Školní kolo dějepisné olympiády

Na konci listopadu proběhlo školní kolo olympiády z dějepisu. Účastnili se jí žáci dějepisných seminářů 3. a 4. ročníku. Tematicky se zaměřila na přelom minulého a předminulého století – „Dlouhé století se loučí (1880 – 1920)“. Nejlépe se s otázkami vypořádali Kvido Chovanec  (3.A) a David Stýskal (3.B), kteří dosáhli stejného bodového výsledku. Druhé místo shodně obsadili Míková Nela (4.B) a Slováček Štěpán (4.C). Třetí místo vybojoval Vojtěch Jelonek (4.B). Všem výhercům blahopřejeme a díky podpoře Klubu rodičů obdrží drobné ceny.

ZAPISOVÁNÍ PRŮBĚŽNÉ KLASIFIKACE ŽÁKŮM ČTYŘLETÉHO STUDIA DO PROGRAMU BAKALÁŘ

Na základě zájmu žáků a rodičovské veřejnosti prodloužil ředitel školy zkušební období pro záznam průběžné klasifikace u žáků čtyřletého studia do programu Bakalář na celou dobu školního roku 2019/2020.

Pak dojde k vyhodnocení zkušeností a bude přijato rozhodnutí závazné pro všechny vyučující. Aktuálně je tento zápis ze strany vyučujících dobrovolný a není nárokový, tak jako to bylo i v průběhu prvního čtvrtletí tohoto školního roku. Pokud je klasifikace takto vyučujícím zapisována, je zaznamenána číslicí bez dalšího komentáře.

U vyučujících, kteří zatím k tomuto zápisu nepřistoupí, mohou zájemci získat informace o klasifikaci tak jako v minulých letech.

Ve Frýdku-Místku dne 2. 12. 2019

Ing. Jaroslav Konečný

ředitel Gymnázia a Střední oborné školy,

Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace

Chemická soutěž – Krouch – 1. kolo

Drazí přátelé a nadšenci chemie. Je tady listopad a s ním opět náš kroužek chemie. V prvním kole si zopakujeme znalosti základní školy (uhlovodíky, oxidy, vyčíslení chemických rovnic) a také oxidy v přírodě. Doufáme, že se vám toto kolo bude líbit a těším se na vaše řešení.

Nejzazší termín odevzdání prvního kola je pondělí 16. prosince 2019. Pokud se tedy rozhodnete úlohy KrouChu řešit, vypracované úkoly odevzdávejte buď osobně Martinu Kohutovi (2.B – A 304) nebo Petru Zemanovi (1.B – A 220), eventuálně svým vyučujícím chemie.

Úlohy 1. kola v pdf nebo v docx.