European Science Day for Youth

S žáky naší školy jsme se zapojili do 17. ročníku ESDY – European Science Day for Youth – Evropského dne vědy pro mladé. Letošní ročník měl společné téma „Science in the kitchen“ – „Věda v kuchyni“. Experimentovali jsme doma v kuchyni a některá natočená videa sklidila údiv poroty. Každý účastník ESDY obdržel diplom z Bruselu od MILSET Europe.

V letošním roce porota hodnotila 72 videí. Kritéria hodnocení byla předem daná:

1) délka vystoupení (soutěžící vystupuje sám a má na své vystoupení maximálně 5 minut, má právo čas nevyčerpat, ale nesmí ho překročit; maximálně 5 bodů);

2) předvedení pokusu (maximálně 5 bodů);

3) originalita a nápaditost pokusu (maximálně 5 bodů);

4) pracnost a tvůrčí aktivita při domácí přípravě pokusu (maximálně 5 bodů);

5) vysvětlení pokusu (maximálně 5 bodů).

Historie ESDY na škole: ESDY 2020 – Colours, ESDY 2019 – Waves, ESDY 2018 – Energy, ESDY 2017 – Sustainability, ESDY 2016 – Science in sport, ESDY 2015 – Light, ESDY 2014 – Crystals, ESDY 2013 – Water for thought, ESDY 2012 – Astronomy, ESDY 2011 – Chemistry, ESDY 2010 – Biodiversity, ESDY 2009 – Optics, ESDY 2008 – Solar Energy, ESDY 2007 – The Tops, ESDY 2006 – Water Fountains, ESDY 2005 – Water Rockets. ESDY od roku 2005 organizuje Klub malých debrujárů při gymnáziu FreeDeK pro děti Frýdku-Místku a okolí (Ostrava, Havířov, Dolní Benešov, Brno…)

Příhláška ke studiu 2. cizího jazyka

Přikládáme přihlášku ke studiu II. cizího jazyka:

Přihláška pro 2. cizí jazyk pro uchazeče o gymnázium technického zaměření v docx nebo v pdf

Přihláška pro 2. cizí jazyk pro uchazeče o gymnázium všeobecného zaměření v docx nebo v pdf

Žádáme zákonné zástupce, jejichž děti mají o studium na naší škole vážný zájem, aby vyplněnou přihlášku zaslali do úterý 4. 5. 2021 na adresu školy nebo e-mailem (formulář bude vyvěšen na www.gsos.cz v sekci PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ). Přihlášku mohou žáci také odevzdat v den konání jednotné přijímací zkoušky ve škole. Tuto informaci potřebujeme pro zjištění případného počtu žáků majících zájem o jazyky uvedené v přihlášce.

Vážení zákonní zástupci i uchazeči, upozorňujeme, že část žáků přijatých v I. kole nastoupí na jiné školy, a tak po předání zápisových lístků vznikne prostor pro okamžité přijímání dalších žáků původně na tento obor nepřijatých, kteří  u nás podali odvolání. Formulář odvolání bude vyvěšen na www.gsos.cz v sekci PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ.

Doporučujeme, abyste sledovali naše webové stránky www.gsos.cz. Případné nejasnosti je možno ověřit telefonicky na čísle 558 441 351.

Děkujeme Vám za důvěru a těšíme se na další spolupráci s Vámi.

MO Z6 – okresní kolo

Okresní kolo Matematické olympiády Z6 proběhlo distančně dne 31. 3. 2021. Úspěšnými řešiteli okresního kola MO Z6 se stali žáci, kteří dosáhli 9 a více bodů. Mezi úspěšnými řešiteli okresního kola jsou Hugo Čmiel a Antonín Zemek. Jménem předmětové komise matematiky blahopřeji k dosaženému úspěchu, Mgr. Libor Lepík.

Tomáš Kornel – vítěz MO Z7

Okresní kolo Matematické olympiády Z7 proběhlo distančně dne 31. 3. 2021. Úspěšnými řešiteli okresního kola MO Z7 se stali žáci, kteří dosáhli 9 a více bodů. Žákům umístěným na 1. – 3. místě budou zaslány diplomy a věcné odměny poštou na adresu gymnázia.

Tomáš Kornel v okresním kole zvítězil. Mezi úspěšnými řešiteli okresního kola jsou Jakub Ševčík, Karel Drozd, Michaela Opělová, Robin Franek, Tobias Raška a Jan Vondrouš.
Jménem předmětové komise matematiky blahopřeji k dosaženému úspěchu, Mgr. Libor Lepík.

Robin Gřunděl nejlepší v Klokanovi v okrese F-M

V okrese Frýdek-Místek se zúčastnilo Matematického KLOKANA celkem 1.894 žáků z 22 základních škol a 2 středních škol. Soutěžili v kategoriích Cvrček, Klokánek, Benjamin, Kadet, Junior a Student v nelehkých podmínkách „distanční“ doby.
Robin Gřunděl z 2. A se stal vítězem okresního kola Matematického KLOKANA 2021 – kategorie Junior.
Jménem předmětové komise matematiky blahopřeji k dosaženému úspěchu, Mgr. Libor Lepík