Informace pro žáky a rodiče

Milí žáci, vážení zákonní zástupci.

Provoz školy zůstává zatím i ve druhém pololetí školního roku 2020/2021 ve stejném režimu jako doposud.  Žáci se proto budou i od 1. února 2021 vzdělávat pouze distančně.

PhDr. Pavel Carbol, Ph.D.

       ředitel školy

Oznámení

Vážení uchazeči, vážení rodiče!

Chcete získat informace o studiu na Gymnáziu a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p. o.?

Rádi odpovíme na vaše dotazy formou online videohovoru.

Kde?

Na ONLINE VELETRHU STŘEDNÍCH ŠKOL MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Kdy?

19. 1. 2021 10.00 – 18.00 hod.

28. 1. 2021 10.00 – 18.00 hod.

Připojte se na veletrh-skol.msk.cz

 

PhDr. Pavel Carbol, Ph.D.

ředitel Gymnázia a Střední odborné školy,

Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace

Výuka a strava od 4. 1. 2021

Milí žáci, vážení zákonní zástupci.

Pandemická situace nás bohužel od pondělka 4. ledna 2021 zase vrací k úplné distanční výuce. Ta bude od uvedeného data povinná pro všechny žáky školy tak, jak probíhala již dříve zavedenými způsoby. Všem žákům byla automaticky odhlášena strava. Ti žáci, kteří by chtěli stravu odebírat i v době distanční výuky, si ji musí znova individuálně telefonicky přihlásit (558 622 716, 602 529 790). Stačí tak učinit až ráno v pondělí 4. ledna 2021. Obědy si pak žáci mohou denně odebrat v intervalu 11:15 až 12:00 hod.

Do roku 2021 přeji hodně zdraví, trpělivosti a naděje, že se brzy dočkáme zase klasické prezenční výuky.

 PhDr. Pavel Carbol, Ph.D.

         ředitel školy

Prezenční a distanční výuka od 7. 12. 2020

Vážení zákonní zástupci, milí žáci.

Od pondělí 7. prosince 2020 začne ve školách prezenční výuka pro žáky 1. až 3. ročníku. Výuka bude probíhat v kmenových učebnách a do odborných učeben se budou žáci stěhovat podle stálého rozvrhu. Na základě platných opatření bude probíhat ve směnách, tj. střídat se po týdnech.

Od pondělí 7. 12. do pátku 11. 12. 2020 bude probíhat ve škole prezenční výuka tříd 1. A, 1. B, 2. A a 2. B (žákům 3. ročníku bude pokračovat výuka distanční).

V dalším týdnu od pondělí 14. 12. do pátku 18. 12. 2020 pak bude prezenční výuka ve škole pro třídy 3. A, 3. B a 3. S (žáci 1. a 2. ročníku budou mít výuku distanční).

V dalších týdnech bude výuka probíhat stejným „směnováním“ – střídat se.

Výuka probíhající prezenčně pro 1. O, 2. O a pro 4. ročník (4. A, 4. B a 4. S) bude nadále stejná a beze změn.

Během prezenční výuky jsou povinné roušky a budou dodržována veškerá platná hygienická opatření – dezinfekce, rozestupy, větrání apod. Případné upřesnění se žáci dozví po nástupu do školy od svých třídních učitelů.

Odběr stravy je nastaven následovně. Všem žákům, kteří měli od září přihlášeny obědy, bude automaticky nastavena strava na týdny, kdy bude probíhat jejich prezenční výuka ve škole. Pokud se stravovat nechtějí nebo si budou chtít změnit / vybrat z nabídky jídel, musí to učinit individuálně.

PhDr. Pavel Carbol, Ph.D.

          ředitel školy

Ocenění Aleše Sochy ze 4. A

Moravskoslezský kraj tradičně oceňoval nejúspěšnější středoškoláky za uplynulý školní rok. Je proto velmi potěšující, že za školní rok 2019/2020 je mezi vybranými i žák naší školy. Aleš Socha ze 4. A byl nominován za 1. místo v krajském kole středoškolské odborné činnosti ve fyzice. Konkrétně za automatizaci testování stripových křemíkových detektorů pro experiment ATLAS v CERN. V celostátním měřítku tato odborná aktivita Alešovi vynesla vynikající 5. místo. K tomu získal i 5. místo v rámci středoškolské odborné činnosti za práci Analýza kvality spánku středoškolských studentů.  Hodnotitelé ocenili i mezinárodní úspěch Aleše Sochy, kdy se účastnil soutěže ESI 2019, Expo Science International v Abu Dhabi s projektem Měření terestriálního a kosmického záření a pokusy z modré planety.

Aleš Socha navštěvuje v rámci svého ročníku třídu, resp. její část, která se zaměřuje technicky a v rámci navýšení daných předmětů může pod vedením svého třídního Mgr. Libora Lepíka rozvíjet svůj zájem o výše popsané aktivity a účastnit se i dalších akcí propagujících techniku. Tím si mohl rozšířit své rozhledy, poznat hlouběji taje fyziky i dalších oborů a nakročit konkrétněji k vysokoškolskému studiu. Budeme rádi, když o Alešovi uslyšíme i v dalších letech v některém z technických oborů a věříme, že si nadále zachová svou kreativitu, soutěživost a nadhled.

 

Prezenční výuka

Ve středu 25. listopadu 2020 bude zahájena prezenční výuka ve škole pro žáky čtvrtých ročníků – 4. A, 4. B a 4. S.

Od pondělí 30. listopadu 2020 pak taktéž pro primu a sekundu (1. O a 2. O). Případné organizační změny ve výuce se žáci dozví s předstihem, případně v den nástupu do školy. V areálu školy zůstává v platnosti dřívější nařízení o nutnosti nosit roušky během výuky, dezinfikování, větrání, dodržování patřičných vzdáleností atd.

 PhDr. Pavel Carbol, Ph.D.

          ředitel školy