Krajský úspěch žákyně naší školy Kristýny Řehové

Žákyně naší školy Kristýna Řehová se zúčastnila soutěže organizované Moravskoslezským krajem  o nejzajímavější multimediální prezentaci na téma „Znám historii, kulturu a každodenní život našich sousedů – Poláků“.  Kristýna se  rámci své  kategorie – 2. stupeň středních škol (druhou je kategorie pro základní školy), umístila na 2. místě. Její prezentace se věnovala problematice nacistických koncentračních táborů na území okupovaného Polska za 2. světové války a několika příběhům konkrétních internovaných osob. Cílem soutěže je podpořit poznání Polska a Poláků ze strany nejmladší české generace. Taktéž zatraktivnit  přeshraniční spolupráci a turistický ruch. Ocenění žáci obdrželi hodnotné ceny od Moravskoslezského kraje a Opolského vojvodství. To navíc výherce pozve na jaře k prohlídce několika míst ve svém regionu. Vyhlášení výsledků soutěže svou účastí podpořil náměstek hejtmana pro školství a sport pan Mgr. Stanislav Folwarczny. Kristýně blahopřejeme a doufáme, že i do příštího ročníku soutěže se přihlásí kreativní a průbojní žáci naší školy. Fota.

Odkaz na krajský web s výsledky jednotlivých kategorií zde.

 

Projektový den „Od listopadu 1939 k listopadu 1989“ na Cihelní

V pátek dne 15. listopadu se na G a SOŠ uskutečnil projektový den, který připomínal nástup nacistické okupace v roce 1939 a samozřejmě také konec komunistické totality v listopadu 1989. Vyzvednuta byla role studentů u obou mezníků. Oba letopočty se váží k 17. listopadu, který se stal od roku 1941 Mezinárodním dnem studentstva. Pro žáky školy byla připravena tři stanoviště, na kterých se během dopoledne postupně vystřídaly všechny ročníky.

V jedné z učeben měli všichni možnost zhlédnout výstavku předmětů z období Protektorátu Čechy a Morava a ukázku dobových uniforem. Atmosféru dokreslovala dobová hudba. Program provázel Mgr. P. Exner. V dalších prostorách byla připravena speciální přednáška o odznacích politických stran z obou historických období, které se připomínaly. Vystavené odznaky ideálně doplňovaly i další zajímavosti, tiskoviny, korespondence aj. Součástí byla podrobná přednáška s prezentací k danému tématu připravená  ředitelem školy Ing. J. Konečným. Třetím „stanovištěm“ byla jedna z tělocvičen školy. V ní byla připravena dvoudílná přednáška. Jednu část provázela  prezentace fotek o proměnách Frýdku – Místku v letech nacistické okupace a za tzv. normalizace s důrazem na 17. listopady v letech 1939 a 1989. Připravil ji dr. P. Carbol a žáci se mohli seznámit s dějinami našeho regionu v širších souvislostech. S ukázkami zbraní z odboje za druhé světové války byla spojena další část a v ní se vrchní policejní komisař kpt. Mgr. Leo Kohot věnoval formám ozbrojeného odporu proti nacismu.

Pracovníci ze Střední školy gastronomie, oděvnictví a služeb, kteří provozují v areálu na Cihelní školní jídelnu, upravili u příležitosti Projektového dne i menu. Připraven byl guláš podle receptu Václava Havla a vídeňský štrůdl (ten měl připomenout možnost pro občany někdejší ČSSR vycestovat na konci roku 1989 v četných případech poprvé v životě do západní ciziny, a sice do Vídně).

Celkově se akce  povedla a žáci ji kvitovali s povděkem.

Fota z akce na rajčeti.

Soutěžili jsme v Bitvě o pohár Ostravské univerzity

Jedná se o unikátní projekt Ostravské univerzity, ve kterém pět vybraných škol z Ostravy a okolí soutěží ve vědomostních, kreativních a pohybových disciplínách, koná se přímo v historickém centru města na Masarykově náměstí vždy koncem školního roku (konec června). Soutěží se o hodnotné ceny pro soutěžní tým i celou jeho školu – v minulosti například zájezd, sportovní vybavení a školení v celkové hodnotě přes 100 000 korun.

