Zkrácená výuka v pondělí 7. 2. 2022

Milí žáci, vážení zákonní zástupci. V pondělí dne 7. 2. 2022 se nebude z provozních důvodů vařit ve školní jídelně. Bude proto zkrácena výuka.  Žákům 1.O skončí výuka v 11.20 hod.  Třídám čtyřletého studia ve 12.25 hod. 

Děkujeme za pochopení. 

S pozdravem PhDr. Pavel Carbol, Ph.D.

Ředitelské volno

Milí žáci, vážení zákonní zástupci,

z epidemiologických důvodů vyhlašuje ředitel GSOŠ na pondělí a úterý (24. – 25. ledna 2022) ředitelské volno. Učit začneme zase od středy včetně ranního testování. Všem žákům, kteří chodí na obědy, byl odběr stravy na pondělí a úterý zrušen. Od středy jsou obědy zase přihlášeny. Další případné odhlášky si bude již každý řešit sám individuálně. Posunuta je také klasifikace. Známky se budou uzavírat do čtvrtku 27. ledna 14:15 hod. 

S přáním brzkého návratu do školy

PhDr. Pavel Carbol, Ph.D.

Konzultace k přijímacím zkouškám pro uchazeče o studium

Konzultace k přijímacím zkouškám pro uchazeče o studium ve školním roce 2021/2022

Škola bude pořádat přípravné konzultace z českého jazyka a matematiky pro zájemce z řad uchazečů, žáků pátých a devátých tříd základních škol, kteří hodlají studovat na naší škole a podají si k nám do 1. března 2022 přihlášku.

Konzultace jsou bezplatné. Termínově budou předcházet přijímacím zkouškám a jejich ambicí je přispět ke kvalitnější přípravě uchazečů.

Termíny konzultací (vždy po vyučování v odpoledních hodinách):

– úterý 29. března 2022

– čtvrtek 31. března 2022

– úterý 5. dubna 2022

– čtvrtek 7. dubna 2022

Do 31. ledna 2022 budou zveřejněna kritéria k přijímacímu řízení. K tomu datu také zveřejníme, jak se lze ke konzultacím přihlásit.

Přihlášky ke studiu na střední školu pak musí být odevzdány do 1. března 2022. Poté, dle aktuálního počtu zájemců o konzultace, budou vytvořeny jednotlivé skupiny a bude upřesněno, kdy mají jednotliví zájemci konzultace z daných předmětů. Konzultace pak budou v budově školy probíhat v souladu s aktuálními epidemiologickými opatřeními.

Užitečné odkazy:

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf