Okresní kolo Zeměpisné olympiády

Okresní kolo se konalo 23. 2. 2022 on line formou. 

Z naší školy se soutěže účastnilo 12 žáků ve všech kategoriích.  

Všichni naši žáci byli úspěšnými řešiteli ZO. 

Žáci umístění na 1. a 2. místě postupují do krajského kola, které se uskuteční 30. 3. 2022.  

kategorie A-prima: 

1. místo Škapa Marek 

kategorie C-tercie: 

2. místo Kornel Tomáš 

kategorie D-SŠ: 

1. místo Kohut Matyáš 3. A 

Děkujeme za reprezentaci školy všem úspěšným řešitelům.  

Výsledky školního kola Zeměpisné olympiády 2021-2022 ze dne 25. 1. 2022

Poprvé jsme letos uskutečnili zeměpisnou olympiádu ve všech kategoriích.

Kategorie A 6. třída, 1.O

1. místo Lacková Ludmila

2. místo Kouřilová Kristýna

3. místo Škapa Marek

Kategorie B 7. třída, 2.O

1. místo Michal Janík

2. místo Hugo Čmiel

3. místo Oldřich Slezák

Kategorie C 8. a 9. třída, 3.O

1. místo Tomáš Kornel

2. místo Robin Franek

3. místo Karel Drozd

Kategorie D SŠ

1.- 2. místo Matyáš Kohut, 3.A

1.- 2. místo Vojtěch Fojtík, 1.A

3. místo Martin Čajánek, 2.B

Vítězům blahopřejeme, všem zúčastněným děkujeme za snahu a předvedený výkon. Postupujícím žákům přejeme v okresním kole hodně štěstí a úspěchů.

Vítězové obdrží ceny od Klubu rodičů a všichni účastníci malou odměnu.

Krajské kolo olympiády v ruském jazyce

V pondělí 22. 3. 2021 se konalo krajské kolo olympiády v ruském jazyce, které tentokrát probíhalo online formou. Jako každý rok byli studenti rozděleni do několika kategorií podle ročníků. Já jsem patřila ke kategorii SŠ II. (3. a 4. ročníky středních škol).

Olympiáda se skládala ze tří částí – konverzace, jazykové situace a popis obrázku. Nejvíce mě bavila konverzační část, protože jsem mohla volně přecházet od jednoho tématu ke druhému. Z celé soutěže mám velmi dobrý pocit, probíhala tak, jak jsem si představovala. Členové poroty se mnou mluvili, jako by se nejednalo o soutěž, ale o opravdový rozhovor, což mi pomohlo se ještě více ponořit do tématu.

Největší radost mi ale udělala výsledková listina. Se ziskem 20 bodů jsem tuto olympiádu vyhrála,
a postupuji tak do ústředního kola.

Alžběta Vidláková, 3. B

Krajské kolo 23. ročníku zeměpisné olympiády

Dne 17.3. 2021 proběhlo krajské kolo 23. ročníku zeměpisné olympiády

Výsledky našich žáků: 

Kategorie B:  

Adam Dryšl (2.O) 16. místo 

Kategorie D: 

David Szotkowski (4.A) 4. místo 

Matyáš Kohut (2.A) 7. místo 

Soutěžícím děkujeme za reprezentaci školy a elán ve složité době, blahopřejeme k umístění mezi 20 nejlepšími žáky Moravskoslezského kraje v každé kategorii. 

Výsledky okresního kola zeměpisné olympiády

Dne 17. 2. 2021 se uskutečnilo okresní kolo zeměpisné olympiády 2020/2021 online přes informační systém Masarykovy univerzity. 

kategorii B se umístil na 2. místě Adam Dryšl (2. O). 

V kategorii D obsadil 2. místo Matyáš Kohut (2. A) a 3. místo David Szotkowski (4. A). 

Děkujeme za reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů v krajském kole.