Aktuální stav PZ k 16. 5. 2022 14.30 hod.

Aktuální stav k 16. 5. 2022 pro obor vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium, denní forma vzdělávání, v pdf.

Aktuální stav k 16. 5. 2022 pro obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium, zaměření: všeobecné, denní forma vzdělávání, v pdf.

Aktuální stav k 16. 5. 2022 pro obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium, zaměření: technické, denní forma vzdělávání, 2. kolo, v pdf.

Návrh nového loga naší školy

Protože na naší škole letos končí střední odborná škola (Veřejnosprávní činnost), dojde k přejmenování školy.
Od 1. 9. 2022 budeme Gymnázium Cihelní, Frýdek-Místek, příspěvková organizace.
V této souvislosti dojde k úpravě školních stránek a mělo by se změnit i logo školy.
Proto vyhlašuji soutěž na nové logo školy. Autor loga, které budeme v následujících letech používat na školních stránkách, obdrží finanční odměnu 2000 Kč.
Můžete využít volna v příštích dnech a pokusit se navrhnout nové logo naší školy.
Loga zasílejte na moji školní adresu tomas.horut@gsosfm.cz. Komise z nich pak vybere to, které budeme používat.

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Uchazeči přijati do oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium, zaměření: technické, denní forma vzdělávání, ve školním roce 2022/2023 ve 2. kole přijímacího řízení v pdf.

Celkové výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023, obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium, zaměření technické ve 2. kole přijímacího řízení v pdf.

Skvělý úspěch autorského týmu Zuzka Škvárová – Ema Čerňáková

Žákyně tercie naší školy Zuzka Škvárová a Ema Čerňáková se zapojily do mezinárodní literárně-výtvarné soutěže Tvoříme vlastní vydavatelství.

V českém kole se umístily na prvním místě a získaly také cenu za výtvarné zpracování knihy. Dílo s názvem Příběh trosečníka bylo oceněno pro vyzrálý autorský styl, který má už prvky literatury pro dospělé.

Autorky postupují do mezinárodního kola a 7. června se zúčastní vyhlášení výsledků v Bialsko-Biale.

Blahopřejeme a držíme pěsti v dalším kole!

Fota z akce.

 

Volejbalový maraton

V pátek 6. 5. 2022 proběhl na naší škole 14. ročník Volejbalového maratonu.

Vítězem se stal Davteam, na 2. – 3. místě se umístily Zmiteam a Kafteam a 4. místo obsadil Cihlateam. Výkony všech týmů byly velice vyrovnané a hra probíhala na vysoké úrovni.

Po celou dobu turnaje vládla příjemná nálada.

Děkujeme žákům i absolventům za účast a těšíme se na další už 15. ročník.

Fota z akce.