

POZOR! Takto prodloužený průkaz nebude možné uplatnit v dopravě, a to jak městské i meziměstské.

Všechny prodloužené průkazy budou platné pouze do 31. 1. 2021, pro používání průkazu po zbytek roku 2021 proto bude potřeba standardní revalidační známka.

Žáci, kteří mají platnost ISIC do konce roku 2020, si mohou prodloužení vyřídit na sekretariátě školy.

Úřední hodiny sekretariátu: Pondělí – pátek       7.00 – 13.00 (nebo po telefonické domluvě).

Poplatek za revalidační známku činí 180,- Kč (platba osobně na sekretariátě).