Informace rodičům od předsedkyně KR

Informace rodičům od předsedkyně KR (na třídní schůzky 24.11. 2021):

Vážení rodiče,
první TS ve školním roce je zároveň valnou hromadou KR. Děkujeme všem za podporu, kterou vyjadřujete prostřednictvím plateb členských příspěvků. Dosavadně podporované aktivity od září t.r. si můžete prohlédnout v zápisech z jednání výboru KR (viz web školy).
Vzhledem k nelepšící se epidemické situaci ve společnosti jsme na ni ve výboru zareagovali a připravili jsme úpravu stanov KR a prosíme vás o její schválení. Jedná se o zařazení bodu rozhodování na dálku. Návrh změn je umístěn na webu školy v záložce Klub rodičů.
Pokud s navrhovanou úpravou nebudete souhlasit, sdělte to, prosím, do 30.11.2021 prostřednictvím programu Bakaláři/Komens třídnímu učiteli vaší dcery, syna. V případě, že se změnou budete souhlasit, nemusíte již souhlas touto formou vyjadřovat.
Za výbor KR přeji všem pevné zdraví a našim dětem, žákům školy, hodně úspěchů ve studiu.
Mgr. Kateřina Langrová
Předsedkyně Klubu rodičů při Gymnázium a SOŠ FM, z.s.

Logická olympiáda – finále

Do krajského kola v kategorii B postoupili mezi nejlepších 55 účastníků kraje Tomáš Kornel a Antonín Zemek.

Celkem se v této kategorii zúčastnilo 21 091 soutěžících z toho v našem kraji 3 009 soutěžících.

V kategorii B postoupil do finále Logické olympiády mezi nejlepších 50 Tomáš Kornel z 3. O, který obsadil v krajském kole 9. místo. Antonín Zemek obsadil 32. místo a přesto, že je teprve žákem 7. třídy (žák 2. O), nechal za sebou v krajském kole řadu žáků z osmé a deváté třídy.

Výsledky Zlaté cihly

Anonymizované výsledky jednotlivců:

Výsledky jednotlivců v kategorii Cihlička (5. ročník ZŠ) v pdf

Výsledky jednotlivců v kategorii Ci (6. a 7. ročník ZŠ) v pdf

Výsledky jednotlivců v kategorii Cihlička (8. a 9. ročník ZŠ) v pdf

 

Výsledky družstev budou zaslány na jednotlivé školy.

Fota z akce. Vstup pouze s heslem. Jméno a heslo pro vstup bude rovněž zasláno.

Logická olympiáda

Výsledky Logické olympiády na naší škole

Kategorie B

  1. Karel Drozd 3. O
  2. Tomáš Kornel 3. O
  3. Antonín Zemek 2. O

V kategorii B se soutěže z naší školy zúčastnilo 25 žáků. První tři žáci postoupili do krajského kola.

Kategorie C

  1. Martin Vlk 1. A
  2. David Tereško 1. B
  3. Filip Valo 1. A

V kategorii C se z naší školy zúčastnilo soutěže 49 žáků.

Zlatá cihla

Leták s informacemi v pdf.

 

Kdy: ve čtvrtek 21. října 2021                                                                                                

Kde: v prostorách Gymnázia a SOŠ, Cihelní 410, Frýdek-Místek                                                   

Začátek soutěže:  8:30                                                                                            

Prezence účastníků: v přízemí učebna A 112 u BUFETU od 7:30  do 8:15.  Žáci se nepřezouvají.

Doba trvání soutěže: od 8:30 do 9:30                                                                     

 

Jak se přihlásit?

Soutěžící jsou do soutěže přihlašováni prostřednictvím své školy. Hromadnou přihlášku doručte prosím nejpozději do 15. října 2021 do 14:00 e-mailem Mgr. Naděždě Kurowské (nadezda.kurowska@gsosfm.cz).                                                                                  

V přihlášce je nutné uvést identifikační údaje školy, jména a příjmení soutěžících, e-mail. Letos budou 3 kategorie:  HLA (žáci 8. a 9. ročníku ZŠ) CI (žáci 6. a 7. ročníku ZŠ) a CIHLIČKA (žáci 5. ročníku ZŠ). V kategorii HLA a CIHLIČKA je možné přihlásit ze školy dvě tříčlenná družstva, v kategorii CI jedno družstvo.

Učitelé ZŠ seznámí své žáky se složením družstva. Případné změny ve složení družstev nahlaste nejpozději 20. října do 14:00 hod.

Výuka od 1. 9. do 3. 9. 2021

Středa 1. 9. 2021: 1. – 3. vyučovací hodina – třídnické hodiny. Ukončení v 10.30 hod. Obědy ve školní jídelně nejsou.

Čtvrtek 2. 9. 2021: 1. – 4. vyučovací hodina – třídnické hodiny. Ukončení v 11.20 hod. Obědy ve školní jídelně od 11.00 hod. (pokud nedojde ke změně.)

Pátek 3. 9. 2021: Výuka podle rozvrhu. Aktuální rozvrh je na stránkách školy. Ukončení podle rozvrhu. Obědy ve školní jídelně od 11.00 hod. (pokud nedojde ke změně.)