Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2019 – 2020 1. kolo náhradní termín

Seznam přijatých uchazečů v 1. kole v náhradním termínu

Seznam přijatých uchazečů do prvního ročníku oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium, denní forma vzdělávání, ve školním roce 2019/2020 v pdf.

Seznam přijatých uchazečů do prvního ročníku oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium, zaměření: všeobecné, denní forma vzdělávání, ve školním roce 2019/2020 v pdf.

Krajské kolo SOČ

Dne 10. 5. 2019 se na VŠB-TU v Ostravě – Porubě konalo krajské kolo ve Středoškolské odborné činnosti. Náš student Matyáš Crhák vzorně reprezentoval naši školu. Se svou prací, která popisovala jeho dobrovolnickou činnost, obsadil krásné 4. místo. 

Všichni členové poroty Matyášovi vyjádřili obdiv a respekt k jeho práci.

Děkujeme Matyášovi a přejeme mu hodně sil a štěstí v jeho aktivitách.

Fota z akce na rajčeti.

Exkurze v Příboře

Dne 9. 5. 2019 byli žáci semináře ZSV v Příboře na exkurzi v Rodném domě Sigmunda Freuda a v Piaristickém klášteře.

I za špatného počasí šli po stopách zakladatele psychoanalýzy Sigmunda Freuda a dozvěděli se spoustu nových a podnětných informací.

Ohlédnutí za osvobozením Ostravy a generálem Štefánikem

Na přelomu dubna a května si česká veřejnost připoměla závěr druhé světové války a v rámci toho Česká televize odvysílala pořad historie.cs, který se tentokrát věnoval osvobození Ostravy a našeho regionu. Jeden z účinkujících byl kolega z učitelského sboru naší školy dr. Pavel Carbol. Ten pak také připoměl ve svém novinovém komentáři sté výročí úmrtí jednoho ze zakladatelů Československa Milana Rastislava Štefánika.

Odkaz na pořad historie.cs s Pavlem Carbolem zde.

Článek Pavla Carbola ze sobotní MF zde.