Konzultace k přijímacím zkouškám pro uchazeče o studium

Konzultace k přijímacím zkouškám pro uchazeče o studium ve školním roce 2021/2022

Škola bude pořádat přípravné konzultace z českého jazyka a matematiky pro zájemce z řad uchazečů, žáků pátých a devátých tříd základních škol, kteří hodlají studovat na naší škole a podají si k nám do 1. března 2022 přihlášku.

Konzultace jsou bezplatné. Termínově budou předcházet přijímacím zkouškám a jejich ambicí je přispět ke kvalitnější přípravě uchazečů.

Termíny konzultací (vždy po vyučování v odpoledních hodinách):

– úterý 29. března 2022

– čtvrtek 31. března 2022

– úterý 5. dubna 2022

– čtvrtek 7. dubna 2022

Do 31. ledna 2022 budou zveřejněna kritéria k přijímacímu řízení. K tomu datu také zveřejníme, jak se lze ke konzultacím přihlásit.

Přihlášky ke studiu na střední školu pak musí být odevzdány do 1. března 2022. Poté, dle aktuálního počtu zájemců o konzultace, budou vytvořeny jednotlivé skupiny a bude upřesněno, kdy mají jednotliví zájemci konzultace z daných předmětů. Konzultace pak budou v budově školy probíhat v souladu s aktuálními epidemiologickými opatřeními.

Užitečné odkazy:

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

Preventivní antigenní testování

Preventivní antigenní testování a trasování ve školách od ledna 2022

Vážení rodiče, od ledna pokračuje preventivní antigenní testování ve školách. Od 3. do 16. ledna se testuje dvakrát týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek. Od 17. ledna pak probíhá testování jednou týdně, a to v pondělí. Testování se týká dětí a žáků, jak neočkovaných, tak očkovaných i těch, kteří prodělali nemoc. V případě, že dítě nepodstoupí toto testování, je třeba, aby během celého dne mělo nasazenou roušku. Pokud je starší 15 let, nosí respirátor.

Podrobnější informace v pdf.

Den otevřených dveří 2. 12. 2021 on-line

Milí zájemci o studium na naší škole, Vážení rodiče,

bohužel nám aktuální epidemiologická situace neumožňuje, abychom Vás přivítali v budově školy a ukázali Vám, co nového se nám podařilo vybudovat a zajímavého přichystat pro nově příchozí.

Den otevřených dveří proběhne 2. 12. 2021 od 14:00 do 17:00 hodin v režimu online konzultace prostřednictvím MS Teams.

Pokud máte zájem se na cokoli dotázat, neváhejte využít následujících odkazů, které budou v Den otevřených dveří aktivní. Pod odkazem jsou na Vaše dotazy připraveni odpovídat vyučující dané skupiny předmětů.

1. Dotazy na vedení školy – počty přijímaných, obsah studia, přípravné kurzy ke studiu a jiné

2. Český jazyk

3. Matematika + práce s nadanými žáky

4. Cizí jazyky – anglický, ruský, německý, francouzský

5. Přírodovědné a společenskovědní předměty – fyzika, chemie, biologie, IVT, zeměpis, dějepis, ZSV.

V případě, že již nemáte dotazy, můžete zhlédnout:

6. Prezentaci o škole (buď zvolit Prezentace – Od začátku nebo stáhnout kopii a pak spustit)

7. Informace o škole, která je součástí pořadu Proměny Moravskoslezského kraje (cca od 10. minuty).

Ředitelské volno

Vážení žáci a zákonní zástupci, pro pondělí 25. 10. a  úterý 26. 10. 2021 je na naší škole vyhlášeno ředitelské volno. Důvodem je zhoršená epidemiologická situace v souvislosti s Covidem-19. Obědy ve školní jídelně budou na tyto dva dny automaticky odhlášeny všem žáků, kteří je mají nastaveny (zakoupeny) k odběru.

 

Výsadba stromu

Žáci 2.O se v minulém školním roce zúčastnili soutěže Chráníme Zemi, kde se se svými originálními upcyklovanými výrobky umístili na výborném 1. místě v kategorii fotografie. Odměnou jim byla sazenice platanu, kterou před naší školou slavnostně vysadili v pátek 8.října 2021. Po výsadbě stromku proběhla také zajímavá přednáška zaměřená na význam výsadby zeleně ve městech a zkvalitňování životního prostředí.

 

Rekonstrukce hlavního vstupu budovy školy a šaten

V uplynulém školním roce byla v naší škole úspěšně realizovaná investice ze strany zřizovatele – Moravskoslezský kraj. Jednalo se o rekonstrukci hlavního vstupu budovy školy a šaten. Původní vstupní prostory pro žáky byly z roku 1985 a nebyly dosud rekonstruovány. Vstup byl řešen bez recepce, šatny tvořily původní kóje z pletiva, kryty otopných těles byly z laminátových desek stejně jako obklady stěn.  Předmětem rekonstrukce uvedených prostor byla úprava dispozic, včetně řešení recepce, provedení výměny nášlapných vrstev podlah, nových podhledů, vybavení prostor novým nábytkem a uzamykatelnými šatními skříňkami.

V prvních zářijových dnech začaly nově rekonstruované prostory sloužit žákům i zaměstnancům a reprezentovat školu u veřejnosti, která jimi vstupuje do areálu. Poděkování za zvýšení konkurenceschopnosti budovy naší školy patří kromě zřizovatele i zhotoviteli, a sice firmě TECHARTSTAV a.s.

Fota.

Zahájení školního roku dne 1. září 2021

  • Žáci budou vstupovat do budovy bočním vchodem u tělocvičen do budovy A.
  • Šatny nebudou v prvních dnech v provozu, žáci půjdou rovnou do svých tříd.
  • Ve společných prostorách – vstupy, chodby, WC atd. je povinnost mít zakryty dýchací cesty – žáci osmiletého gymnázia minimálně roušky, žáci čtyřletého studia respirátory!
  • Dne 1. září 2021 budou všichni žáci testováni antigenními testy ve třídách a z těchto i dalších organizačních důvodů je nutná jejich přítomnost ve škole po dobu tří vyučovacích hodin (tj. do 10:30 hod). Žáci, kteří jsou očkovaní nebo v posledních 180 dnech prodělali onemocnění covid-19, přinesou o tomto potvrzení pro třídního učitele.
  • O dalších organizačních záležitostech budou zákonní zástupci i žáci včas informováni.

PhDr. Pavel Carbol, Ph.D.

ředitel školy