Ředitelské volno

Vážení žáci a zákonní zástupci, pro pondělí 25. 10. a  úterý 26. 10. 2021 je na naší škole vyhlášeno ředitelské volno. Důvodem je zhoršená epidemiologická situace v souvislosti s Covidem-19. Obědy ve školní jídelně budou na tyto dva dny automaticky odhlášeny všem žáků, kteří je mají nastaveny (zakoupeny) k odběru.

 

Výsadba stromu

Žáci 2.O se v minulém školním roce zúčastnili soutěže Chráníme Zemi, kde se se svými originálními upcyklovanými výrobky umístili na výborném 1. místě v kategorii fotografie. Odměnou jim byla sazenice platanu, kterou před naší školou slavnostně vysadili v pátek 8.října 2021. Po výsadbě stromku proběhla také zajímavá přednáška zaměřená na význam výsadby zeleně ve městech a zkvalitňování životního prostředí.

 

Rekonstrukce hlavního vstupu budovy školy a šaten

V uplynulém školním roce byla v naší škole úspěšně realizovaná investice ze strany zřizovatele – Moravskoslezský kraj. Jednalo se o rekonstrukci hlavního vstupu budovy školy a šaten. Původní vstupní prostory pro žáky byly z roku 1985 a nebyly dosud rekonstruovány. Vstup byl řešen bez recepce, šatny tvořily původní kóje z pletiva, kryty otopných těles byly z laminátových desek stejně jako obklady stěn.  Předmětem rekonstrukce uvedených prostor byla úprava dispozic, včetně řešení recepce, provedení výměny nášlapných vrstev podlah, nových podhledů, vybavení prostor novým nábytkem a uzamykatelnými šatními skříňkami.

V prvních zářijových dnech začaly nově rekonstruované prostory sloužit žákům i zaměstnancům a reprezentovat školu u veřejnosti, která jimi vstupuje do areálu. Poděkování za zvýšení konkurenceschopnosti budovy naší školy patří kromě zřizovatele i zhotoviteli, a sice firmě TECHARTSTAV a.s.

Fota.

Zahájení školního roku dne 1. září 2021

  • Žáci budou vstupovat do budovy bočním vchodem u tělocvičen do budovy A.
  • Šatny nebudou v prvních dnech v provozu, žáci půjdou rovnou do svých tříd.
  • Ve společných prostorách – vstupy, chodby, WC atd. je povinnost mít zakryty dýchací cesty – žáci osmiletého gymnázia minimálně roušky, žáci čtyřletého studia respirátory!
  • Dne 1. září 2021 budou všichni žáci testováni antigenními testy ve třídách a z těchto i dalších organizačních důvodů je nutná jejich přítomnost ve škole po dobu tří vyučovacích hodin (tj. do 10:30 hod). Žáci, kteří jsou očkovaní nebo v posledních 180 dnech prodělali onemocnění covid-19, přinesou o tomto potvrzení pro třídního učitele.
  • O dalších organizačních záležitostech budou zákonní zástupci i žáci včas informováni.

PhDr. Pavel Carbol, Ph.D.

ředitel školy

Změna v provozu školy od 8. června 2021

Od úterý 8. června 2021 končí povinnost pro žáky i vyučující používat ve výuce ochranné prostředky dýchacích cest (respirátory a roušky). Ve společných prostorách (šatny, chodby atd.) tato povinnost zůstává.

 PhDr. Pavel Carbol, Ph.D.

        ředitel

Výuka ve škole od 7. června 2021

Výuka na GSOŠ probíhá od pondělí 7. června 2021 pro všechny ročníky prezenčním způsobem ve třídách a v souladu s platnými hygienickými předpisy, včetně pravidelného testování žáků. O případných změnách budou žáci i zákonní zástupci s předstihem informováni.

 PhDr. Pavel Carbol, Ph.D.

         ředitel školy

Aktualita k testování

Žáci, kteří budou přicházet do školy mimo dny určené k testování jejich ročníku a nebudou mít platný test, jsou povinni toto hlásit službě u hlavního vstupu (u tělocvičen). Ta je nasměruje do testovací místnosti – A 125, kde vyčkají na provedení antigenního testu. 

PhDr. Pavel Carbol, Ph.D. – ředitel školy

Výuka I. O a II. O od pondělí 17. 5. do pátku 21. 5. 2021

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,

pro připomenutí zveřejňujeme ještě jednou informaci, že výuka pro třídy osmiletého gymnázia ve škole probíhá rotačním způsobem. To znamená, že od pondělí 17. května 2021 do pátku 21. května 2021 se bude ve škole prezenčně vyučovat třída II.O a třída I.O bude mít výuku distanční.

Ostatní opatření zůstávají nadále v platnosti, což znamená že:

–              Vyučovat se bude dle platného rozvrhu.

–              Žáci budou do školy vstupovat bočním vchodem u tělocvičen přístupným po chodníku od ulice Cihelní (hlavní vchod je uzavřen kvůli rekonstrukci šaten). Nebudou se přezouvat a půjdou do své třídy. Ve třídě pro ně bude připraveno s předstihem od 7:30 hod. testování v souvislosti s opatřeními proto Covidu 19.  Druhé povinné testování proběhne ve čtvrtek. V areálu školy je povinnost nosit roušky (doporučujeme mít 2 na den, roušky navíc pro případ potřeby jsou nachystány i u třídních učitelů). K použití je pro žáky také připravena dezinfekce.

–              Žáci po příchodu do školy dostanou výpis pololetního vysvědčení.

–              Žáci, kteří měli přihlášeny obědy, je budou mít v týdnech, kdy se budou vyučovat prezenčně ve škole, automaticky nastaveny. Pokud nebudou chtít na obědy chodit, musí si je odhlásit individuálně.

                Třídy vyšších ročníků se nadále vzdělávají distančně.

Pavel Carbol – ředitel školy