K čestnému prohlášení

Osobní údaje uvedené v Čestném prohlášení jsou zpracovávány na základě plnění právní povinnosti uložené škole usnesením vlády ČR č. 491 ze dne 30. 4. 2020. Údaje nebudou předávány nebo zpřístupňovány jiným osobám, s vyjímkou případů, kdy povinnost předání orgánům ochrany veřejného zdraví vyplývá ze zvláštního právního předpisu. Čestné prohlášení bude uchováno po dobu 1 roku, poté bude zlikvidováno v souladu s vydaným platným spisovým a skartačním řádem.

2. mezinárodní olympiáda v RJ

V pátek 6. března 2020 v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze proběhlo vyhodnocení online olympiády v ruském jazyce pořádané Ministerstvem školství RF ve spolupráci s Petrohradskou státní univerzitou a vlastní soutěž této vysoké školy – 2. mezinárodní olympiáda v ruském jazyce Petrohradské státní univerzity, konkrétně její prezenční kolo, kterého se velmi úspěšně zúčastmila i naše studentka Alžběta Vidláková.

Bližší informace v pdf.

Sto let československé ústavy

V sobotu 29. 2 2020 vyšel v Mladé frontě Dnes další článek našeho kolegy Pavla Carbola.

Žáci naší školy se během studia učí o současné české ústavě. Gymnazisté ve třetím ročníku a žáci veřejnosprávní činnosti zejména v ročníku prvním.  V těchto dnech oslavila pomyslných sto let její předchůdkyně a vzor, ústava přijatá v únoru roku 1920 v meziválečném Československu. Komentář Pavla Carbola tuto zajímavou souvislost připomíná.

Článek v pdf.

Ples Klubu rodičů

V pátek proběhl ples Klubu rodičů.

Fota z vystoupení žáků. Za fota děkujeme Petře (Péťuli) Juráškové.

Fota z fotokoutku.  Heslo pro vstup do alba: MaturitniPles21022020

Fota z volné zábavy.

Nezpracované video z vystoupení 4. A, 4. B. a 4. C. Za video děkujeme Miloši Bečkovi.

Nezpracované video z vystoupení 4. S. Za video děkujeme Miloši Bečkovi a Denise Holeksové.

Pokud byste chtěli nechat odstranit nějakou fotku, tak napište na tomas.horut@seznam.cz nebo na tomas.horut@gsosfm.cz a do přílohy vložte tu fotku.