Informace pro rodiče a žáky na školní rok 2021/2022

Veškeré platby za pracovní sešity a učebnice nutno uhradit podle pokynů do 20. 8. 2021 na účet školy. Podrobější informace viz níže.

Informace pro rodiče žáků nastupujících do 1. ročníku osmiletého gymnázia od 1. 9. 2021

Informace pro rodiče žáků nastupujících do 1. ročníku čtyřletého gymnázia od 1. 9. 2021 

Informace pro rodiče žáků nastupujících do 2. ročníku osmiletého gymnázia od 1. 9. 2021 

Informace pro rodiče žáků nastupujících do 3. ročníku osmiletého gymnázia od 1. 9. 2021 

Seznam učebnic pro 2. ročník čtyřletého gymnázia pro školní rok 2021/2022 v xlsx

Seznam učebnic pro 3. ročník čtyřletého gymnázia pro školní rok 2021/2022 v xlsx

Seznam učebnic pro 4. ročník čtyřletého gymnázia pro školní rok 2021/2022 v xlsx

Seznam učebnic pro 4. ročník SOŠ pro školní rok 2021/2022 v xlsx

Na Cihle se pořád něco děje

Na „CIHLE“ se pořád něco děje!

Přestože výuka probíhá distančně, naši studenti nezahálejí. Kromě studia mají skvělé nápady a fůru energie, které využívají pro dobré počiny. Někteří pomáhají jako dobrovolníci, jiní stále i na podzim šijí roušky a další vyrazili do ulic.

Naši studenti (Honcejmanová, Kašíková, Kubáčová, Kuřítková, Lusová, Mazurová, Mohyla, Ošťádalová, Řehová a Zemanová) byli na konci září velmi úspěšní při realizaci Podzimních srdíčkových dnů, díky nim jsme mohli nadaci Život dětem, o.p.s., zaslat částku 6 720 Kč. Výtěžek pomůže vážně nemocným dětem v úhradě rehabilitací a zdravotních pomůcek.

Dalším aktivním týmem byla čtveřice Dybalová, Filipová, Iceli a Ultmannová. Studentky skvěle reprezentovaly školu prostřednictvím organizace SONS ČR, z. s. V době konání sbírky Bílá pastelka se jim podařilo vybrat 2 900 Kč. Finance budou použity na podporu služeb pro nevidomé a slabozraké.

Všem pomáhajícím studentům, včetně nejmenovaných, moc děkujeme a jsme na ně pyšní.

Vedení GSOŠ

Regionální soutěž z práva

Dne 28.3.2018 se zúčastnili žáci naší školy Regionální soutěže z práva. Ze sedmi škol našeho kraje ze umístili na krásném 3 místě. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Družstvo tvořili žáci a žákyně 3. S: Binarová Markéta, Srostlík Jakub, Srostlík Jan, Petra Liberdová a Barbora Šebestová.

Fota z akce na stránkách soutěže pod odkazem zde.

Zájezd do Štrasburku

Ve dnech od 10. do 13. března 2018 měli vybraní studenti naší školy možnost podívat se do Štrasburku a jeho okolí. Hlavní událostí byla účast na Plenárním zasedání Evropského parlamentu.  Studenti se také zúčastnili přednášky europoslance Petra Ježka, v jejímž průběhu  nám přiblížil jeho aktivity v Evropském parlamentu, hlasování, rozdělení parlamentu do frakcí, počet poslanců a také, jak se můžeme dostat do Evropského parlamentu jako poslanec či jako úředník.

V rámci zájezdu jsme se podívali do okolních vinařských vesnic, kde jsme měli možnost nakoupit suvenýry a poznat architekturu Alsaska.

Zájezdu se zúčastnilo 6 vybraných studentů:

Ze třídy 2. S – Barbora Helvínová, Michaela Bielanová a Monika Kohutová.

Ze třídy 3.S  – Barbora Kotasová, Barbora Šebestová a Petra Liberdová.

Za naši školu zájezd organizovala Mgr. Martina Janecká. Veškeré náklady byly hrazeny z dotací Evropského parlamentu.