Krajské kolo olympiády v ruském jazyce

V pondělí 22. 3. 2021 se konalo krajské kolo olympiády v ruském jazyce, které tentokrát probíhalo online formou. Jako každý rok byli studenti rozděleni do několika kategorií podle ročníků. Já jsem patřila ke kategorii SŠ II. (3. a 4. ročníky středních škol).

Olympiáda se skládala ze tří částí – konverzace, jazykové situace a popis obrázku. Nejvíce mě bavila konverzační část, protože jsem mohla volně přecházet od jednoho tématu ke druhému. Z celé soutěže mám velmi dobrý pocit, probíhala tak, jak jsem si představovala. Členové poroty se mnou mluvili, jako by se nejednalo o soutěž, ale o opravdový rozhovor, což mi pomohlo se ještě více ponořit do tématu.

Největší radost mi ale udělala výsledková listina. Se ziskem 20 bodů jsem tuto olympiádu vyhrála,
a postupuji tak do ústředního kola.

Alžběta Vidláková, 3. B

Krajské kolo 23. ročníku zeměpisné olympiády

Dne 17.3. 2021 proběhlo krajské kolo 23. ročníku zeměpisné olympiády

Výsledky našich žáků: 

Kategorie B:  

Adam Dryšl (2.O) 16. místo 

Kategorie D: 

David Szotkowski (4.A) 4. místo 

Matyáš Kohut (2.A) 7. místo 

Soutěžícím děkujeme za reprezentaci školy a elán ve složité době, blahopřejeme k umístění mezi 20 nejlepšími žáky Moravskoslezského kraje v každé kategorii. 

Výsledky okresního kola zeměpisné olympiády

Dne 17. 2. 2021 se uskutečnilo okresní kolo zeměpisné olympiády 2020/2021 online přes informační systém Masarykovy univerzity. 

kategorii B se umístil na 2. místě Adam Dryšl (2. O). 

V kategorii D obsadil 2. místo Matyáš Kohut (2. A) a 3. místo David Szotkowski (4. A). 

Děkujeme za reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů v krajském kole. 

Školní kolo Zeměpisné olympiády

Ve složité době přijali naši žáci – mladí geografové výzvu k účasti v letošním kole zeměpisné olympiády.  Školní kolo se uskutečnilo v online prostředí Microsoft Teams v pondělí 25. 1.
 
Výsledky a postupující do okresního kola:
Kategorie A (6. třída 1.O): Hugo Čmiel
Kategorie B (7. třída- 2.O):  1. místo Adam Dryšl, 2. místo Eliška Gřundělová, 3. místo Tomáš Kornel
Kategorie D (SŠ):  1. místo David Szotkowski 4.A, 2. místo Jiří Preiner 2.B, 3. místo Matyáš Kohut 2.A.
Okresní kolo letos pořádá online Masarykova univerzita a účast našich vítězů bude jistě novou zkušeností a výzvou zároveň.
Po obnovení prezenční výuky obdrží všichni účastníci školního kola z dotace Klubu rodičů drobnou odměnu, žáci umístění na 1.-3. místě věcné ceny. 
Vítězům blahopřejeme a přejeme v okresním kole hodně štěstí a úspěchů při řešení úloh.

Exkurze na vodním díle Šance

4.10. se konala exkurze na  vodní dílo Šance na Ostravici. Akce se konala v rámci semináře a cvičení ze zeměpisu.  V rámci prohlídky jsme navštívili nejprve návštěvní centrum a technické zařízení nad hladinou přehrady. Seznámili jsme se s dokumentem o fungování povodí Odry a opravami vodního díla v letech 2015-2018. V nejzajímavější části exkurze jsme sestoupili  štolou pod  úroveň dna přehrady. Kromě informací o fungování vodního díla jsme měli možnost ověřit i geologickou stavbu MS Beskyd.

 

Školní kolo zeměpisné olympiády

Dne 22.1. se konalo školní kolo Zeměpisné olympiády. Soutěžilo celkem 29 žáků ve dvou částech- teoretické a praktické.

Pořadí:

  1. místo David Szotkowski 2.A
  2. místo Vladimír Macura 3.A
  3. místo Petr Gryžboň 3.B

Vítězům blahopřejeme, obdrží odměny z Klubu rodičů. Žáci umístění na 1. a 2. místě budou reprezentovat školu v okresním kole dne 25. 2. 2019.

Školní kolo zeměpisné olympiády

Dne 24.1. 2018 se konalo školní kolo zeměpisné olympiády. 

Počet soutěžících: 32

ročník: 1. – 3.

Výsledky školního kola zeměpisné olympiády 2017-18:      
Jméno a příjmení práce bez A práce s A   počet bodů pořadí
David Szotkowski 27   29   56   1.
Ondřej Mohyla 25   28   53   2.
Jiří Fojtík   24,5   27   51,5   3.
Eva Bukovjanová 16,5   29   45,5   4.
Vojtěch Krhovják 17   23   40   5.-6.
Dominik Taxa 16   24   40   5.-6.

Blahopřejeme vítězům. 

Žáci na 1. a 2. místě budou reprezentovat školu v okresním kole  ZO dne 20. 2. 2018.

Rd, Ty

Výsledky školního kola zeměpisné olympiády 2016/17

Dne 24. 1. 2017 se konalo školní kolo zeměpisné olympiády.

1. místo Jan Šebesta  (4.B) – celkový počet bodů 58

2. místo Eva Bukovjanová (2.A) – celkový počet bodů 46

3. místo Jiří Fojtík (2.B) – celkový počet bodů 44

Žáci umístění na 1. a 2. místě postupují do okresního kola.

Všem žákům  děkujeme za účast.

Vítězům blahopřejeme.