Krajské kolo olympiády v ruském jazyce

V pondělí 22. 3. 2021 se konalo krajské kolo olympiády v ruském jazyce, které tentokrát probíhalo online formou. Jako každý rok byli studenti rozděleni do několika kategorií podle ročníků. Já jsem patřila ke kategorii SŠ II. (3. a 4. ročníky středních škol).

Olympiáda se skládala ze tří částí – konverzace, jazykové situace a popis obrázku. Nejvíce mě bavila konverzační část, protože jsem mohla volně přecházet od jednoho tématu ke druhému. Z celé soutěže mám velmi dobrý pocit, probíhala tak, jak jsem si představovala. Členové poroty se mnou mluvili, jako by se nejednalo o soutěž, ale o opravdový rozhovor, což mi pomohlo se ještě více ponořit do tématu.

Největší radost mi ale udělala výsledková listina. Se ziskem 20 bodů jsem tuto olympiádu vyhrála,
a postupuji tak do ústředního kola.

Alžběta Vidláková, 3. B

Krajské kolo 23. ročníku zeměpisné olympiády

Dne 17.3. 2021 proběhlo krajské kolo 23. ročníku zeměpisné olympiády

Výsledky našich žáků: 

Kategorie B:  

Adam Dryšl (2.O) 16. místo 

Kategorie D: 

David Szotkowski (4.A) 4. místo 

Matyáš Kohut (2.A) 7. místo 

Soutěžícím děkujeme za reprezentaci školy a elán ve složité době, blahopřejeme k umístění mezi 20 nejlepšími žáky Moravskoslezského kraje v každé kategorii. 

Výsledky okresního kola zeměpisné olympiády

Dne 17. 2. 2021 se uskutečnilo okresní kolo zeměpisné olympiády 2020/2021 online přes informační systém Masarykovy univerzity. 

kategorii B se umístil na 2. místě Adam Dryšl (2. O). 

V kategorii D obsadil 2. místo Matyáš Kohut (2. A) a 3. místo David Szotkowski (4. A). 

Děkujeme za reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů v krajském kole. 

Školní kolo Zeměpisné olympiády

Ve složité době přijali naši žáci – mladí geografové výzvu k účasti v letošním kole zeměpisné olympiády.  Školní kolo se uskutečnilo v online prostředí Microsoft Teams v pondělí 25. 1.
 
Výsledky a postupující do okresního kola:
Kategorie A (6. třída 1.O): Hugo Čmiel
Kategorie B (7. třída- 2.O):  1. místo Adam Dryšl, 2. místo Eliška Gřundělová, 3. místo Tomáš Kornel
Kategorie D (SŠ):  1. místo David Szotkowski 4.A, 2. místo Jiří Preiner 2.B, 3. místo Matyáš Kohut 2.A.
Okresní kolo letos pořádá online Masarykova univerzita a účast našich vítězů bude jistě novou zkušeností a výzvou zároveň.
Po obnovení prezenční výuky obdrží všichni účastníci školního kola z dotace Klubu rodičů drobnou odměnu, žáci umístění na 1.-3. místě věcné ceny. 
Vítězům blahopřejeme a přejeme v okresním kole hodně štěstí a úspěchů při řešení úloh.

Exkurze na vodním díle Šance

4.10. se konala exkurze na  vodní dílo Šance na Ostravici. Akce se konala v rámci semináře a cvičení ze zeměpisu.  V rámci prohlídky jsme navštívili nejprve návštěvní centrum a technické zařízení nad hladinou přehrady. Seznámili jsme se s dokumentem o fungování povodí Odry a opravami vodního díla v letech 2015-2018. V nejzajímavější části exkurze jsme sestoupili  štolou pod  úroveň dna přehrady. Kromě informací o fungování vodního díla jsme měli možnost ověřit i geologickou stavbu MS Beskyd.