Školní kolo zeměpisné olympiády

Dne 28. 1. 2020 se konalo školní kolo zeměpisné olympiády pro čtyřleté obory vzdělávání a třídní kolo zeměpisné olympiády pro G8.

Výsledky:

Ve třídě 1.O zvítězili 2 žáci se stejným počtem bodů: Tomáš Kornel a Jakub Ševčík

V oborech G4:

1. místo: Tereza Pustková 2.B

2. místo: David Szotkowski 3.A

3. místo: Martin Kohut 2.B

Vítězům blahopřejeme.

Krajský úspěch žákyně naší školy Kristýny Řehové

Žákyně naší školy Kristýna Řehová se zúčastnila soutěže organizované Moravskoslezským krajem  o nejzajímavější multimediální prezentaci na téma „Znám historii, kulturu a každodenní život našich sousedů – Poláků“.  Kristýna se  rámci své  kategorie – 2. stupeň středních škol (druhou je kategorie pro základní školy), umístila na 2. místě. Její prezentace se věnovala problematice nacistických koncentračních táborů na území okupovaného Polska za 2. světové války a několika příběhům konkrétních internovaných osob. Cílem soutěže je podpořit poznání Polska a Poláků ze strany nejmladší české generace. Taktéž zatraktivnit  přeshraniční spolupráci a turistický ruch. Ocenění žáci obdrželi hodnotné ceny od Moravskoslezského kraje a Opolského vojvodství. To navíc výherce pozve na jaře k prohlídce několika míst ve svém regionu. Vyhlášení výsledků soutěže svou účastí podpořil náměstek hejtmana pro školství a sport pan Mgr. Stanislav Folwarczny. Kristýně blahopřejeme a doufáme, že i do příštího ročníku soutěže se přihlásí kreativní a průbojní žáci naší školy. Fota.

Odkaz na krajský web s výsledky jednotlivých kategorií zde.

 

Druhé kolo Krouchu

Milí řešitelé KROUChu,

je tady druhé kolo letošního ročníku, ve kterém se podíváme na alkalické kovy a kovy alkalických zemin. Zopakujeme si sloučeniny, které vytvářejí, a spočítáme pár jednoduchých příkladů.

Vyřešené úlohy odevzdejte do 21. února 2020 buď osobně (Martinu Kohutovi  2.B  –  A304 , Petru Zemanovi 1.B – A220), nebo vyučujícímu chemie.

Zadání v pdf nebo v docx.