Dne 28. června tedy proběhlo na Masarykově náměstí letošní finále soutěže ostravských středních škol „Bitva o pohár Ostravské univerzity“. Finalisté byli s předstihem vybráni na základě natočených motivačních videí, která byla hodnocena odbornou porotou. Letos bylo téma o něco specifičtější. V roce 2018 si připomínáme 100. výročí založení republiky a právě tato historická událost prostupovala také celou bitvou O pohár Ostravské univerzity. Tématem soutěžního videa bylo proto letos „Před 100 lety a dnes.“

Soutěž měla tři části, a to vědomostní, kreativní a sportovní. Naši školu zastupovalo ve fialových dresech družstvo žáků 3. A ve složení: Jakub Gřunděl, David Vojáček, Benjamín Petržela, Martin Havlík, Vojtěch Krhovják a Dominik Lustig. Přes výborné výsledky nedosáhlo naše družstvo medailového umístění, protože coby mimoostravská škola neměla v publiku podporu velkou tak jako školy z Ostravy.  Právě za početnou a hlasitou podporu dostávala jednotlivá družstva velký počet bodů od poroty. I přesto byla účast velmi zajímavou zkušeností a žáci mohli poměřit své schopnosti a dovednosti se svými vrstevníky.

Výsledky, fotogalerie a videa: https://alive.osu.cz//jsme-ostravska/

a https://www.osu.cz/fotogalerie/?id=20079&fid=1341

 

HISTORICKO – BRANNÁ SOUTĚŽ WOLFRAM 2018

Družstva žáků z přihlášených středních škol našeho kraje se dne 14. 6. 2018 zúčastnila soutěže Wolfram v Českém Těšíně. Gymnázium a SOŠ reprezentovala sestava z 1. A ve složení: B. Paluříková, Q. Chovanec, J. Koziorek a A. Socha. Ze 14 soutěžících družstev se naši zástupci sice neumístili na medailových stupních, ale měli možnost poměřit své fyzické síly a historické znalosti se svými vrstevníky. Účast pro ně byla i motivací k tomu, aby se v dalším roce pokusili dosáhnout lepšího umístění. Soutěž tradičně pořádají Krajské vojenské velitelství Ostrava a Krajský úřad Moravskoslezského kraje ve spolupráci s Českým červeným křížem, střelnicí Corrado a Československou obcí legionářskou.

Cílem této akce je seznámit žáky a studenty s historií kraje, dále prověřit jejich vědomosti a fyzickou zdatnost. Družstva soutěžila v disciplínách jako jsou střelba ze vzduchovky, bojová dráha, silový trojboj, hod granátem, laserová střelnice, poskytování první pomoci a test o vojenské akci Wolfram ve 2. světové válce. Pro letošní rok KVV Ostrava bylo naplánováno 15 oblastních kol pro žáky základních a středních škol Moravskoslezského kraje. Tři nejlepší družstva z každého oblastního kola postoupí do krajského kola, které se bude konat ve dnech 21. a 22. září 2018 ve Vojenském výcvikovém prostoru Libavá.

Fota.

Simulace jednání Krajského zastupitelstva v Ostravě

Dne 10. dubna 2018 proběhla v Ostravě simulace zasedání Zastupitelstva Moravskoslezského kraje. Zúčastnilo si jí šest žáků z třetího ročníku naší školy – Martin Tejček (3. A), Benjamín Petržela (3. A), Vojtěch Krhovják (3. A), Damián Mück (3. A), Lukáš Novotný (3. B)  a Adéla Tomanovicsová (3. B). Žáci si prostřednictvím přednášky prohloubili znalosti o fungování samosprávy a diskutovali o komunální problematice s náměstkem hejtmana kraje Mgr. Stanislavem Folwarcznym. Následně si vyzkoušeli role zastupitelů během simulovaného jednání. Na konci dne bylo vybraných několik studentů na základě prezentačních, komunikačních a argumentačních dovedností odměněno zájezdem do Evropského parlamentu ve Štrasburku či Bruselu. Mezi vítězi je i naše studentka Adéla Tomanovicsová.

Vítězce gratulujeme, děkujeme za výbornou reprezentaci Gymnázia a SOŠ  a přejeme další úspěchy!

Fota z akce.