Důležité upozornění

Upozorňujeme zákonné zástupce a rodiče nezletilých žáků a zletilé žáky, že klasifikace za 2. pololetí šk. roku 2018/2019 je dostupná ve webové aplikaci Bakalář pod přihlášením žáka.

Vedení školy

Puškinův památník

Letošní ročník se nesl ve znamení 220. výročí narození Alexandra Sergejeviče Puškina. Při této příležitosti si přední český písničkář Jaromír Nohavica připravil zvláštní koncert pro všechny účastníky Puškinova památníku, který se konal v sále Ruského centra vědy a kultury v Praze v předvečer básníkových narozenin. I my, jako škola, jsme se ho mohli zúčastnit díky vítězství Zuzany Durčákové v sólové recitaci žáků středních škol v krajském kole v Bohumíně dne 29. března 2019.

Naše studentka vystoupila s básní současné moskevské básnířky Olgy Mojsejevové Dva letící draci. Její vystoupení ocenili diváci velkým potleskem.

Protože celostátní kolo má charakter přehlídky, nebyla udělována žádná umístění.

Zpráva z akce v docx nebo v pdf.

Pavla Rudzká, Jaroslav Konečný, Zuzana Durčáková a dva draci

Informace pro maturanty

Žáci, kteří chtějí jít k podzimnímu maturitnímu termínu, se k němu musí přihlásit do úterý 25. 6. 2019.

Přihlásit se mohou každý pracovní den kromě pátku vždy od 7.00 do 7.45 hod. v kabinetě Mgr. Lenky Horutové.

Úspěch našich žáků na soutěži Wolfram

Družstvo žáků třídy 2. A ve složení – Jonáš Koziorek, Kvido Chovanec, Vojtěch Slamják  a Šimon Géryk reprezentovalo naši školu v oblastním kole oblíbené branně vědomostní soutěže Wolfram. To se konalo dne 16. května 2019, tentokrát v areálu 7. ZŠ ve Frýdku – Místku. Devět družstev středoškoláků čekalo několik disciplín, například střelba ze vzduchovky, přechod minovým polem, silový trojboj, bojová dráha a poskytnutí první pomoci. Na jednotlivé disciplíny se musejí žáci předem připravit. Znalostní testy zahrnují dvacet otázek související se skupinou Wolfram a okolnostmi 2. světové války. Také jednotlivé disciplíny vyžadují souhru v týmu, která je podmíněná správně zvolenou technikou a trpělivostí. Družstvo GSOŠ z Cihelní zúročilo své loňské zkušenosti a po vynikajícím výkonu celé oblastní kolo vyhrálo! Krajské kolo se uskuteční v sobotu dne 14. září 2019 ve vojenském prostoru Libavá. Věříme, že ani tam nebudou naši borci bez šancí na slušný výsledek! Velký dík si zaslouží organizátoři a podporovatelé celé akce, zejména Krajské vojenské velitelství z Ostravy.

Krouch – zadání čtvrtého kola

KrouCh – čtvrté kolo

Drazí řešitelé KrouChu, máme tady čtvrté a zároveň poslední kolo v tomto školním roce. Využijte poslední možnost získat nějaké bodíky, na předních místech je to velmi těsné! 

Nejzazším termínem odevzdání úloh druhého kola je pátek 7. června 2019. Vyřešené úlohy odevzdávejte buď osobně (Nicole Hanáková/Radek Opěla – 3.A), nebo svým vyučujícím chemie.

Zadání čtvrtého kola v docx nebo v pdf.