Na Cihle se pořád něco děje

Na „CIHLE“ se pořád něco děje!

Přestože výuka probíhá distančně, naši studenti nezahálejí. Kromě studia mají skvělé nápady a fůru energie, které využívají pro dobré počiny. Někteří pomáhají jako dobrovolníci, jiní stále i na podzim šijí roušky a další vyrazili do ulic.

Naši studenti (Honcejmanová, Kašíková, Kubáčová, Kuřítková, Lusová, Mazurová, Mohyla, Ošťádalová, Řehová a Zemanová) byli na konci září velmi úspěšní při realizaci Podzimních srdíčkových dnů, díky nim jsme mohli nadaci Život dětem, o.p.s., zaslat částku 6 720 Kč. Výtěžek pomůže vážně nemocným dětem v úhradě rehabilitací a zdravotních pomůcek.

Dalším aktivním týmem byla čtveřice Dybalová, Filipová, Iceli a Ultmannová. Studentky skvěle reprezentovaly školu prostřednictvím organizace SONS ČR, z. s. V době konání sbírky Bílá pastelka se jim podařilo vybrat 2 900 Kč. Finance budou použity na podporu služeb pro nevidomé a slabozraké.

Všem pomáhajícím studentům, včetně nejmenovaných, moc děkujeme a jsme na ně pyšní.

Vedení GSOŠ

Regionální soutěž z práva

Dne 28.3.2018 se zúčastnili žáci naší školy Regionální soutěže z práva. Ze sedmi škol našeho kraje ze umístili na krásném 3 místě. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Družstvo tvořili žáci a žákyně 3. S: Binarová Markéta, Srostlík Jakub, Srostlík Jan, Petra Liberdová a Barbora Šebestová.

Fota z akce na stránkách soutěže pod odkazem zde.

Zájezd do Štrasburku

Ve dnech od 10. do 13. března 2018 měli vybraní studenti naší školy možnost podívat se do Štrasburku a jeho okolí. Hlavní událostí byla účast na Plenárním zasedání Evropského parlamentu.  Studenti se také zúčastnili přednášky europoslance Petra Ježka, v jejímž průběhu  nám přiblížil jeho aktivity v Evropském parlamentu, hlasování, rozdělení parlamentu do frakcí, počet poslanců a také, jak se můžeme dostat do Evropského parlamentu jako poslanec či jako úředník.

V rámci zájezdu jsme se podívali do okolních vinařských vesnic, kde jsme měli možnost nakoupit suvenýry a poznat architekturu Alsaska.

Zájezdu se zúčastnilo 6 vybraných studentů:

Ze třídy 2. S – Barbora Helvínová, Michaela Bielanová a Monika Kohutová.

Ze třídy 3.S  – Barbora Kotasová, Barbora Šebestová a Petra Liberdová.

Za naši školu zájezd organizovala Mgr. Martina Janecká. Veškeré náklady byly hrazeny z dotací Evropského parlamentu.