Rekonstrukce hlavního vstupu budovy školy a šaten

V uplynulém školním roce byla v naší škole úspěšně realizovaná investice ze strany zřizovatele – Moravskoslezský kraj. Jednalo se o rekonstrukci hlavního vstupu budovy školy a šaten. Původní vstupní prostory pro žáky byly z roku 1985 a nebyly dosud rekonstruovány. Vstup byl řešen bez recepce, šatny tvořily původní kóje z pletiva, kryty otopných těles byly z laminátových desek stejně jako obklady stěn.  Předmětem rekonstrukce uvedených prostor byla úprava dispozic, včetně řešení recepce, provedení výměny nášlapných vrstev podlah, nových podhledů, vybavení prostor novým nábytkem a uzamykatelnými šatními skříňkami.

V prvních zářijových dnech začaly nově rekonstruované prostory sloužit žákům i zaměstnancům a reprezentovat školu u veřejnosti, která jimi vstupuje do areálu. Poděkování za zvýšení konkurenceschopnosti budovy naší školy patří kromě zřizovatele i zhotoviteli, a sice firmě TECHARTSTAV a.s.

Fota.

Dny NATO na GSOŠ

Dne 17. 9. 2021 naši školu navštívili dva američtí piloti Severoatlantické aliance, kteří do našeho kraje zavítali v souvislosti s každoroční akcí Den NATO, jež bývá uskutečněna na nedalekém letišti v Mošnově za účelem osvěty veřejnosti o činnosti této nadnárodní organizace.

Lt. David Miller a SgtLeger si pro naše žáky připravili krátké povídání, v němž popsali náplň jejich činnosti, které doplnili poutavými obrázky a videy. Posluchačům byl rovněž vyhrazen čas na kladení dotazů zástupcům Severoatlantické aliance, kteří žákům poskytli autentický a poučný pohled na činnost této organizace a na každodenní život v armádě. Nechybělo ani povídání o letadlu B-52, se kterým mají oba bohaté zkušenosti.

Na závěr byla pro piloty v doprovodu našich učitelů Bc. Michala Bakera a Mgr. Petra Exnera připravena prohlídka prostorů školy, díky níž si mohli hosté prohlédnout jak některé specializované učebny, tak nově zrenovované prostory šaten.

Fota z akce.

 

 

Čtvrťáci v Praze

Ve dnech 8. až 10. září 2021 se navzdory covidu uskutečnil výlet do Prahy pro 4. ročník. Každý den jsme měli připravený zajímavý program a zároveň nám zůstal také volný čas pro sebe a kamarády. Viděli jsme mnoho známých kulturních památek Prahy a navštívili jsme Národní muzeum, kde byl pro nás přichystaný program. Velký dojem na nás udělalo také Národní divadlo a jeho prostory, kde jsme se dověděli mnoho zajímavostí o stavbě a obecně historii divadla.

Z výletu jsme si všichni odnesli skvělé zážitky a těšíme se na další společnou akci. Děkujeme paní učitelce Typovské a paní učitelce Svobodové za společně prožitý výlet.

 

Adaptační pobyt

V průběhu dvou prosluněných dnů 9. 9. – 10. 9. 2021 se v areálu Gymnázia a SOŠ  uskutečnil adaptační pobyt pro žáky nastupující do  1. ročníků.

Jsme rádi, že obzvláště v současné situaci, po dlouhém období distanční výuky, jsme mohli pobyt zrealizovat. Věříme, že společné zážitky podpoří  adaptaci žáků na nové prostředí a utuží třídní kolektiv.

Fota.

Exkurze do Světa vědy a techniky – Roboti v denním životě

Dne 3. 9. se žáci 3. O účastnili exkurze, která byla zaměřena na robotiku.

Vzdělávací program rozšířil znalosti žáků v oblasti robotiky – uvědomili si, co to vlastně robot je a jakým způsobem funguje.

Dozvěděli se, kde všude se mohou s robotem setkat.

V praktické části lekce se sami pokusili sestavit si vlastního robota z Lega a zkusili jej také naprogramovat.

Intuitivně se naučili základům algoritmizace.

Fota z akce.